Foto: CD

Pozývame našich priaznivcov a milovníkov

(Ne)známej hudby

na p
redvianočný koncert, ktorý sa uskutoční v utorok

18. decembra 2018 o 19.00 hod.
v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave.


Vynikajúci interpreti


huslista Milan Paľa a klavirista Ladislav Fančovič


Vám predvedú komorné skladby

Eugena Suchoňa

pri príležitosti 110. výročia jeho narodenia.

Všetci ste srdečne vítaní!

Vaša Albrechtina