Foto: Pavel Kastl

Na desiatom koncerte cyklu
 
(Ne)známa hudba,

 ktorý sa uskutoční 23. novembra 2022 o 18.00 hod., tentokrát 
v Koncertnej sieni Eugena Suchoňa na bratislavskom Konzervatóriu, Tolstého ul., 

Albrechtina v spolupráci s Hudobným centrom a Konzervatóriom Bratislava

prezentuje novú publikáciu

Juraja Pospíšila Formovanie hudobnej skladby


Na podujatí si vypočujeme skladby Juraja Pospíšila, bývalého pedagóga Konzervatória, v interpretácii hudobníkov:

Eva Šušková, Eugen ProchácJuraj Tomka, Pavol Mucha, Peter Javorka.Tešíme sa na vás!
Vstup na podujatie voľný.

Sledujte nás aj na Facebooku!

Vaša Albrechtina