Milí priatelia (Ne)známej hudby!

Srdečne Vás pozývame na siedmy koncert tohtoročného cyklu


ktorý sa uskutoční v stredu

26. júna 2019 o 19.00 hod.
v Pálffyho paláci na Zámockej ul.


Budete mať príležitosť vypočuť si diela jedného z prvých
hudobníkov-cestovateľov, ktorý navštívil takmer všetky svetadiely, virtuóza Misku Hausera

v interpretácii našich skvelých interpretov:

huslistu Juraja Tomku a klaviristu Maroša Klátika.

Tešíme sa na stretnutie!


Vaša Albrechtina