Pozvánky na dva jubilejno-narodeninové koncerty:


Pozývame Vás na 9. koncert 8. ročníka cyklu komorných koncertov

(Ne)známa hudba,

ktorý sa uskutoční
v pondelok 19. júna 2017
o 19.00 hod.

v Pálffyho paláci, Zámocká ul., Bratislava

Peter Breiner – autorský koncert k 60. narodeninám


Hudbu autora predvedie
Bogacz Trio, Petra Noskaiová, Matúš Velas
   

  

              
Pozývame Vás na 10. koncert 8. ročníka cyklu komorných koncertov

(Ne)známa hudba,

ktorý sa uskutoční v stredu
21. júna 2017 o 19.00 hod.


v koncertnej sieni Dvorana VŠMU,
Zochova ul., BratislavaJozef Kolkovič

– autorský koncert k 60. narodeninám


Do hudby autora nás uvedie

Magdaléna Bajuszová