Milí priatelia a priaznivci Albrechtiny!

Dňa

4. októbra 2016 o 18.00

zaznie hudba

Antona Aschnera

v podaní súborov

Solamente naturali pod vedením Miloša Valenta
a Vocale Ensemble SoLa pod vedením Hildy Gulyásovej


na ôsmom koncerte cyklu (Ne)známej hudby.

Tentokrát nie o obvyklej hodine, ani nie na tradičnom mieste,

ale v Malom evanjelickom kostole na Panenskej ul.

Všetci ste srdečne vítaní!

Vaša Albrechtina