Pozývame Vás na 7. koncert 8. ročníka cyklu komorných koncertov

(Ne)známa hudba,

ktorý sa uskutoční v utorok 2. mája 2017 o 19.00 hod.
v Pálffyho paláci, Zámocká ul., Bratislava

Zaznejú Sláčikové kvartetá, op. 30


Johanna Nepomuka Hummela


v interpretácii Moyzesovho kvarteta.


Všetci ste srdečne vítaní!

Vstup na koncerty Albrechtiny (dobro)voľný!

Vaša Albrechtina