2020

1.      14
. januára 2020, 18.00 hod., Zichyho palác, Ventúrska ulica 9

Ján Slávik – violončelový recitál

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Suity pre sólové violončelo (1720 – 1722) – I

Suita č. 1 G dur BWV 1007
Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Menuet I. Menuet II.
Gigue

Suita č. 3 C dur BWV 1009
Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Bourrée I. Bourrée II.
Gigue

Suita č. 5 c mol BWV 1011
Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Gavotte I. Gavotte II.
Gigue


2.      25. februára 2020, 18.00 hod., Zichyho palác, Ventúrska ulica 9

Komorná tvorba Ivana Hrušovského

Mucha  Quartet: Juraj Tomka – 1. husle, Jozef Ostrolucký – 2. husle, Veronika Kubešová – viola, Pavol Mucha – violončelo
Petra Noskaiová – recitácia
Michal Slamka – 3. husle
Anton Jaro – kontrabas

Sláčikové kvarteto č. 1. Pamiatke syna Romana – 1983
Sostenuto
Allegro ma non troppo. Presto
Adagio. Andante, ma poco con moto

Sláčikové kvarteto č. 2. In memoriam Richard Rybarič – 1990 (venované Košickému kvartetu)

Sostenuto
Allegro ma non troppo. Presto
Adagio. Andante, ma poco con moto


Elégia in memoriam Milan Šimečka pre recitátora a sláčikové sexteto – 1991
na texty básní Jaroslava Seiferta (Píseň) a Milana Rúfusa (Hudba pod ľadom)

Sláčikové kvarteto č. 3 – 1994–1995 (venované Moyzesovmu kvartetu)
Largo
Vivace. Molto adagio