2020

1.      14
. januára 2020, 18.00 hod., Zichyho palác, Ventúrska ulica 9

Ján Slávik – violončelový recitál

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Suity pre sólové violončelo (1720 – 1722) – I

Suita č. 1 G dur BWV 1007
Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Menuet I. Menuet II.
Gigue

Suita č. 3 C dur BWV 1009
Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Bourrée I. Bourrée II.
Gigue

Suita č. 5 c mol BWV 1011
Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Gavotte I. Gavotte II.
Gigue


2.      25. februára 2020, 18.00 hod., Zichyho palác, Ventúrska ulica 9

Komorná tvorba Ivana Hrušovského

Mucha  Quartet: Juraj Tomka – 1. husle, Jozef Ostrolucký – 2. husle, Veronika Kubešová – viola, Pavol Mucha – violončelo
Petra Noskaiová – recitácia
Michal Slamka – 3. husle
Anton Jaro – kontrabas

Sláčikové kvarteto č. 1. Pamiatke syna Romana – 1983
Sostenuto
Allegro ma non troppo. Presto
Adagio. Andante, ma poco con moto

Sláčikové kvarteto č. 2. In memoriam Richard Rybarič – 1990 (venované Košickému kvartetu)

Sostenuto
Allegro ma non troppo. Presto
Adagio. Andante, ma poco con moto


Elégia in memoriam Milan Šimečka pre recitátora a sláčikové sexteto – 1991
na texty básní Jaroslava Seiferta (Píseň) a Milana Rúfusa (Hudba pod ľadom)

Sláčikové kvarteto č. 3 – 1994–1995 (venované Moyzesovmu kvartetu)
Largo
Vivace. Molto adagio


3.      14. septembra 2020, 18.00 hod., Zichyho palác, Ventúrska ulica 9

Roman Berger – autorský koncert k 90. narodeninám

Trio Berger: Branislav Dugovič klarinet, Ján Slávik violončelo, Ladislav Fančovič – klavír

Semplice pre klavír (2000)
Impromptu pre sólový klarinet (2013)
Allegro frenetico con reminiscenza pre sólové violončelo (2006)
Dolcissimo pre sólové violončelo (2016)
Epilog – Omaggio a L. v. B. pre klarinet, violončelo a klavír (2010)


4.      22. septembra 2020, 18.00 hod., Zichyho palác, Ventúrska ulica 9
         
         10. rokov Albrechtiny : slávnostný výročný koncert

Eva Šušková – soprán, Magdaléna Bajuszová – klavír 
Mucha Quartet: Juraj Tomka – I. husle; Jozef Ostrolucký – II. husle; Veronika Prokešová – viola; Pavol Mucha – violončelo
Moyzesovo kvarteto: Jozef Horváth – I. husle; František Török – II., husle; Alexander Lakatoš – viola; Ján Slávik – violončelo

Alexander Albrecht (1885 – 1958)
Rosenzeit / Čas ruží (Adalbert Roderich), 1909
Klavírne kvinteto, 1911 – 1913, revízia 1957
I. Andante sostenuto. Più vivo. Andante con moto. Allegro ma non troppo. Più lento. Poco più vivo. Allegro ma non troppo. Poco più lento. Allegro ma non troppo.
II. Andante sostenuto. Andante con moto. Andante. Con moto. Allegro moderato. Un pochetino più lento. Tempo I. Andante sostenuto
III. Scherzo. Allegro vivace. Trio. Scherzo. Coda. Tempo del Scherzo.
IV. Allegro giocoso. Andante con moto. Tempo I. Andante. Quasi Allegro. Allegro ma non troppo. Allegro vivace. Presto

Ernő Dohnányi (1877 – 1960)
Sláčikové sexteto B dur (3. verzia) – 1899
Allegro ma tranquillo – Scherzo. Allegretto vivace – Andante – Finale. Animato