Milí priatelia (Ne)známej hudby!

pozývame vás na šiesty tohtoročný koncert (Ne)známej hudby hudby, ktorý je súčasťou projektu (Ne)známa hudba 2020!
Na programe máme Skladby pre sláčikové nástroje II Jána Levoslava Bellu. Interpretácie sa opäť zhostí sláčikové kvarteto Mucha Quartet doplnené o violistu Romana Rusňáka.

Koncert sa uskutoční

v piatok 4. júna 2021 o 17.00 hod. 
v Zichyho paláci na Ventúrskej ul. v Bratislave.

Na koncert je povolený prístup s rešpektovaním pravidiel Covid Automatu platných v deň jeho konania. Prosíme, rešpektujte súčasné hygienické nariadenia Vlády SR, aby sme už čím skôr mohli organizovať a navštevovať koncerty.
Tešíme na opätovné stretnutie s milovníkmi hudby.


Po dlhých mesiacoch čakania sa tešíme na opätovné stretnutie s milovníkmi
hudby.

Sledujte nás aj na Facebooku!

Vaša Albrechtina