OZ Albrechtina ďakuje všetkým svojim priaznivcom a milovníkom

(Ne)známej hudby.


Prajeme Vám do nového roku 2019 pevné zdravie, veľa lásky a túžby po krásnej hudbe.

Čakáme vás na prvom koncerte desiateho ročníka, ktorý sa uskutoční v januári.

Šťastný nový rok


2019!


Vaša AlbrechtinaAlbrechtina expanduje!

Okrem pravidelného cyklu komorných koncertov (Ne)známa hudba a rozhlasovej relácie (Ne)známa hudba v éteri
od roku 2018 bude Albrechtina spolupracovať na novom projekte


ktorého hlavným partnerom je Fond na podporu umenia,


(Ne)známa hudba v RTVS 2018


podporou slovenských umelcov hrajúcich diela slovenských skladateľov alebo autorov, ktorí svojím životom a tvorbou súviseli s naším regiónom.


Členovia združenia Albrechtina