Na poslednom koncerte tohtoročného cyklu
 
(Ne)známa hudba,

 ktorý sa uskutoční 13. decembra 2022 o 18.00 hod.
v Zichyho paláci
na Ventúrskej ul. v Bratislave,


nám sláčikové kvartetá otca a syna Moyzesovcov

Mikuláša a Alexandra Moyzesa

predvedú dve súčasné popredné slovenské kvartetá

Moyzesovo kvarteto a Mucha Quartet.

Tešíme sa na vás!
Vstup na podujatie voľný.

Sledujte nás aj na Facebooku!

Vaša Albrechtina