2011

1.      28. februára 2011, 19.00 hod., Dvorana VŠMU, Zochova ul.

Petra Noskaiová – mezzosoprán; Maroš Klátik – klavír

Goldbergove variácie – klavírny recitál

Georg Grefflinger (1620?–1677): Schweiget mir vom Weibernehmen
Johann Jakob Froberger (1616–1667): Auff die Mayerin, 1649
Johann Sebastian Bach (1685–1750): Aria mit verschiedenen Veraenderungen vors Clavicimbal mit 2 Manualen Denen Liebhabern zur Gemüths-Ergetzung, BWV 988 – 1742/1745


2.      15. marca 2011, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ul.


Jozef Lupták  – violončelo


Tiché meditácie – recitál


Alfred Schnittke (1934–1998): Improvizácia, 1993 – slovenská premiéra
Vladimír Godár (*1956): Passacaglia, 2004/2007
Valentin Silvestrov (*1937): Chvíle ticha a smútku, 2002 – slovenská premiéra
Jozef Sixta (1940–2007): Recitatív, 1974/R1997
Gija Kančeli (*1935): Po plači..., 1994
Sofia Gubajdulina (*1931): Desať prelúdií, 1974 – slovenská premiéra
John Tavener (*1944): Thrinos, 1990
3.      28. marca 2011, 19.30 hod., Pálffyho palác, Zámocká ul.


Bratislavské gitarové kvarteto: Miloš Slobodník, Jana Babuliaková, Radka Krajčová, Martin Krajčo


Slovenská hudba pre gitarové kvarteto


Egon Krák (*1958): Cadenza – 2010
Ladislav Kupkovič (*1936): Sonata da camera – 2004
Jozef Kolkovič (*1957): Chorale II (z cyklu Full Circle) – 2000 – slovenská premiéra
Pavol Malovec (*1957): Ritornel – 2010 – premiéra
Martin Burlas (*1955): Posledný vánok pre štyri gitary a štyri ventilátory – 2010 – premiéra
Vladimír Godár (*1956): Emmeleia – 1994/2002
Ilja Zeljenka (1932–2007): Musica slovaca – 1975/2010 (arr. Martin Krajčo) – premiéra


4.      19. apríla 2011, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Milan Paľa – husle, viola; Magda Bajuszová – klavír

Recitál Milana Paľu

Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): Dva tance pre husle a klavír – 1943
Alexander Albrecht (1885–1958): Suite concertante pre violu a klavír – 1952
Štefan Németh-Šamorínsky: Sonáta pre husle a klavír – 1962
Dmitrij Šostakovič (1906–1975): Sonáta pre violu a klavír, op. 147 – 1975


5.      10. mája 2011, 19.00. hod., Pálffyho palác, Zámocká ul.

Miro Bázlik, Juraj Ďuriš, Vladimír Godár, Ivan Buffa

Miro Bázlik – stretnutie so skladateľom
pri príležitosti 80. narodenín


Concertino – 1972
Ergodická kompozícia – 1980
Zmierenie (Pytagorovský obal jednej Bachovej fúgy) – 2004


6.      16. mája 2011, 19.00, Dvorana VŠMU

Peter Pažický – klavírny recitál

Alexander Albrecht (1885–1958): Sonáta F dur pre klavír, 1906
Alexander Moyzes (1906–1984): Sonáta e mol pre klavír, op. 2, 1926–1927/R 1942
Ján Levoslav Bella (1843–1936): Sonáta b mol pre klavír, 1885/R 18?? – premiéra

 

7.      24. mája 2011, 19.00 hod, Pálffyho palác, Zámocká ul.

Ján Slávik – violončelo, Daniela Varínska – klavír

Franz Liszt (1811–1886): Die Zelle in Nonnenwerth (Elegie) – 1883?
Robert Volkmann (1815–1883): Ungarische Skizzen, op. 24, č. 2, 6 (transkripcia Leopold Grützmacher)
Ján Levoslav Bella (1843–1936): Serenáda – 1879
Jenő Hubay (1858–1937): Maggiolata (Chant de Mai), op. 15/2 – 1882
Zoltán Kodály (1882–1967): Adagio – 1908
                                        Sonatína – 1921/1922
Ľudovít Rajter (1906–2000): Suita pre sólové violončelo č. 1 – 1977/1978
Ernő Dohnányi (1877–1960): Koncertná skladba D dur pre violončelo a orchester, op. 12 – 1903/1904 (autorská verzia pre violončelo a klavír)

 

8.      20. júna 2011, 19.00 hod, Pálffyho palác, Zámocká ul.

Muchovo kvarteto: Juraj Tomka – 1. husle, Andrej Matis – 2. husle, Veronika Prokešová – viola, Pavol Mucha – violončelo

Komorná hudba Alexandra Albrechta (1885–1958)

Slovenské kvartetíno – 1949
Andante amoroso pre sláčikové trio – 1958
Scherzo pre husle a violu – 1957
Andante poco mosso pre husle, violu a violončelo (Canones a 2 a 3) – 1957
Scherzo pre sláčikové kvarteto – 1949
Malým umelcom, 10 skladieb pre sláčikové kvarteto na témy piesní a riekaniek zo zbierky Jána Krasku – 1957
Sláčikové kvarteto D dur, op. 19 – 1918

 

9.      6. septembra 2011, 19.00 hod, Pálffyho palác, Zámocká ul.

Moyzesovo kvarteto: Stanislav Mucha – 1. husle, František Török – 2. husle, Alexander Lakatoš – viola, Ján Slávik – violončelo

Muchovo kvarteto: Juraj Tomka – 1. husle, Andrej Matis – 2. husle, Veronika Prokešová – viola, Pavol Mucha – violončelo

Husľové kvartetá a sláčikové sextetá

Alexander Albrecht (1885–1958): 11 drobných skladieb pre 3-4 huslí v prvej polohe – 1953
Ernő Dohnányi (1877–1960): Sláčikové sexteto B dur (3. verzia) – 1899 – svetová premiéra
Witold Lutosławski (1913–1994): 4 melodie śląskie na 4 skrzypiec – 1945/1953
Hans Koessler (1853–1926): Sláčikové sexteto f mol – 1902 – slovenská premiéra


10.    27. septembra 2011, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Tomáš Šelc – barytón; Dana Hajóssy – klavír; Natália Jaburková – prednes

Yiddishe Folks-lider

Jankele (Mordechaj Gebirtig)
Alefbejz / Abeceda (Mark M. Warschawski)
Lomir ale zingen / Zaspievajme si všetci
Ojf dem bojdem/ Na povale
Diregelt muz men coln / Nájom sa musí platiť
Isaac Bashevis Singer: Tri želania (Príbehy detstva, preklad Zuzana Vilikovská)
Šlof, majn kind / Spi, dieťatko
Nigundl / Pesnička
Rebe vunder / Rabínove zázraky
Nejt a šnajder / Práve tak šije krajčír

Exodus (Ernest Gold – Pat Boone)
Isaac Bashevis Singer: 
Ucel a jeho dcéra (Príbehy detstva)
Hob ich mir a mantl / Mám jeden kabát
Klezmorimlech / Muzikanti
Al lju lju / Uspávanka
Bin ich mir a šnajderl / Som ja ale krajčír
My Yiddishe Momme / Moja židovská mama
(Lew Pollack – Jack Yellen)
Isaac Bashevis Singer: Ole a Trufa (Príbehy detstva)
Der tate un kinder / Otec a deti
Ba majn rebn / U rabína
Hava nagila / Poďme sa radovať

Jerusalem, Jerusalem (Naomi Shemer)
Rebe Elimejlech / Rabín Elimelech


11.    4. októbra 2011, 19.00 hod, Pálffyho palác, Zámocká ul.

Helena Becse Szabó – soprán; Eva Šušková – soprán; Martin Mikuš – barytón; Peter Pažický – klavír


Piesňová tvorba Štefana Németha-Šamorínskeho – Súborné dielo

Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975)


Drei Lieder / Tri piesne – 1918
Die Rosen leuchten / Ruže kvitnú (Ebba v. Steindlerová) – 1917
Der Einsame / Osamotený (Wang-Seng Yu, Čínska flauta) – 1925
Lied (Wirst du ein Engel sein) / Pieseň (Cäsar Flaischlen) – 1929
Három dal / Tri piesne (Anna Wimbergerová) – 1932
Nyolc magyar népdal / Osem maďarských ľudových piesní, op. 16 – 1932
Három Ady-dal I. / Tri piesne na slová Endre Adyho I. – 1943
Három Ady-dal II. / Tri piesne na slová Endre Adyho II.
Detské hry,
op. 87 (Viera Janusová) – 1964
Tri slovenské ľudové piesne (podľa op. 39) – 1950?
Dve slovenské ľudové piesne, op. 64 – 1958
Desať záhoráckych pjesničiek – 194812.    18. októbra 2011, 19.00 hod., Dvorana VŠMU, Zochova ulica

Jordana Palovičová – klavír

Klavírna tvorba Jána Cikkera
koncert k 100. výročiu narodenia autora


Uspávanka – 1942
Sonatína, op. 12, č. 1 – 1933
Dve skladby pre mládež, op. 27 – 1948
Klavírne variácie na slovenskú ľudovú pieseň – 1973
7 fúg (výber) – 1932–1934
    Fuga I. a 2 voci. Allegro vivo
    Fuga III. a 3 voci. Largo sostenuto
    Fuga IV. a 3 voci. Andante sostenuto
    Fuga VI. a 2 voci. Andante
Variácie, op. 14 – 1935
Čo mi deti rozprávali, klavírne akvarely – 1962


13.    3. novembra 2011, 19.00 hod., Dvorana VŠMU, Zochova ulica

Ladislav Fančovič – klavír

Ladislav Fančovič – klavírny recitál
Alexander Albrecht, Leopold Godowsky

Alexander Albrecht (12. 8. 1885–30. 8. 1958): Scherzo Fis dur – 190? – venované Márte Zieglerovej
                                                                 Auf Wiedersehen / Do videnia – 190?
                                                                 Andante con moto – 190?
                                                                 Memy – 1905 – venované Agáte Albrechtovej
                                                                 Die Nacht / Noc, nokturno – 190?
                                                                 Gedankensplitter / Aforizmy – 1910 – venované Margarete Fischerovej
                                                                 Neujahrsgruss / Novoročná zdravica – 1912
Leopold Godowsky (1870–1938):                   Sonáta e mol pre klavír, 1911


14.    15. novembra 2011, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Boris Bohó – violončelo

Boris Bohó – violončelový recitál
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Suity pre sólové violončelo I. (1720–1722)


Suita č. 1 G dur BWV 1007
Suita č. 3 C dur BWV 1009
Suita č. 5 c mol BWV 1011


15.    6. decembra 2011, 19.00, Dvorana VŠMU, Zochova ul.

Juraj Tomka – husle, Maroš Klátik – klavír

Hans Koessler, Ján Levoslav Bella, Ernő Dohnányi

Hans Koessler (1853–1926): Uhorské tance / Ungarische Tanzweisen / Magyar tánczok, 1902 (1. zv.)
                                         Sonáta e mol pre husle a klavír, 1902?
Ján Levoslav Bella (1843–1936): Rêveries pour violon et piano / Dumky pre husle a klavír, 2. verzia, 1875
                                         Pieseň bez slov, 1874
Ernő Dohnányi (1877–1960): Sonáta cis mol pre husle a klavír op. 21, 1912


16.    20. decembra 2011, 17. 00, Pálffyho palác, Zámocká ul.

Magdaléna Bajuszová – klavír; Eva Šušková – soprán; Petra Noskaiová – mezzosoprán; Maroš Klátik – klavír, tenor; Tomáš Šelc – bas; Juraj Tomka – husle; Mária Fuchsbergerová – husle; Alexander Lakatoš – viola; Júlia Urdová – viola; Ján Slávik – violončelo; Martin Krajčo – gitara; Vladimír Godár – klavír

Vianočný koncert – Hudobné darčeky

Anatolij Konstantinovič Ľadov (1855–1914): Une tabatière musique / Muzykaľnaja tabakerka, op. 32, 1893
Nino Rota (1911–1979): L’Acrobata (Sette pezzi per bambini, č. 7)
Sergej Slonimskij (*1932): Ďujmovočka / Palculienka
Chick Corea (*1941): Crystal silence, 1972
Sisa Michalidesová (*1983): Svetlo
John McLauglin (*1942): Thousand Island Park, 1973
Agustín Barrios Mangore (1885–1944): Canción de cuna, El Sueňo de la Muñequita
Leo Brouwer (1939): Berceuse (Canción de cuna) (sur un thème de Grenet) (Deux thèmes populaires cubains)
Eugène Ysaÿe (1858–1931): Rêve d’enfant, op. 14, 1901
Valentin Silvestrov (*1937): Kolybeľnaja (25. 10. 1893 pamjati P. I. Čajkovskogo, 2. časť)
František Neruda (1843–1915): Berceuse slave d’après un chant polonais, op. 11
Armas Järnefelt (1869–1958): Berceuse, 1905 (A Mademoiselle Sigrid Lindberg)
Peter Breiner (*1957): Louré (Milému pánu Bachovi k narodeninám), 1984
Astor Piazzolla (1921–1992): Oblivion, 1982
Vladimír Rebikov (1866–1920): Tabatière a musique (Balet iz skazki dľa detej), 1894–1900
Carrie Jacobs-Bond (1862–1946): Betty’s Music Box, 1917
William Vincent Wallace (1812–1865) – Alfred Tennyson (1809–1892): Sweet and Low. Cradle Song, 1885
    (Charlie C. Convencie – arr. gui)
Federico García Lorca (1898–1936): Nana de Sevilla
Paul Simon (*1941, arr.): Scarborough Fair / Canticle
Tichon Chrennikov (1913–2007): Kolybeľnaja Svetlany (pieseň z filmu Husárska balada)
Georgij Vasilievič Sviridov (1915–1998): Kolybeľnaja (10 piesní podľa Alexandra Bloka, č. 6), 1972–1980
Charlie Chaplin (1889–1977) – John Turner, Geoffrey Parsons: Smile (pieseň z filmu Moderná doba)
Alexander Albrecht (1885–1958): Wiegenliedchen, 1909
Mike Taylor (1938–1969) – Ginger Baker (*1939): Passing the time (Wheels of Fire, 1968)
Eric Idle (*1943): Always Look On The Bright Side Of Life, 1979 (pieseň z filmu Život Briana)
Gija Kančeli (*1935): Dožď i solnce (pieseň z filmu Slzy padali)
Jevgenij Ptičkin (1930–1993): Kolybeľnaja (pieseň z rozhlasovej hry Semja Larsenov) (M. Pľackovskij)
Arvo Pärt (*1935): Kuus kuus kalike – (Zwei Wiegenlieder), 2002
Vladimír Godár (*1956): What does little birdie say? Lullaby, 2009
Ludwig van Beethoven (1770–1827): Sunset. (Scottische Lieder, op. 108, č. 2)
                                                    Constancy. Duetto (26 wallisische Lieder, č. 22, WoO 155)
                                                    Charlie is my darling (Volkslieder, WoO 157, č. 3, Scottische Volkslied)
                                                    The miller of Dee (Volkslieder, WoO 157, č. 5, Englisches Volkslied)
                                                    Come fill, fill, my good fellow. Trinklied (Scottische Lieder, op. 108, č. 13)
Karl May (1842–1912): Ave Maria
Nodar Gabunia (1933–2000): Uspávanka (Z detského zápisníka, č. 11)