Skratky v úryvkoch z kritík:
HŽ - periodikum Hudobný život
HŽ 2011/3 - tretie číslo Hudobného života z roku 2011
KA - koncert Albrechtiny