2012


1.      15. februára 2012, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ul.

Muchovo kvarteto: Juraj Tomka – 1. husle, Andrej Matis – 2. husle, Veronika Prokešová – viola, Pavol Mucha – violončelo

Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Dmitrij Šostakovič

Joseph Haydn (1732–1809): Sláčikové kvarteto d mol, op. 76, č. 2, Hob.III.76, 1796–1797
Dmitrij Šostakovič (1906–1975): Sláčikové kvarteto č. 8, op. 110, 1960
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791): Sláčikové kvarteto č. 14 G dur, K 387 (Op.X/1), 1782


2.       28. februára 2012, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

          Milan Paľa – husle

          Sonáty pre sólové husle

Ilja Zeljenka (1932–2007): Sonáta č. 2 pre sólové husle – 2004
Ladislav Burlas (*1927): Sonata concertante per violino solo – 1974
Ivan Hrušovský (1927–2001): Sonáta pre sólové husle – 1969
Vladimír Godár (*1956): Sonáta pre sólové husle – 20043.       28. marca 2012, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Martin Krajčo – gitara

Caspar Joseph Mertz (1806–1856)

Barden-Klänge, op. 13 (zošity 1–11), vyd. 18474.      11. apríla 2012, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Eugen Prochác – violončelo, Juraj Čižmarovič a. h. – husle, Ján Slávik a. h. – violončelo

Luigi Dallapiccola (1904–1975): Ciaccona, Intermezzo e Adagio pre sólové violončelo, 1945
Enrico Mainardi (1897–1976): Sette studi brevi, 1961
Giovanni Sollima (*1962): Alone pre sólové violončelo, 1999
Leo Brouwer (*1939): Sonáta pre sólové violončelo, 1960
Alfred Schnittke (1934–1998): Stille Musik pre husle a violončelo, 1979
Tadeáš Salva (1937–1995): Tri prelúdiá pre dve violončelá (č. 1, 3 a 7), 19945.      16. apríla 2012, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

        Peter Pažický – klavír, Magdaléna Bajuszová – klavír, Viktória Verbovská – violončelo, Ján Slávik – violončelo,
Bálint Kovács – viola, Iveta Sabóvá – klavír

Variácie na slovenskú ľudovú pieseň

Ján Levoslav Bella (1843–1936): Variácie na slovenskú ľudovú pieseň „Pri Prešporku na Dunaji“, 1866/1879
Ján Levoslav Bella: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň „Letí, letí roj“, 1872
Dmitrij Kabalevskij (1904–1987): Smutné variácie na slovenskú ľudovú pieseň, op. 51, č. 3, 1952
Dmitrij Kabalevskij: Sedem veselých variácií na slovenskú ľudovú pieseň, op. 51, č. 4, 1952
Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): Slovenská rapsódia, op. 46, 1952
Štefan Németh-Šamorínsky: Improvizácia na slovenskú ľudovú pieseň, op. 68, 1959
Bohuslav Martinů (1890–1959): Variácie na slovenskú ľudovú pieseň pre violončelo a klavír, 1959
Vladimír Godár (*1956): Variácie na slovenskú ľudovú pieseň pre dve violončelá, 2006
Ladislav Kupkovič (*1936): Tance z Panónie pre violončelo a klavír, 1984
Ladislav Holoubek (1913–1994): Variácie na slovenskú ľudovú pieseň pre violu, violončelo a klavír, op. 71, 19836.      27. júna 2012, 17.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Ladislav Fančovič – klavírny recitál

Ernest Dohnányi (1877–1960)


Vier Klavierstücke / Štyri klavírne skladby, 1896–1897
Etuda a mol, op. 28/1, 1916
Etuda Des dur, op. 28/2, Presto. 1916
Vier Rhapsodien / Štyri rapsódie, op. 11, 1902–1903


7.      18. septembra 2012, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Helena Becse Szabó – soprán, Peter Pažický – klavír

Alla ongherese – maďarská pieseň v Uhorsku a na Slovensku

Viliam Figuš-Bystrý (1875–1937): Dalok / Piesne, op. 6, č. 1, 3, 5, 6 – 1901–1910
János Lavotta / Ján Lavotta (1764–1820): Szigetvár ostroma. Eredeti Magyar Ábránd / Obliehanie Szigetváru. Pôvodná maďarská fantázia
Alexander Albrecht (1885–1958): Esküvő / Svadba (Imre Farkas) – 1904
                                                Kisleány a galambja sírjánál/Dievčatko nad hrobom svojho holúbka (Elzike Gálffy)
                                                     –1910
                                                Az éj, balada, op. 23 / Noc (Sándor Petőfi) – 1922
Johann Nepomuk Hummel (1778–1837): Balli ongaresi per pianoforte, op. 23 – Wien c1806
Mikuláš Schneider-Trnavský (1881–1958): Esketnek egy kis lányt / Vydávajú dievča (Hugo Matzner) – 1904 Trnava
Ľudovít Rajter (1906–2000): Óh tavasz, mi szép vagy te! / Ó mladosť, aká si krásna! – 1925
                                        Bölcsődal / Uspávanka – 1927
                                        Kérdés / Otázka (Anna Wimberger) – 1945
Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): Három dal / Tri piesne (Anna Wimberger) – 1932
                                                            Három Ady-dal / Tri piesne Adyho
                                                            Három Ady-dal II – 1943 – 1944
Gyula Beliczay / Jules von Beliczay (1835–1893): VIII Variationen über ein ungarisches Volkslied, op. 23 – 1875–1882
Viliam Figuš-Bystrý (1875–1937): Magyar népdalok, op.1/Maďarské ľudové piesne (1893–1922)8.      25. septembra 2012, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Magdaléna Bajuszová – klavírny recitál

Neznámy klasicizmus
Jan Ladislav Dusík


Six Leçons progressives Pour le Clavecin ou Piano Forte Dans les quelles se trouvent introduites des Airs caracterisés de Diferentes Nations. Libro I, Libro II (1798) – výber
La Matinée. Rondo. Allegremente – 1795
La Consolation, op. 62 – 1807
The sufferings of the Queen of France, A Musical Composition, Expressing the feelings of the unfortunate Marie Antoinette, During Imprisonment, Trial etc. The Music, adapted for the Piano Forte, or Harpsichord composed by J. L. Dussek, op. 23 / Utrpenie francúzskej kráľovnej, hudobná skladba vyjadrujúca city nešťastnej Márie Antoinetty počas uväznenia, procesu atď., Hudbu pre klavír alebo čembalo skomponoval J. L. Dusík – 1793 (Londýn)
Fantasia and Fugue (f) – 1804
Élégie harmonique sur la mort de son Altesse Royale le Prince Louis Ferdinand de Prusse), Sonáta č. 24, op. 61 – 1806–1807


9.      22. októbra 2012, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Eva Šušková – soprán, Ivan Šiller – klavír

Ruské detské piesne

Modest Petrovič Musorgskij (1839–1881): Detská izba/ Detskaja 1868–1872, ed. N. Rimskij-Korsakov 1882
Anatolij Konstantinovič Ľadov (1855–1914): Hracia skrinka / Muzykaľnaja tabakerka, op. 32, 1893
    6 detských piesní na ľudové texty / 6 detskich peseň na narodnyje slova I., op. 14, 1887
    6 detských piesní na ľudové texty / 6 detskich peseň na narodnyje slova, II., op. 18, 1887
    6 detských piesní na ľudové texty / 6 detskich peseň na narodnyje slova, III., op. 22, 1890
Vladimír Rebikov (1866–1920): Tabatière a musique (Balet iz skazki dľa detej), 1894–1900
Sergej Prokofiev (1891–1953): Tri detské pesničky / Tri detskije pesni, op. 68, 1939
Igor Stravinskij (1882–1971): Päť prstov, 8 ľahkých skladieb na päť tónov/Les Cinq Doigts, 8 pièces très faciles sur
    5 notes

    Tri pesničky (Spomienky z môjho detstva) / Vospominanija o mojom detstve (Anon.), 1906–1913
    Tri príhody pre deti / Tri istorii dľa detej (Anon., zb. P. V. Šejn, Afanasiev), 1915–1917
    Kvetinový valčík pre štvorručný klavír / Cvetočnyj vaľs / Valse des fleurs,  30. 10. 1914
    Sova a mačička / The Owl and Pussy-Cat (Edward Lear), 1966


10.    31. októbra 2012, 19.00 hod., Dvorana VŠMU, Zochova ul.

Peter Hamar – husle, Gabriela Hamarová – klavír, Juraj Tomka – husle, Maroš Klátik – klavír

Mikuláš Schneider-Trnavský (1881–1958): Sonáta g mol pre husle a klavír, op. 12 – 1904
Béla Bartók (1881–1945): Štyridsať štyri husľových duet – 1931
Béla Bartók: Sonáta pre husle a klavír – 190311.    6. novembra 2012, 19.00 hod., Dóm sv. Martina

Marek Vrábel – organ

Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): Partita profana, op. 71 – 1961
Ján Levoslav Bella (1843–1936): Fantázia-sonáta d mol – 1881–1890
Štefan Németh-Šamorínsky: Concerto per organo solo, op. 85 – 1964


12.    19. novembra 2012, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ul.

Magdaléna Bajuszová – klavírny recitál

Ilja Zeljenka (1932–2007) – koncert k nedožitým 80-tinám

Rozprávky o hudbe I – 1999
Aforizmy
– 1977 – premiéra
Fragment
– 1997
Sonáta
č. 21 (2004)
Rozprávky o hudbe
II – 1999
Deväť skladieb
(výber) – 2007


13.   28. novembra 2012, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ul.

Trio Berger: Branislav Dugovič – klarinet, Ján Slávik – violončelo, Ladislav Fančovič – klavír

Jozef Sixta (1940–2007): Trio pre klarinet, violončelo a klavír – 1981
Alexander Zemlinsky (1871–1942): Trio pre klarinet, violončelo a klavír, op. 3 – 1895
Peter Zagar (*1961): Trio pre klarinet, violončelo a klavír – 1993
Roman Berger (*1940): Epilóg (Omaggio a L. v. B.) pre klarinet, violončelo a klavír – 2010


14.    11. decembra 2012, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Boris Bohó – violončelo

Boris Bohó – violončelový recitál
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Suity pre sólové violončelo II. (1720–1722)


Suita č. 2 d mol BWV 1008
Suita č. 4 Es dur BWV 1010
Suita č. 6 D dur BWV 101215.    17. decembra 2012, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ul.

Ján Slávik – violončelo, Daniela Varínska – klavír

Franz Liszt (1811–1886): La lugubre gondola / Die Trauergondel (1882–1885)
Ján Levoslav Bella (1843–1936): Serenáda pre violončelo a klavír (1879)
Alexander Albrecht (1885–1958): Noc, nokturno pre violončelo a klavír (1950)
David Popper (1843–1913): Wie einst in schöner’n Tagen (Drei Stücke, op. 64/1) (1892)
Zoltán Kodály (1882–1967): Adagio pre violončelo a klavír (1905/1910)
Jenő Hubay (1858–1937): Maggiolata (Chant  de Mai) pre violončelo a klavír, op. 15/2 (1885)
Franz Schmidt (1874–1939): Drei kleine Phantasiestücke nach ungarischen Nationalmelodien / Tri malé fantázie podľa uhorských ľudových melódií (1892)


16.    21. decembra 2012, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Eva Šušková – soprán, Juraj Tomka – husle, Ján Slávik – violončelo, Martin Krajčo – gitara
Muchovo kvarteto: Juraj Tomka – 1. husle, Andrej Matis – 2. husle, Veronika Prokešová – viola, Pavol Mucha – violončelo
Sinfonietta Bratislava: Pavel Bogacz ml. – umel. vedúci

Vianočný koncert

Alexander Albrecht (1885–1958): Vianočné kvarteto – 1956
Ján Levoslav Bella (1843–1936): Verbum caro pre soprán a sláčikové nástroje
Dezider Kardoš (1914–1991): Uspávanka pre husle a komorný orchester – 1938
Vladimír Godár (*1956): Emmeleia pre husle, gitaru a sláčikový orchester – 1994/R 2012
Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): Ave Maria pre hlas a sláčikový orchester – 1947
Robert Volkmann (1813–1885): Serenáda č. 3 pre sláčikový orchester so sólovým violončelom, op. 69 (venované Karolovi Jurenákovi) – 1870
Vladimír Godár (*1956): Dormi Jesu, verzia pre soprán, sláčikový orchester a gitaru – 2009/R 2012