2021

Koncerty uskutočnené v prvom polroku 2021 sú ešte súčasťou projektu (Ne)známa hudba 2020. Kvôli pandemickej situácii sa niektoré z nich uskutočnili iba v online priestore.  


1.    (5/2020) 

       2. februára 2021, 18.00 hod. – online koncert

        Koncert sa vysielal online na FB profile OZ Albrechtina

        Hudobné darčeky Jozefa Sixtu
        JOZEF SIXTA – transkripcie pre 2 huslí a gitaru „Bestsellers of masters“


        Juraj Tomka  husle, Jozef Ostrolucký husle, Martin Krajčo gitara


        Johann Sebastian Bach
(1685 – 1750): Gavotta (Francúzska suita č. 5, BWV 816)

        Joseph Haydn (1732 – 1809): Hodiny (Symfónia č. 101, 2. Andante)

        Luigi Boccherini (1743 – 1805): Menuet A dur (Sláčikové kvinteto, op. 11/5, 3. časť)

        Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791): Andante grazioso (Sonáta A dur, KV 331, 1. časť)

        Ludwig van Beethoven (1770 – 1827): Menuet G dur (WoO 10/2)

        Franz Schubert (1797 – 1828): Serenáda (Zastaveníčko, D 957)

        Robert Schumann (1810 – 1856): Snenie (Detské scény, op. 15)

        Fryderyk Chopin (1810 – 1849): Etuda E dur, op. 10/3 (Vyznanie)

        Fryderyk Chopin (1810 – 1849): Valčík As dur, op. 69/1 (upr. A dur)

        Bedřich Smetana (1824 – 1884): Prívetivá krajina (Črty, op. 5)

        Anton Rubinštein (1829 – 1894): Melódia (op. 3/1)

        Johannes Brahms (1833 – 1897): Valčík A dur, op. 39

        Piotr Iľjič Čajkovskij (1840 – 1893): Barkarola (Ročné obdobia, op. 37a, Jún)

        Antonín Dvořák (1841 – 1904): Valčík A dur, op. 54

        Zdeněk Fibich (1850 – 1900): Poem

        Henryk Wieniawski (1835 – 1880): Legenda, op. 17

        Nikolaj Rimskij-Korsakov (1844 – 1908): Šeherezáda, op. 35 (úryvok 3. časti)

        Edvard Hagerup Grieg (1843 – 1907): Uspávanka (Lyrické kusy, op. 38/1)

        Moritz Moszkowski (1854 – 1925): Španielsky tanec, op. 12/2


2.    (6/2020) 

       16. februára 2021, 18.00 hod. – online koncert

        Koncert sa vysielal online na FB profile OZ Albrechtina


    
    Ilja Zeljenka (1932 – 2007) Sláčikové kvartetá


    
    Mucha Quartet: Juraj Tomka
1. husle, Jozef Ostrolucký 2. husle, Veronika Kubešová – viola, Pavol Mucha – violončelo

        

        Ilja Zeljenka (1932 – 2007):

                Sláčikové kvarteto č. 2 (1976)

                Sláčikové kvarteto č. 7 „Pocta Ludwigovi van Beethovenovi“ (1991)

                Sláčikové kvarteto č. 14 (v jednej časti) (14. 3. 2006)

                Kvartettino semplice per archi (1995)
                        Prelúdium – Pieseň s variáciami – Finále

                Musica Slovaca, skladba na ľudové piesne z Čičmian pre sláčikové kvarteto (1975/Rev. 1985)

 

3.    (7/2020) 

        9. marca 2021, 18.00 hod. – online koncert

        Koncert sa vysielal online na FB profile OZ Albrechtina

        
        Ján Levoslav Bella - Komorná hudba – skladby pre sláčikové nástroje súborné uvedenie I.


        Mucha Quartet: Juraj Tomka
– 1. husle, Jozef Ostrolucký – 2. husle, Veronika Kubešová viola, Pavol Mucha – violončelo, Michal Slamka – husle


        Ján Levoslav Bella
(1843 – 1936):

                Sláčikové kvarteto e mol v uhorskom štýle (1896)
                        I. Allegro risoluto
                        II. Adagio
                        III. Intermezzo (alla zingara). Focoso ma con grazia
                        IV. Finale. Allegro

                Nokturno pre sláčikové kvarteto (1930)

            I. Pamiatka minulosti. Moderato serioso

            II. Melanchólia. Larghetto

            III. Veselosť, národná „Po nábreží“ a „Dobrú noc!“. Allegro comodo

                Sonáta č. 1 G dur pre troje huslí v prvej polohe (1887–1890)

            I. Allegro moderato

            II. Adagietto

            III. Vivace

            IV. Allegro 2


      Sonáta č. 2 Es dur pre troje huslí v prvej polohe (1910)

            I. Allegro moderato

            II. Andante cantabile con moto

            III. Scherzo. Vivace

            IV. Adagio. Allegro 

 

4.    (8/2020) 

        19. mája 2021, 18.00 hod., Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava

        Ludwig van Beethoven - Skladby pre violončelo a klavír II.

        Ján Slávik – violončelo, Daniela Varínska – klavír

        
        Ludwig van Beethoven
(1770 – 1827):

                Dvanásť variácií G dur na tému z Händlovho oratória Judáš Makabejský, WoO 45

                Sonáta pre klavír a violončelo g mol, op. 5 č. 2
                        Adagio sostenuto ed espressivo. Allegro molto piů tosto presto Rondo. Allegro

                Dvanásť varíácií F dur na tému Ein Mädchen oder Weibchen z Mozartovej opery Čarovná flauta, op. 66

                Sonáta pre klavír a violončelo C dur, op. 102, č. 1
                        Andante. Allegro vivace Adagio. Allegro vivace

 

5.     (9/2020) 

        28. mája 2021, 17.00 hod., Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava

        Jozef Sixta – portrét skladateľa

        Koncert je spojený s prezentáciou publikácie Hudobného centra.


        Ansámbel Asynchrónie
                Eva Hrušková - flauta, Zora Mrvová – flauta, Alžbeta Struňáková - hoboj, Peter Ulmann – hoboj, Barnabás Kollárik - klarinet, Martina Lišková klarinet, Radoslav Práger - fagot, 
                Nikola Ovčarovičová – fagot, Peter Javorka umelecký vedúci, klavír


        Jozef Sixta (1940 – 2007):

                Piano-Sonata (1985)

                Kvinteto pre flautu, hoboj, klarinet, fagot a klavír (1961)
                        1.Allegretto – 2. Vivace – 3. Andante – 4. Allegro molto

                Okteto pre 2 flauty, 2 hoboje, 2 klarinety a 2 fagoty (1975)
                        1.Introdukcia – 2. Scherzo – 3. Variácie – 4. Kadencia – 5. Kóda

                Hudba pre flautu, klarinet a klavír (1994) – premiéra

 

6.     (10/2020) 

        4. júna 2021, 17.00 hod., Zichyho palác, Bratislava

        Ján Levoslav Bella - Skladby pre sláčikové nástroje – II.


        Mucha Quartet: Juraj Tomka
– 1. husle, Jozef Ostrolucký – 2. husle, Veronika Kubešová – viola, Pavol Mucha – violončelo, Roman Rusňák – viola


        Ján Levoslav Bella
(1843 – 1936):

                Sláčikové kvarteto g mol (1866)
                        I.Grave. Allegretto II. Adagio III. Scherzo. Allegro IV. Allegretto

                Sláčikové kvarteto c mol (1866/1919)
                        I.Allegro II. Andante III. Allegro risoluto IV. Grave. Vivace

                Sláčikové kvinteto d mol (1870/1923)
                        I. Allegro appassionato II. Scherzo. Vivace III. Adagietto IV. Presto ma comodo


7.      29. augusta 2021, 18.00 hod., Zichyho palác, Bratislava

         Henryk Mikołaj Górecki (1933 – 2010) – autorský koncert


         Eva Šušková
– mezzosoprán, Juraj Tomka – husle, Xénia Jarová – klavír

Henryk Mikołaj Górecki (1933 – 2010) 

Štyri prelúdiá pre klavír, op. 1 – okt-dec 1955, Rydułtowy
        Molto agitato – Lento recitativo – Allegro scherzando – Molto allegro quasi presto

Malá fantázia husle a klavír, op. 73 – 1997 – 25. 6. 1997, Katowice

Sonáta pre klavír, op. 6 – 1956 – august 1956 Rydułtowy / Revízia: máj 1984, Chochołów, november 1990 Katowice
        Allegro molto, con fuoco – Grave pesante e corale – Allegro vivace ma non troppo

Tri piesne pre stredný hlas a klavír, op. 3 – 1956 – január 1956, Rydułtowy
        Do matki (Juliusz Słowacki) – Lento recitativo
                W ciemnościach postać
        Oda do wolności (Juliusz Słowacki) – con moto, drammatico
                Jakiz to dzwon grobowy
        Ptak (Julian Tuwim) – Vivace
                Na gałazce usiadł ptak

Sonatína v jednej časti pre husle a klavír, op. 8 – 1956 – november 1956 Rydułtowy

Variácie pre husle a klavír, op. 4 – 1956 – marec 1956, Rydułtowy
        Introduzione. Allegretto
        Tema. Lento
        Var. I. Andantino con moto
        Var. II. Allegro molto
        Var. III. Adagio tranquillo
        Var. IV. Andante cantabile
        Var. V. Con moto scherzando
        Var. VI. Andante
        Var. VII. Allegro energico
        Var. VIII. Andante, dolce
        Var. IX. Adagio. Allegro
        Finale. Allegro con fuoco. Adagio8.      29. septembra 2021, 18.00 hod., Zichyho palác, Bratislava

Miro Bázlik – autorský koncert k 90. narodeninám

Mucha Quartet: Juraj Tomka – Jozef Ostrolucký – Veronika Kubešová – Pavol Mucha
Juraj Tomka – husle, Maroš Klátik – klavír
Mucha Quartet a hostia
Konstantin Ilievsky
– dirigent

Miro Bázlik (* 1931)

Sláčikové kvarteto v starom slohu (1965)
Allegretto moderato. Adagio. Andante con moto. Allegro moderato

Quatuor à cordes – à la mémoire de mon père (1973)
1. Con moto moderato e agitato
2. (Quasi Scherzo) Vivace con spirito. (Quasi Trio). Con grazia. D. C. al Fine
3. Agitato e molto espressivo

Prvosienky pre husle a klavír (1980) – premiéra
1. Smutná spomienka. Lento sostenuto
2. Radostná udalosť. Allegretto cantabile
3. Legenda z dávnych vekov. Andante maestoso
4. Krásavica. Andante con moto
5. Čakanie. Con moto moderato
6. Kamaráti. Allegretto scherzando

Sláčikové kvarteto – pamiatke Mira Horňáka (2007)
1. Andante maestoso. Con moto moderato e risoluto
2. Larghetto
3. Andante con moto
4. Sempre tranquillo semplice e con spirito

Päť malých elégií pre sláčikový orchester (1956 – 1975)
1. Andante con espressivo
2. Allegretto con grazia
3. Maestoso e agitato
4. Con moto moderato e molto espressivo
5. Andante con moto


9.      17. októbra 2021, 15.00 hod., Dvorana VŠMU, Bratislava

Alexander Albrecht (1885 – 1958) – klavírne dielo

Magdaléna Bajuszová – klavír

Novoročná zdravica / Neujahrgruss – 1912

Scherzo Fis dur – 190?

Andante con moto G dur – 190?

Sonata F dur – 1905
I. Allegro appassionato – II. Tempo di Menuetto

Noc / Die Nacht – 190?

Memy – 1905

12 drobných skladbičiek – 1952, cyklus klavírnych skladieb na motívy slovenských, ruských a maďarských detských piesní
 1. Spievanky. Kľudne – 2. Malý Janko. Mierne – 3a. V diali. Pomaly – 3b. Spomienka na domov. Živo – 4. Pastorále. Mierne – 5. Očakávanie. Vzdušne. Živo, jasne – 6. Svadobné hody svrčkov. Veselo – 7. Vo veselej chyžke. Rýchlo – 8. Tanečné scherzo. Vo valčíkovom rytme – 9. Tanec. Pomalý valčík – 10. Zmráka sa (Hommage à Mikuláš Schneider-Trnavský). Veľmi kľudne – 11. Noc. Pomaly – 12. Na výlete. Pochodovým tempom

Gedankensplitter / Aforizmy – 1910
1. Andante sostenuto / Dank! Andante – 2. Con moto / O komme (recht bald!) ven. Margaréte Fischer – 3. – / Traum. Andante con moto – 4. Allegretto / 4. Kotkodát Kotkot, kotkot, kotkodán, minden napra új kották.

Suita – 1924
I. Tanz. Andante con moto – II. (Humoreska) Allegretto – III. (Uspávanka) Andante poco sostenuto – IV. Marsch. Con moto

Auf wiedersehen! – 190?


10.      27. októbra 2021, 18.00 hod., Zichyho palác, Bratislava

   Maria Szymanowska (1789 – 1931) – portrét skladateľky

   Jordana Palovičová – klavír, Zuzana Biščáková – klavír, Jana Pastorková – soprán, Ján Slávik – violončelo

Nocturne „Le Murmure“ (As dur)

Nocturne (B dur)

Vingt Exercises et Préludes (výber)
13. Scherzo B dur – 14. Risoluto d mol

Sérénade pour le pianoforte avec Accompagnement de Violoncelle (C dur) – 1830

Dix-huit Danses de différent genre (výber)
15. Quadrille (Es dur) – 2. Polonoise (e mol) – 14. Contre-dance (As dur) – 4. Polonoise (f mol)

Menuet (Six Menuets pour le Pianoforte, č. 5 E dur)

Danse polonaise (h mol)

Vingt-quatre Mazurkas
1. C dur – 2. F dur – 3. C dur – 4. F dur – 5. C dur – 6. G dur – 7. D dur – 8. D dur – 9. G dur – 10. C dur – 11. F dur – 12. B dur – 13. B dur – 14. Es dur – 15. B dur – 16. F dur – 17. C dur – 18. G dur – 19. C dur – 20. F dur – 21. C dur – 22. G dur – 23. D dur – 24. D dur

Polonoise sur l’Air national favori du feu Prince Joseph Poniatowsky (C dur)

Romance de Monsieur le Prince Alexandre Galitzin arrangée pour le Pianoforte (g mol)

Se Spiegar Potessi Oh Dio (N. N.)

Peine et Plaisir (Alexander Sergejevič Puškin)

Romance du Saule chantée par Desdemona dans Othello (William Shakespeare)
(Six Romances pour le Chant avec accompagnement de Pianoforte; výber – č. 6, 1, 2)

Le Départ. Romance pour le Chant et le Pianoforte (Miguel de Cervantes)

Valses – B dur; f mol; 4. F dur; 5. G dur
(Six Valses à trois mains pour le Pianoforte; výber – č. 2, 3, 4, 5)


11.      10. novembra 2021, 18.00 hod., Zichyho palác, Bratislava

  Prezentácia dvoch nových piesňových CD popredných slovenských spevákov

  Eva Šušková – soprán, Tomáš Šelc – barytón, Peter Pažický – klavír

  Ján Levoslav Bella (1843 – 1936):
Matka nad kolískou (Peter Dobroslav Bella-Horal) (1924)
I. – II. – III.

  Ján Cikker (1911 – 1989):
O mamičke, tri piesne pre hlboký hlas a klavír, op. 18 (1940)
A dieťatko keď umrelo (Valentín Beniak) – Doma (Andrej Guoth) – Matka mi píše list (František Hečko)

  Štefan Németh-Šamorínsky (1896 – 1975):
Tri piesne (1917 – 1919)
Widmung (Ebba von Steindler) (1917) – Orgeltone (Ebba von Steindler) (1917) – Abend (Nikolaus Lenau) (1919)

  Béla Bartok (1881 – 1945):
5 slovenských ľudových piesní (1907, 1916)
V tej bistrickej bráne (1907) – Dolu dolinami (1907) – Pod lipko, nad lipko (1907) – Priletel pták (1907) – Krúťi Tono vreťená (1916)

  Karl Mayrberger (1828 – 1881):
2 piesne
Waldgespräch (Joseph Karl Benedikt von Eichendorff) – Du bist wie eine Blume (Heinrich Heine)

  Alexander Albrecht (1885 – 1958):
Dve piesne
Wiegenliedchen (Anon.) (1909) – Mein Herz (Hermann Hesse) (1910)

  Ludwig Burger (1850 – 1936)
Liederzyklus aus P. K. Roseggers Sonntagsruhe, op. 12
Wenn du gehst von mir (Peter Rosegger)