2010

1. 26. apríla 2010, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ul.

Klavírne trio Istropolis: Katarína Grečová Brejková – klavír, Juraj Tomka – husle, Katarína Černá Zajacová – violončelo

Ján Levoslav Bella (1843–1936): Elégia pre klavírne trio (187?)
Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): Klavírne trio, op. 53 (1954)
Jozef Kresánek (1913–1986): Klavírne trio (1939)
Alexander Albrecht (1885–1958): Klavírne trio (1907)


2. 17. mája 2010, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ul.

Ján Slávik, Daniela Varínska

David Popper (1843–1913): Wie einst in schöner’n Tagen (Drei Stücke, op. 64/1) (1892)
                                       Gavotte č. 2 D dur, op. 23 (1880)
Alexander Albrecht (1885–1958): Noc, nokturno pre violončelo a klavír (1950)
Zoltán Kodály (1882–1967): Sonáta pre violončelo a klavír, op. 4 (1909–1910)
Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): 2. slovenská rapsódia pre violončelo a klavír (1960) – premiéra
Franz Liszt (1811–1886): La lugubre gondola / Die Trauergondel (1882–1885)
                                    Romance oubliée (1880)
Ernő Dohnányi (1877–1960): Sonáta b mol pre violončelo a klavír, op. 8 (1899)


3. 21. júna 2010, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ul.

Eva Šušková – soprán, Vladimír Godár – klavír, Martin Krajčo – gitara, Magdaléna Bajuszová – klavír, Marián Lapšanský klavír

Federico Mompou (16. 4. 1893 – 30. 6. 1987):

Ocell trist / Pajaro triste / Smutný vták (Impresiones intimas, č. 2), 1914
Damunt de Tú només les flors / Nad tebou sú len kvety
(Josep Janés), 1942, (Combat del Somni, č. 1)
Neu / Sneh (Federico Mompou) (Quatre Mélodies, č. 4), 1915–1925
Cantar del alma / Pieseň duše (S. Juan de la Cruz / Svätý Ján z Kríža), 1945
Suite compostelana para guitarra, autorská verzia, 1962
Préludes (výber), 1928
Canción de cuna / Uspávanka, 1951
Tres comptines / Tri riekanky (1–2–3) (Anon.), 1926–1931
Tres comptines / Tri riekanky (4–5–6) (Anon.), 1945
Suburbis (Faubourgs), 1916–1917
Cants màgics, 1917–1919

 

4. 31. augusta 2010, 19. 00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Eva Šušková, Peter Pažický

Ženská poézia v dielach domácich autorov

Ján Levoslav Bella (1843–1936): Dobrou noc (Eliška Krásnohorská) 1874/R 1923
Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): Widmung (Ebba von Steindler), 1916, 1918

   
                                    Orgeltöne (Ebba von Steindler)

                                        
Die Rosen leuchten (Ebba von Steindler), 1917

Ľudovít Rajter
(1906–2000): Schnee (Madelaine Schulze), 1923
                                       
Brautlied (Sidonie Tomaschoff), 1924
                                        Der Weg (Berta Rathsam), 1926
                                        Kérdés (Anna Wimberger), 1945
Ivan Hrušovský (1927–2001): Červený mak, cyklus lyrických piesní pre soprán a klavír na texty z rovnomennej básnickej                                            zbierky Maše Haľamovej (1959)
Ján Levoslav Bella (1843–1936): Čarujem ti (Ľudmila Podjavorinská), 1927
Alexander Moyzes (1906–1986): Detské pesničky pre spev a klavír, op. 13 (Ľudmila Podjavorinská) – 1931
Ján Cikker (1911–1989): Desať uspávaniek pre alt a klavír (1973) – premiéra
Eugen Suchoň (1908–1991): Varila myšička kašičku. Hudba k ľudovým riekankám a obrázkom Ľudovíta Fullu (výber – č. 1, 2,                                         3, 5, 6, 7, 8)


5. 14. septembra 2010, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Trio Berger (Ján Slávik – violončelo, Branislav Dugovič – klarinet, Ladislav Fančovič – klavír), Andrej Gál – violončelo, Peter Mosorjak – husle, Ivan Buffa – klavír

Roman Berger – autorský koncert k 80. narodeninám

Sonáta 1960 pre klavír
Allegro frenetico con reminiscenza pre sólové violončelo (2006)
Requiem da camera s témou Witolda Lutosławského pre klavírne trio (1998)
Semplice pre klavír (2000)
Pathetique pre violončelo a klavír (2006)
Epilog – Omaggio a L. v. B. pre klarinet, violončelo a klavír (2010)


6. 28. septembra 2010, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Helga Varga-Bach – soprán, Petra Noskaiová – mezzosoprán, Tomáš Šelc – barytón, Ivan Buffa – klavír, Diana Buffa – klavír, Dana Hajóssy – klavír

    Vokálna lyrika Alexandra Albrechta – predvedenie súborného diela

   Verschwunden bist Du / Zmizla si (Roman Klatt), 1903
   Wiedersehn / Stretnutie (?), 1903?
   Verlange nicht / Nežiadaj ma (?), 1904
   An Dich / Tebe (Roman Klatt), 16. 9. 1905
   Leise zieht durch mein Gemüth, Quintenlied – zum Aerger der Quintenjäger / Tíško plynie v mojich myšlienkach,
        
kvintová pieseň – lovcom kvínt na zlosť (Heinrich Heine), 190?
   Frühlingslust / Jarné opojenie (?), 190?
   Uralte Nacht (Ruf) / Prastará noc (Heinrich Heine), 1904
   Esküvő / Svadba (Imre Farkas), 1904
   An ein kleinen Mädchen / Malému dievčatku (Roman Klatt), 1905 (Marte Zieglerovej)
   Unter der Linde / Pod lipou (Schutze–Buch), 1904 (Marte Zieglerovej)
   Man nötigte lachend sie zum Klavier / So smiechom ich nútili ku klavíru (Estella Wondrich), 1908 (Elemírovi Johnovi)
   Wiegenliedchen / Uspávanka (?), 1909
   Rosenzeit / Čas ruží (Adalbert Roderich), 1909
   Rosen am Fenster / Ruže na okne (Theodor Gross), 21.9.1910 (Gretl gewidmet)
   Reue / Ľútosť (P. Natteroth), 30. 10. 1910
   Kisleány a galambja sírjánál / Dievčatko pri hrobe svojho holuba (Gálffy Elzike), 1910
   Der Verdammte / Zatratený (Reinhard Volker), 1909
   Lenz / Jar, balada (Memy, Agatha Albrecht (Messer)), 1912
   Heimkehr / Návrat domov (Reinhard Volker), 1909
   Biographie / Životopis (Leo Heller), 20. 3. 1910
   Mein Herz / Moje srdce (Hermann Hesse), 1910
   In der Winternacht / V zimnej noci (Reinhard Volker), 1910
   Liedchen / Pesnička, dueto (Lina Sommer), 1912
   Az éj / Die Nacht / Noc, balada (Sándor Petöfi), 1922
   Pietà (Rainer Maria Rilke), 1917?/1928
   Zwei Gedichte von Klara Kadosa / Dve básne Kláry Kadosovej, 1934
   Friedhofgras / Náhrobná tráva (Anon., časopis Wiener Journal), 30. 8. 1934
   Zipser Lieder / Spišské piesne pre vysoký hlas a klavír, 29. 9. 1934

 

7. 4. októbra 2010, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Eva Šušková – soprán, Petra Noskaiová – mezzosoprán, Juraj Tomka – husle, Ján Slávik – violončelo, Vladimír Godár – klavír, Maroš Klátik – klavír

Valentin Silvestrov (1937) – portrét skladateľa

Kolybeľnaja Emiliju – kotu i pianistu / Uspávanka pre Emila – kocúra a klaviristu, 2004 (autor)
Tichije pesni – vokaľnyj cikl na stichi poetikov-klassikov / Tiché piesne – vokálny cyklus na verše básnikov-klasikov, výber,         1974–1977
Lacrimosa pre violončelo, 2004
Tri skladby pre husle a klavír, 2005
Sonáta č. 1 pre klavír, 1972/R1999
Prostyje pesni / Prosté piesne, šesť piesní na verše anonymného autora, Osipa Mandeľštama a Alexandra Sergejeviča Puškina     pre soprán (alebo barytón) a klavír, 1974–1981
Waltz of the Alpine bells pre violončelo, 2003
Piesne bez slov pre husle a klavír, 2004
„Kitč-muzyka“ / „Gýč-hudba“, 1977
Koliskova / Uspávanka (Detská hudba I/1), 1973

 

8. 16. novembra 2010, 19.00 hod., Dvorana VŠMU

Magdaléna Bajuszová – klavír

Béla Bartók a jeho bratislavskí žiaci

Béla Bartók (1881–1945): Improvizációk magyar parasztdalokra / Improvizácie na maďarské sedliacke piesne, op. 20, 1920
Alexander Albrecht (1885–1958): Suita pre klavír, 1924
Béla Bartók (1881–1945): Dve burlesky (3 burlesques, op. 8/2, 3), 1907?
Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): Sonáta pre klavír, op. 55, 1955
Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): Epitaf na tému Kamilkinej nénie, op. 109, 1972
Béla Bartók (1881–1945): Szabadban / V prírode, 1926

 

9. 13. decembra 2010, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Juraj Čižmarovič – husle, Zuzana Čižmarovičová – klavír

Alexander Moyzes, Mikuláš Moyzes, Dezider Kardoš
Husľový recitál


Alexander Moyzes (1906–1984): Malá sonáta / Sonata piccola, op. 63 – 1968
Mikuláš Moyzes (1872–1944): Ranná modlitba pre husle a klavír – 1921
                                          Tango pre husle a klavír – 1932
Alexander Moyzes (1906–1984): Duettino – 1961 (prepracovaná verzia Vest-pocket suity, 1928)
Dezider Kardoš (1914–1991): Uspávanka pre husle a klavír – 1938
Alexander Moyzes (1906–1984): Poetická suita pre husle a klavír, op. 35 – 1940