Milí priatelia, od roku 2015 sa môžete stretávať s cyklom

(Ne)známa hudba

aj v éteri. Raz mesačne si môžete na rádiu Devín vypočuť reláciu zostavenú z nahrávok zrealizovaných na koncertoch Albrechtiny.

Sprevádzať Vás ňou bude jeden zo zakladajúcich členov OZ Albrechtina
Vladimír Godár a redaktor Ján Klíma.