Koncerty cyklu Albrechtina sú často objavné svojou dramaturgiou a uvádzajú dovtedy neinterpretovanú alebo prachom zapadnutú hudbu zabudnutých autorov, zväčša z teritória dnešného Slovenska. Je iba samozrejmé, že po naštudovaní neznámych diel sa interpreti rozhodnú zvečniť svoj výkon i dovtedy nenahraté diela na CD. Vznikajú tak nahrávky mimoriadnej hodnoty, ktoré sú často bytostne späté s našou lokalitou, uvádzajú hudbu slovenských či svetových autorov, ktorí sú nejako spriaznení so slovenským teritóriom. Alebo prezentujú nové dramaturgické nápady v interpretácii našich popredných spevákov a inštrumentalistov.


 
Príprava na koncert detských piesní ruských autorov, ktorý sa nakoniec uskutočnil roku 2012, podnietila už o dva roky skôr vznik profilového CD Russian Children’s Songs (2010) Evy Šuškovej sprevádzanej Ivanom Koskom na klavíri.Pre klaviristku Magdalénu Bajuszovú bola podnetom na jej CD Štefan Németh-Šamorínsky Piano Music (2011) jej mnohonásobná interpretačná účasť na koncertoch Albrechtiny.


Jordana Palovičová
po svojom klavírnom recitáli s dielami Jána Cikkera (2011) nahrala tvorbu tohto autora na CD Ján Cikker – Klavírna tvorba (2011).


CD Biographie (2012) obsahuje piesne Alexandra Albrechta naspievané  basbarytonistom Tomášom Šelcom (klavírny sprievod Dana Hajóssy). Koncert, ktorý bol podnetom na toto CD, sa uskutočnil roku 2010.Violončelista Ján Slávik so svojou dlhodobou klavírnou partnerkou Danielou Varínskou majú na svojom konte už množstvo CD nahrávok a desiatky spoločných koncertov. Na Albrechtine účinkovali niekoľko ráz a v priebehu prvých štyroch rokov cyklu (Ne)známa hudba zahrali aj skladby svetových i slovenských skladateľov, ktoré sa nakoniec ocitli na CD Those Days in Bratislava (2012) a CD Kafenda – Vilec – Godár (2013).


Po Štefanovi Némethovi-Šamorínskom ostalo množstvo skladieb, ktoré zažívajú svoju renesanciu. Patrí medzi ne i jeho organová tvorba, ktorej sa zhostil organista Marek Vrábel. Diela z CD Organ Music (2013) odzneli na koncerte v roku 2012.Hoci je ešte stále študentom, basbarytonista Tomáš Šelc sa systematicky a cielene venuje aj tvorbe slovenských autorov. Svedčí o tom i
jeho druhé profilové CD Ave Maria, na ktorom uvádza cirkevnú hudbu slovenských autorov 19. a 20. storočia sprevádzaný organistom Markom Vráblom. Krst CD bol zároveň koncertom Albrechtiny (27. februára 2014), na ktorý bol pôvodne zozbieraný notový materiál určený.Recitál Petra Pažického (koncert Albrechtiny 2013), na ktorom hral výlučne tvorbu Jána Levoslava Bellu, ako aj koncerty, na ktorých sprevádzal spevákov pri Bellových piesňach, inšpiroval klaviristu k nahrávke klavírnej tvorby tohto významného slovenského skladateľa.


Dvořákov Violončelový koncert h mol rozhodne nepatrí medzi neznáme diela svetového violončelového repertoáru, naopak, je to dielo, na ktorom si violončelisti overujú svoje kvality. Aj Ján Slávik si toto dielo vybral na svoje profilové CD a pridal k nemu ďalšie dve Dvořákove skladby, ktoré nahral sprevádzaný orchestrom Bratislavskí symfonici. Pred nahrávkou skladby odzneli v komornej verzii na koncerte roku 2014.