2019

1.      30
. januára 2019, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Ján Albrecht (7. 1. 1919 – 20. 11. 1996)
koncert k storočnici narodenia

Martin Ruman – viola, Alena Hučková – klavír

Alexander Albrecht (1885 – 1958)
Suite Concertante pre violu a klavír (1952) (Andante con moto – Mazurka – Scherzo – Intermezzo – Nocturno – Finale)

Franz Liszt (1811 – 1886)
La lugubre gondola / Die Trauergondel pre violu a klavír (1882 – 1885)

Zoltán Kodály (1882 – 1967)
Adagio pre violu a klavír (1909)

Leo Weiner (1885 – 1960)
Balada pre violu a klavír, op. 8 (1911) (Allegro. Andante. Allegro animato. Tempo I.)

Alexander Albrecht
Tri skladby pre violu a klavír (1957)
Heimkehr, 1909 / transkripcia (1957)
Reue, 1910 / transkripcia (1957)
Balada (Der Verdammte) (1909 / transkripcia 1957)


2.      26. februára 2019, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Violončelové koncerty Františka Nerudu

Mikuláš Tuhý, Ľubomíra Verbovská, Ján Slávik, Eliška Čonková, Alexandra Kubinová – violončelo, Iveta Sabová – klavír

František (Xaver Viktor) Neruda (1843 – 1915)
Koncert pre violončelo a orchester/klavír, č. 1 e mol, op. 57 – 1884 (Allegro moderato)
Koncert pre violončelo a orchester/klavír, č. 2 d mol, op. 59 – 1887 (Allegro)
Koncert pre violončelo a orchester/klavír, č. 3 A dur, op. 60 – 1887 (Allegro. Andante. Allegro. Cadenza. Allegro assai)
Koncert pre violončelo a orchester/klavír, č. 4 a mol, op. 61 – 1887 (Allegro. Andante sostenuo. Tempo primo)
Koncert pre violončelo a orchester/klavír, č. 5 G dur, op. 66 – 1888 (Allegro moderato. Meno mosso (rubato). Animato. Tempo primo. Meno mosso. Cadenza. Tempo primo)


3.      26. marca 2019, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Vladislav Šarišský: Sláčikové kvartetá

Moyzesovo kvarteto: Jozef Horváth – 1. husle, František Török – 2. husle, Alexander Lakatoš – viola, Ján Slávik – violončelo

Vladislav Šarišský (*1984)

Sláčikové kvarteto č. 1 (2000) (Allegro. Moderato. Allegro – Andante – Allegro. Andante – Allegro. Andante. Allegro. Andante)
Sláčikové kvarteto č. 2 (2003) (Moderato. Presto – Moderato. Adagio – Allegro. Presto. Lento)
Sláčikové kvarteto č. 5 (2017) (Con moto e fuoco – Adagio – Con moto)


4.      17. apríla 2019, 20.30 hod., Františkánsky Kostol Zvestovania Pána, Bratislava

Spevy gregoriánskeho chorálu Veľkého týždňa
Ladislav Stanček: Pašie podľa sv. Lukáša, op.101 – 1971

Františkánska schóla Bratislava – mužský zbor bratov františkánov OFM:
br. Rufín Tomáš Halčin, br. Samuel Martin Takács, br. Dávid Martin Fabuš, br. Efrém Tomáš Zemjánek, Hilda Gulyás

Schola Minor
Hilda Gulyás
(sólo), Tomáš Šelc (sólo), Mária Páleníková, Júlia Urdová, Sylvia Urdová (umelecké vedenie), Róbert Mésároš – Evanjelista, Tomáš Šelc – Kristus, br. Rufín Tomáš Halčin (Pilát, reč ostatných), br. Samuel Martin Takács (reč ostatných), Hilda Gulyás (slúžka)

Mandatum novum Antiphona cum Psalmo – Feria Quinta, Missa Vespertina in Cena Domini: Ad Lotionem Pedum

Christus factus est Graduale – Dominica in Palmis de Passione Domini, Feria Sexta in Passione Domini

Quare ergo Responsorium

Ladislav Stanček (1898–1979)
Pašie podľa Lukáša, op. 101, 1971 (Lukáš 22:14, 23:55) – novodobá premiéra

Dum Fabricator mundi Antiphona ad Adorationem Crucis

Christe caelorum Domine Hymnus – Sabbato Sancto, Ad Officium Lectionis


5.      5. mája 2019, 17.00 hod., Dvorana, Koncertná sieň VŠMU

Magdaléna Bajuszová – klavír

Ilja Zeljenka (1932 – 2007)
24 prelúdií pre klavír (november – december 2005)
1. Allegro
2. Adagio
3.
4. Scherzando
5. Adagio
6. Larghetto con passione
7. Energico, rigoroso
8. Andante
9. Giocoso
10. Delicato
11. Andante
12. Barbaro
13. Adagio
14. Capriccioso
15. Hracia skrinka
16. Barbaro, ritmico
17. Adagio
18. Giocoso
19. Largo
20. Andante jubiloso
21. Andante
22. Adagio delicato
23. Scherzando
24. Larghetto


6.       20. mája 2019, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Peter Spišský – husle, Miloš Valent – viola

František Xaver Tost
(1754 – 1829)
Sei Duetti Concertanti per Violino et Alto Viola
(Šesť koncertantných duet pre husle a violu)

Duetto 1mo [G dur] (Moderato – Adagio – Rondeaux. Allegretto)

Duetto 6to [C dur] (Allegro – Andante siciliano – Finale. Rondeaux. Allegro)

Duetto 4to [D dur] (Allegro – Adagio – Romance. Tempo giusto)

Duetto 5to [A dur] (Moderato – Menuetto. Allegretto – Trio – Tempo comodo. Thema Variationum)

Duetto 3tio [F dur] (Allegro moderato – Andante – Rondeaux. Allegro)

Duetto 2do [B dur] (Allegro – Menuetto. Trio – Finale. Allegro)


7.       26. júna 2019, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Miska Hauser (1820–1887)
z ciest prešpurského huslistu a svetobežníka


Juraj Tomka
– husle, Maroš Klátik – klavír

Uhorská rapsódia, op. 43 (Rhapsodie Hongroise pour Violon avec accompagnement de Piano) (Lassù. Adagio. Friss. Allegro vivace. Meno mosso e tranquillo. – Lassù. Adagio. Friss. Allegro vivace)

Domovine. Uhorský tanec I., op. 26 (An die Heimat. Original Ungarischer (I.)) (Lassù. Adagio molto e sostenuto. Friss. Allegro con brio)

Barkarola bez slov, op. 16/1 (Schifferlied ohne Worte) (Allegretto con moto)

Uhorský národný tanec, op. 53 (Ungarischer Nationaltanz für die Violine mit Begleitung des Pianoforte) (Lassù. Adagio molto. Friss 1. Allegro molto. Friss 2. Friss 3. Friss 4. Friss 5.)

Ľúbostná pieseň bez slov, op. 11/1 (Chanson d’amour sans paroles) (Allegretto molto cantabile e con sentimento)

Gavotte, op. 56 (Allegro moderato)

Škótska rapsódia, op. 47 (Rhapsodie Écossaise (Airs variés écossais) (Allegro non troppo. Thema. Allegro moderato. Var. 1., Var. 2., Andante. Allegro non troppo)

A la hongroise (Largo. Molto vivo)

Írska rapsódia, op. 45 (Rhapsodie Irlandaise) (Allegretto. Allegro agitato. Adagio. Allegro non troppo. Thema. Var. I., Var. II., Andante. Adagio. Allegro)

Posledná letná ruža, írska ľudová pieseň, op. 9/3 (The Last Rose, Chant national, op. 9/3) (Andante quasi Larghetto)

Polonaise, op. 62 (Allegro moderato)

Air russe, op. 6 (Andante espressivo e cantabile)

Vtáčik na strome, grande caprice burlesque, op. 34 (The Bird on the Tree) (1854) (Allegro maestoso. Cadenza ad libitum. Quasi Allegretto. Cadenza Solo. Presto)

Bolero, španielska pieseň bez slov, op. 38/1 (Bolero, Spanisches Lied ohne Worte) (Allegro moderato)

Csardas, uhorská pieseň bez slov, op. 38/2 (Ungarisches Lied ohne Worte ) (1857) (Adagio molto. Allegro molto)