Koncerty uskutočnené v prvom polroku 2021 sú ešte súčasťou projektu (Ne)známa hudba 2021. 


1.     (12/2021) 

16. februára 2022, 18.00 hod.Zichyho palác, Bratislava

Flautový recitál

Katarína Turčinová – flauta, Karin Remencová – klavír

Erwin Schulhoff (1894 – 1942): Sonáta pre flautu a klavír, op. 61, 1927 – ven. René Le Roy 
               (Allegro moderato – Allegro giocoso – Aria. Andante – Rondo. Finale. Allegro molto gaio)

Miloslav Kabeláč (1908 – 1979): Improvizace na vlastní téma, op. 29b, 1956
               (Šest ukolébavek, op. 29, č. 3) pre sólovú flautu

Michal Vilec (1902 – 1979): Na rozhľadni (z cyklu Letné zápisky, op. 19) – pre flautu a klavír, 1958

Ilja Zeljenka (1932 – 2007): Tri skladby pre sólovú flautu, 1984
                (Allegretto – Adagio – Larghetto)

Ernst von Dohnányi (1877 – 1960): Aria pre flautu a klavír, op. 48, č. 1, 1958 – 1959

Ivan Hrušovský (1927 – 2001): Musica rustica pre sólovú flautu, 1984
                 (Notturno alla ballata. Molto moderato, molto rubato e rapsodico – Canto. Andante ma non troppo, molto rubato e cantabile – Danza. Molto animato)

Igor Bázlik (*1941): Päť skladieb pre flautu a klavír, 1966
                 (Andante – Molto tranquillo – Allegro con brio – Andante semplice – Vivo)2.     (13/2021) 

23. februára 2022, 18.00 hod.Zichyho palác, Bratislava

Ján Levoslav Bella (1843 – 1936): Slovenské štvorspevy – premiéra súborného predvedenia

Matúš Šimko, Juraj Kuchar – tenor, Peter Kollár, Tomáš Šelc – bas

Ján Levoslav Bella: Slovenské štvorspevy pre mužský štvorhlas

I., II. (1864 – 1865)

1. Ohlas (Slovenský brat! objím si mať) (Ján Levoslav Bella / Andrej Sládkovič)
2. Vlasť moja (Kde dom je môj? Kde vlasť moja?) (Ján Kadavý, J. L. Bella / August Horislav Krčméry)
3. Žiaľ (U prúdů valných Dunaje šírého) (J. L. Bella / Jozef Miloslav Hurban)
4. Sláva šlechetným (Kto za pravdu horí v svätej obeti) (J. L. Bella / Karol Kuzmány)
5. Slovenský spev (Spievajže si, spievaj) (J. L. Bella / Jonatán Dobroslav Čipka)
6. Žatevná (Čieže je to jarnie žitko pod horami?) (J. L. Bella / Ján Kollár: Národnie Zpievanky I.)
7. Otčina (Otčina, ty naša milá slovenská!) (Ján Kadavý, J. L. Bella / Michal Miloslav Hodža)
8. Slovák vo svojej vlasti (Slovák, Slovák, odkud’s rodák?) (J. L. Bella / Michal Chudovský)
9. Chorvátom (Nad nami sa krúťa sokoly) (J. L. Bella / J. Kmeth)
10. Hojže Bože! (Hojže, Bože, jak to bolí) (August Horislav Krčméry, J. L. Bella / Andrej Sládkovič)
11. Bratislava (Bratislava, Bratislava! Tam zapadla Slávov sláva) (Ján Kadavý, J. L. Bella / Juraj Zvestoň Bulla)
12. Už Slovensko vstáva (Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú) (J. L. Bella / Janko Matúška)
13. Domov Slováka (Kde domov môj?) (František Škroup, J. L. Bella / Josef Kajetán Tyl, František Víťazoslav Sasinek – „Veniec… piesní“, s. 3)
14. Nitra (Nitra milá, Nitra) (J. L. Bella – „Veniec, str. 12)
15. Valaská (Po valasky od zeme!) (Ján Levoslav Bella)
16. Pod Kriváněm (Hej pod Kriváněm to jest krásny svět) (J. L. Bella)
17. Von do poľa (Von do poľa, junač mladá!) (Zlatiborský (Eugen Vrahobor Šparnensis) / J. L. Bella)
18. Dumka (V mojom ty sérci žiješ, rod milený!) (J. L. Bella / August Horislav Krčméry)
19. Bolo – bude (Veje vetrík, veje, od Tatier k Dunaju) (J. L. Bella)
20. Hej len vždy veselo (Hej len vždy veselo: Cic kozy kozina!) (J. L. Bella)
21. Zdravica (Hore Váhom, dolu Váhom, dúha vodu pije) (Ján Levoslav Bella)
22. Miluj národ otcov (Ako ruža, keď ju vlny Váhu schytia) (J. L. Bella / Mladen)
23. Mlynárka a húska (Kázala mi mati biele húsky hnati) (J. L. Bella)
24. Anička urosená (Anička, dušička, kde si bola) (J. L. Bella)
25. Večerný zvon (Milo sa večierkom ozýva zvon) (Milovaným Druhom a Priateľom P. P. Gabrielovi C. Zajmus a Jankovi Sl. Kršiak na pamiatku dňov mladých / venoval / J. L. Bella) (J. L. Bella)

Odsúdený (Čie sa to ovečky na tom grúni pasú?) (J. L. Bella)

Ohlas (Slovenský brat! objím si mať) (J. L. Bella / Andrej Sládkovič), 19283.      (14/2021) 

15. marca 2022, 18.00 hod.Zichyho palác, Bratislava

Peter Zagar – autorský koncert pri príležitosti 60. narodenín autora


Moyzesovo kvarteto: Jozef Horváth – 1. husle, Július Horváth – 2. husle, Alexander Lakatoš – viola, Ján Slávik – violončelo
Mucha Quartet: Juraj Tomka – 1. husle, Jozef Ostrolúcky – 2. husle, Veronika Kubešová – viola, Pavol Mucha – violončelo

Sláčikové kvarteto. Allegro molto, 1995 – Moyzesovo kvarteto

Dve etudy pre sláčikové kvarteto. Presto. Andante, 2005 / 2006 / 2021 – Mucha Quartet

Intermezzo I. Adagio. Con moto, 2011 – Mucha Quartet

Intermezzo II. Tempo giusto, 2021 – Moyzesovo kvarteto

Blumentálsky tanec č. 5 pre sláčikové kvinteto. Allegro molto. Trio. Meno mosso, 2004/2022 – Moyzesovo kvarteto, Veronika Kubešová

Blumentálsky tanec č. 6 pre sláčikové kvinteto. Sostenuto. Tempo giusto. Vivo, 1999/2022 – Mucha Quartet, Ján Slávik

Ekloga pre sláčikové okteto. Adagietto. Poco più mosso. Adagietto, 2022 – Moyzesovo kvarteto, Mucha Quartet


4.      12. apríla 2022, 18.00 hod.Zichyho palác, Bratislava

Bergerovo trio: Jozef Eliáš – klarinet, Ján Slávik – violončelo, Ladislav Fančovič – klavír

Peter Zagar (*1961): Trio pre klarinet, violončelo a klavír, 1993

Adrián Demoč (*1985): Modré kvety pre klarinet, violončelo a klavír, 2018

Lucia Papanetzová (*1978): Imagination VIII pre klarinet, violončelo a klavír – premiéra

Adrián Demoč (*1985): Ma fin est mon commencement pre klarinet, violončelo a klavír, 2019

Jozef Sixta (1940 – 2007): Trio pre klarinet, violončelo a klavír, 1981
        I. – II. – III. –

Jozef Kolkovič (*1957): The Long, Long Goodbye, pre klarinet, violončelo a klavír, 2018


5.      17. mája 2022, 18.00 hod.Zichyho palác, Bratislava

Béla Kéler, Ľudovít Rajter, Dezider Lauko, Ignacy Jan Paderewski

Maroš Klátik, Dominik Gál – klavírne duo

Béla Kéler (1820 – 1882): Rákoczy Ouverture, op. 76, 1878

Ľudovít Rajter (1906 – 2000): Tema con variazioni per pianoforte a quattro mani, 1985
(Tema. Andante – 1. variazione. Più mosso – 2. variazione. Allegretto mosso – 3. variazione. Tempo di „Verbunk“ – 4. variazione. Vivace – 5. variazione. Con moto – 6. variazione. Tempo di Valse (Viennese) – 7. variazione. Allegro moderato (Csárdás) – 8. variazione. Andante – 9. variazione (Chorale) – 10. variazione. Allegretto. Fuga)

Béla Kéler (1820 – 1882): Ungarische Tänze / Uhorské tance, 1859 – 1862, 1866, 1877
Heft I.
1. Erinnerung an Bartfeld / Bártfai emlék, Csardás / Spomienka na Bardejovčardáš – op. 31, 1859 Rózsavölgyi és Társa
(Andante con moto. Allegro vivo; Friss 1, Friss 2, Friss 3, Finale)
2. Komet Csárdás / Üstökös Csárdás / Kométa čardáš, op. 49 – 1861 Rózsavölgyi
(Andante. Allegro vivo)
3. Werböczy-Csárdás / Verbunk čardáš, op. 46 – 1860 Rózsavölgyi, Hofmeister’s Monatsbericht
(Adagio. Allegro agitato)
4. Tokayer-Tropfen / Tokaji cseppek, Csárdás / Tokajské kvapky, čardáš, op. 54 – 1862 Rózsavölgyi, Hofmeister’s Monatsbericht
(Andante. Allegro vivo)
Heft II.
5. Sträusschen / Bokréta, Csárdás / Kytica, čardáš, op. 40 – 1860 Rózsavölgyi, Hofmeister’s Monatsbericht
(Andante sostenuto. Andante con moto. Allegro vivo)
6. Strahlen der Erinnerung / Emlék sugarak, Csárdás / Lúče spomienky, čardáš, op. 50 – 1862 Rózsavölgyi, Hofmeister’s Monatsbericht
(Andante. Allegro vivo)
7. Gruss an mein Vaterland / Üdvözlet Hazámhoz, Csárdás / Pozdrav otčinečardáš, op. 56 – 1866 Rózsavölgyi, Hofmeister’s Monatsbericht
(Andante. Allegro vivo)
8. Erinnerung an Hermannstadt / Nagy-Szebeni emlék, Csárdás / Spomienka na Sibin, čardáš, op. 123 – 1877
(Andante sostenuto. Allegro vivace)

Dezider Lauko (1872 – 1942): Slovenské tance pre štvorručný klavír
(Potpourri zo slovenských národných piesní, 1921 – 1934)
(I. (Dýnom dánom); Horička zelená; Tancuj, tancuj, vykrúcaj! – II. Tečie voda, tečie; Tam popod Branisko; Muzikanti, hrajte! Ja parobek z Kapušan; Po valašsky – III. Jaká je to láska zlá (Včera nedeľa bola); Štyri kone na dvore; Jak pekne mesiačik svieti; Z Oravy debnár; Ponižej mlyna; Anička dušička – IV. Čierna vlna na bielom baranci; Budzil som sa, budzil; Ej, duby, duby; Čí že je to pán úradník; Šuhajko bijú mňa – V. Na svite štebocú lastovičky; Kto chce peknú ženu mac; Dala by ti, duša moja; Letí, letí roj; Hajeda – hajeda!; Nepojdem k nej; Na šarišskym zamku; Nevydávaj sa ty; Pod oblôčkom vyskakoval – VI. Kukuk – VII. Anička mlynárova; Na Kráľovej holi; Ide ťažký furman k nám; Hnali švárni šuhaji; Muriena naša; Po valasky od zeme)

Ignacy Jan Paderewski (1860–1941): Tatra-Album, tance a piesne poľského národa zo Zakopaného, op. 12, 1888
(1. Allegro con brio. Poco moderato. Tempo I. Poco più mosso – 2. Andantino. Un poco più mosso. Tempo I. – 3. Allegro con moto. Meno mosso. Vivace – 4. Allegro maestoso. Vivace grazioso. Più lento, quasi allegretto. Tempo I. Più mosso – 5. Allegretto. Andantino, quasi Allegretto. Allegro feroce. Un poco più lento – 6. Allegro ma non troppo. Presto. Tempo I. Più lento. Meno mosso. Più vivo. Vivo. Tempo I. Un poco più mosso)


6.      6. júna 2022, 18.00 hod.Zichyho palác, Bratislava

Peter Machajdík (*1961) – oneskorený autorský koncert k jubileu

Mucha Quartet: Juraj Tomka – 1. husle, Jozef Ostrolúcky – 2. husle, Veronika Kubešová – viola, Pavol Mucha – violončelo
Martin Krajčo – gitara
Ondrej Veselý – gitara
Xénia Jarová – klavír
Filip Jaro – kontrabas

Welcome – pre sláčikové kvarteto (2016) – MQ

Tiché putovania / Silent Wanderings – pre gitaru (2012) – MK

Uspávanka / Lullaby – pre gitaru (1999/2022) – OV

Pokojné odlišnosti / Quiet Differences – pre gitarové duo (2022) – MK, OV

Syn / The Son – pre gitarové kvinteto (2017) – OV, MQ

Peroket – pre sólovú violu (1997) – VK

Brehy / Shores – duo pre husle a violončelo (2019) – JO, PM

Ponor – pre sólové violončelo (2017) – PM

Odliv – pre sláčikové trio (2014) – JT, VK, PM

Prírodné prístavy / Natural Harbors – pre klavírne kvinteto (2021) – XJ, FJ, MQ

Uspávanka / Lullaby – pre sólové violončelo (1999) – PM