2018

1.      16
. januára 2018
, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Béla Bartók: Sonáty pre husle a klavír

Milan Paľa – husle, Ladislav Fančovič – klavír

Béla Bartók (1881–1945)
Sonáta pre husle a klavír č. 1, BB 84 (1921)   (Allegro apassionato – Adagio – Allegro)
Sonáta pre husle a klavír č. 2, BB 85 (1922) (Molto moderato – Allegretto)


2.      14. marca 2018, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Ludwig van Beethoven: Skladby pre violončelo a klavír

Ján Slávik – violončelo, Daniela Varínska – klavír

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Sonáta pre klavír a violončelo č. 1 F dur, op. 5 č. 1 – 1796 (Adagio sostenuto. Allegro – Rondo. Allegro vivace)
Sonáta pre klavír a violončelo č. 3 A dur,
op. 69 – 1807–1808 (Allegro ma non tanto – Scherzo. Allegro molto – Adagio cantabile – Allegro vivace)
Sedem variácií pre violončelo a klavír Es dur na tému dueta Bei Männern, welche Liebe fühlen
z Mozartovej opery Čarovná flauta, WoO 46 – 1801
Sonáta pre violončelo a klavír č. 5 D dur,
op. 102, č. 2 – 1815 (Allegro con brio – Adagio con molto sentimento d’affetto – Allegro. Allegro fugato
)


3.      21. marca 2018, 19.00 hod., Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa (Jezuitský kostol), Františkánske námestie, Staré Mesto, Bratislava

Ján Levoslav Bella (1843–1936): PASSIO DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI SECUNDUM JOANNEM

Matúš Šimko – tenor (reč ostatných), Juraj Kuchár – tenor (Pilát), Tomáš Šelc – bas (Evanjelista), Peter Kollár – bas (Ježiš Kristus)

Missa virorum polyphoniae adaptata, op. 6 – 1865 (Kyrie. Lento. Adagio. Lento)
Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Joannem, op. 11b – 1870–1871 – novodobá premiéra
Missa virorum polyphoniae adaptata, op. 6 – 1865 (Credo. Andante. Adagio. Allegro. A tempo)
Adoramus. Allegro ma non troppo, op. 10 – 1867
Missa virorum polyphoniae adaptata, op. 6 – 1865 (Sanctus. GraveBenedictus. Lento)
Staroslovenský Otče náš, op. 3 – 1863
Missa virorum polyphoniae adaptata, op. 6 – 1865 (Agnus. Adagio – Dona. Largo)

4.      5. apríla 2018, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Juraj Tomka – husle, Maroš Klátik – klavír

Béla Keler (1820 – 1882):
Drei ungarische Idyllen / Tri uhorské idyly pre husle a klavír, op. 134 – 1881
(1. Abschied von Nieder-Ungarn / Rozlúčka s Dolným Uhorskom.
Adagio. Allegro. Adagio. Allegro vivo
2. Der Sohn der Haide / Syn pusty.
Adagio. Allero ma non troppo. Andante. Allegro alla zingara
3. Heimaths-Sehnen / Túžba po domovine.
Adagio. Allegro ma non troppo)

Ede Reményi (1828 – 1898):
Trois morceaux hongrois
(1. Mélodie héroïque.
Andante. Mélodie héroïque. Allegretto. Air hongrois. Allegretto grazioso
2. Alla marcia
Alla marcia. Mélodie hongroise. Danse noble hongroise
3. Mélodie pastorale.
Introduction. Andante. Mélodie pastorale. Mélodie héroïque. Allegretto marziale)

Štefan Németh-Šamorínsky (1896 – 1975):
Dva tance pre husle a klavír – 1943
(1. Valsette. Allegretto
2. Sedliacky tanec. Tempo giusto)

Miska Hauser (1822 – 1887):
Rhapsodie Irlandaise / Írska rapsódia, op. 45
(Allegretto. Allegro agitato. Adagio. Allegro non troppo. Andante. Adagio. Allegro)
Le Désir. Allegro moderato
Ungarischer Nationaltanz, op. 53
(Lassù. Adagio molto – Friss 1. Allegro molto. Coda – Friss 2. Allegro molto. Coda – Friss 3. Allegro molto. Coda – Friss 4. Allegro molto. Coda – Friss 5. Allegro molto. Coda)

Hans Koessler (1853 – 1926):
Uhorské tance / Ungarische Tanzweisen – 1902
(1. Allegro vivo – 2. Allegro vivo. Andante sostenuto. Tempo I. –
3. Allegretto. Moderato. Tempo I.
)

Béla Bartók (1881 – 1945):
1. rapsódia pre husle a klavír – 1928
(1. Prima parte („lassú“). Moderato – 2. Seconda parte („friss“). Allegretto moderato. Allegro. Allegro molto. Vivacissimo.
Tempo della I. parte
)
2. rapsódia pre husle a klavír – 1928
(1. („lassú“). Moderato2. („friss“). Allegro moderato. Allegro non troppo. Poco più mosso.)


5.      24. mája 2018, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Magdaléna Bajuszová – klavír, Filip Jaro – kontrabas,
Mucha Quartet: Juraj Tomka – 1. husle, Jozef Ostrolucký – 2. husle, Veronika Kubešová – viola, Pavol Mucha – violončelo

Alexander Albrecht (1885–1958):
Klavírne kvinteto,
1913
(I. Andante sostenuto. Più vivo. Andante con moto. Allegro ma non troppo. Più lento. Poco più vivo. Allegro ma non troppo. Poco più lento. Allegro ma non troppo.
II. Andante sostenuto. Andante con moto. Andante. Con moto. Allegro moderato. Un pochetino più lento. Tempo I. Andante sostenuto
III. Scherzo. Allegro vivace. Trio. Scherzo. Coda. Tempo del Scherzo
IV. Allegro giocoso. Andante con moto. Tempo I. Andante. Quasi Allegro. Allegro ma non troppo. Allegro vivace. Presto
)

Antonín Dvořák (1841–1904):
Sláčikové kvinteto č. 2 G dur, op. 77, 1876
(I. Allegro con fuoco – II. Scherzo. Allegro vivace – III. Poco andante
IV. Finale. Allegro assai
)

Antonín Dvořák
Nocturno pre sláčikové nástroje H dur, op. 40, 1875


6.      18. júna 2018, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Západoslovenské piesne

Eva Šušková – soprán, Matúš Šimko – tenor, Peter Pažický – klavír

Leoš Janáček (1854–1928):
6 národních písní jež zpívala Eva Gabel (1909) – MŠ
1. Ňeumrem ja na zemi
2. Šiel som cez mesto vyrabuvané
3. Štyry kosy nakuvané
4. Na Slatinských lúkách
5. Široko ďaleko to vtáča leťelo
6. Už ťebe, Anička, svadbu začínajú

Vítězslav Novák (1870–1949):
Slovenské spevy, 1., 2., 3., 6., 7. zošit – EŠ, MŠ
Už sa fašang kráci (Slsp I 424., O. Ralbovský, 1880, ok. Kútov, Nitrianska), VN 1, 15
Ej, topoľ, topoľ (Slsp II, 187, J. Meličko, 1890, Trenčín), VN 2, 16
Chodzila Mariška po hrázi (Slsp I 416, O. Ralbovský, ok. Kútov, Nitrianska), VN 2, 24
Lecela husička (Slsp II 686, A. D. Svoboda, 1894, Bošáca, Trenčiansko), VN 3, 8
Zapadaj, slniečko (Blaho: ZP 1, 209 Osuské), VN 6, 61
Sedzi sokol na topoli (Blaho: ZP 1, 145 Dojč), VN 6, 62
Husári jedú (65.) (Blaho: ZP 1, 57 Jablonica), VN 6, 65
Teče voda zpod Záhorá mútná (Blaho: ZP 1, 171 Sološnica), VN 6, 66
Ej, pršalo, tma bolo (Plicka 123), VN 7 Piešťanske piesne, 70
Keď som k vám chodieval (Plicka 228), VN 7 Piešťanske piesne, 71
Čo sa stalo v Trnave (Plicka 57), VN 7 Piešťanske piesne, 72
Chodí Janko po ulici, VN 7 Piešťanske piesne, 73
Milý, milý, kade chodíš, VN 7 Piešťanske piesne, 74
Plaví sa mesiačik oblohú nebeskú, VN 7 Piešťanske piesne, 75
Ten hybatál maluvaný, VN 7 Piešťanske piesne, 77
Zaspievaj, kohútku, na zelenom prútku (Plicka 484), VN 7 Piešťanske piesne, 78

Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975):
Desať záhoráckych pjesničiek (1948) – EŠ, MŠ
1. Bože múj, otče múj (Kostolište) – Blaho: Zahorácké pjesničky 1, 26
2. Zakvitla čerešňa (Kúty) – Blaho: ZP 1, 206
3. Mám ja lúku (Borský Mikuláš) – Blaho: ZP 1, 91
4. Zapadaj suníčko (Osuské) – Blaho: ZP 1, 209
5. Cože ďífča hovorí (Kopčany) – Blaho: ZP 1, 32
6. Vychádzá suníčko (Borský Mikuláš) – Blaho: ZP 1, 201
7. Za horama, za dolama (Osuské) – Blaho: ZP 1, 204
8. Ten prítožský pastýr (Prietrž pri Skalici) – Blaho: ZP 1, 173
9. Mám ja ženu šikovnú (Kostolište) – Blaho: ZP 1, 92
10. Ej počkaj, počkaj (Holič) – Blaho: ZP 1, 42

Eugen Suchoň (1908–1993):
Kúcanské pjesňe zo zbierky Janka Blahu (ESD 104) (1983) EŠ
1. Jako si, Janíčku (Blaho: ZP 1, 53)
2. Ty Kúty, ty Kúty (Blaho: ZP 3, 164)
3. Z jednej strany Moravy (Blaho: ZP 1, 197)
4. Na tej kútskej veži (Blaho: ZP 5, 102)
5. Nechodzívaj, šuhajku (Blaho: ZP 5, 109)
6. Ani mňe nevoňí (Blaho: ZP 4, 109)


7.     15. októbra 2018, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Claude Debussy – koncert k 100. výročiu úmrtia skladateľa

Mucha Quartet – Juraj Tomka, Jozef Ostrolucký, Veronika Kubešová, Pavol Mucha
Pavol Mucha – violončelo, Juraj Tomka – husle, Maroš Klátik – klavír

Claude Debussy (1862–1918)
Klavírne trio G dur, L.5 (1880)
(Andantino con moto allegro – Scherzo. Intermezzo. Moderato con allegro – Andante espressivo – Finale: Appassionato)

Sláčikové kvarteto g mol, op. 10, L.85 (1893)
(Animé et très décidéAssez vif et bien rythméAndantino, doucement expressifTrès modéré – En animant peu à peu – Très mouvementé et avec passion)

Sonáta pre violončelo a klavír, L.135 (1915)
(Prologue: Lent, sostenuto e molto risoluto – Sérénade: Modérément animé – Finale: Animé, léger et nerveux)

Sonáta pre husle a klavír, L.140 (1917)
(Allegro vivo – Intermède: Fantasque et léger – Finale: Très animé)