1. relácia: 21. 2. 2016

Tvorcovia uhorskej hudobnej kultúry – Robert Volkmann, Hans Koessler a Ernő Dohnányi

Robert Volkmann (1813–1885): Serenáda č. 3 pre sláčikový orchester so sólovým violončelom, op. 69 (venované Karolovi Jurenákovi) – 1870
Ján Slávik, Sinfonietta Bratislava, Pavel Bogacz ml.
(21. 12 2012)

Hans Koessler (1853–1926): Sláčikové sexteto f mol – 1902 – slovenská premiéra
Muchovo kvarteto: Juraj Tomka – 1. husle, Andrej Matis – 2. husle, Veronika Prokešová – viola, Pavol Mucha – violončelo, Alexander Lakatoš, Ján Slávik
(6. 9. 2011)

Ernő Dohnányi (1877–1960): Sláčikové sexteto B dur (3. verzia) – 1899 – svetová premiéra
Moyzesovo kvarteto: Stanislav Mucha – 1. husle, František Török – 2. husle, Alexander Lakatoš – viola, Ján Slávik – violončelo,
Veronika Prokešová – viola, Pavol Mucha – violončelo
(6. 9. 2011)

2. relácia: 27. 3. 2016

David Popper a priatelia

David Popper (1843–1913): Wie einst in schöner’n Tagen (Drei Stücke, op. 64/1) (1892)
Ján Slávik, Dana Varínska
(17. 5. 2010)
Franz Liszt (1811–1886): La lugubre gondola / Die Trauergondel (1882–1885)
Ján Slávik, Dana Varínska
(17. 5. 2010)
Franz Liszt (1811–1886): Die Zelle in Nonnenwerth (Elegie) – 1883?
Ján Slávik, Dana Varínska
(24. 5. 2011)
Robert Volkmann (1815–1883): Ungarische Skizzen, op. 24, č. 2, 6 (transkripcia Leopold Grützmacher)
Ján Slávik, Dana Varínska
(24. 5. 2011)
Ján Levoslav Bella (1843–1936): Serenáda – 1879
Ján Slávik, Dana Varínska
(24. 5. 2011)
Jenő Hubay (1858–1937): Maggiolata (Chant de Mai), op. 15/2 – 1882
Ján Slávik, Dana Varínska
(24. 5. 2011)
Zoltán Kodály (1882–1967): Adagio – 1908
Ján Slávik, Dana Varínska
(24. 5. 2011)
Zoltán Kodály (1882–1967): Sonatína – 1921/1922
Ján Slávik, Dana Varínska
(24. 5. 2011)

3. relácia: 10. 4. 2016

Violončelová hudba II

Ernő Dohnányi (1877–1960): Sonáta b mol pre violončelo a klavír, op. 8 (1899)

Zoltán Kodály (1882–1967): Sonáta pre violončelo a klavír, op. 4 (1909–1910)

Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): 2. slovenská rapsódia pre violončelo a klavír (1960) – premiéra
Ján Slávik, Dana Varínska
(17. 5. 2010)

4. relácia: 8. 5. 2016

Klavírne sonáty slovenských skladateľov

Ján Levoslav Bella (1843–1936): Sonáta b mol pre klavír, 1885/R 18?? – premiéra
Alexander Albrecht (1885–1958): Sonáta F dur pre klavír, 1906
Alexander Moyzes
(1906–1984): Sonáta e mol pre klavír, op. 2, 1926–1927/R 1942
Peter Pažický
(16. 5. 2011)

5. relácia: 19. 6. 2016

Violončelové skladby Johanna Nepomuka Hummela

Johann Nepomuk Hummel (1778–1837): Sonáta pre violončelo a klavír A dur, op. 104, 1824
  Variazioni alla Monferina pre klavír s violončelom, op. 54, 1810–1814
  Potpourri pre violončelo so sprievodom orchestra, op. 95, 1821–1822
Eugen Prochác, Marcel Štefko
(18. 11. 2014)

6. relácia: 4. 9. 2016

Pocta Davidovi Popperovi

David Popper (1843–1913): Etuda. Ruhig, gemessen, op. 73/7 (1901–1905)
Spanische Tänze, op. 54 (1884) – An Alexander Wierźbilowicz (Serenade. Allegro moderato (Spanische Tänze, op. 54/2) –
L’Andalouse
(Spanische Tänze, op. 54/4) –
Spanischer Carneval (Spanische Tänze, op. 54/3))
Eugen Prochác, Iveta Sabová

Wie einst in schöner’n Tagen
. Andantino, op. 64/1 (1892)

Im Walde, Suite, op. 50 (1882) – Am Therese Henriques (Eintritt. Allegro moderato – Gnomentanz. Allegro ma non troppo – Andacht. Adagio – Reigen. Allegro moderato – Herbstblume. Andantino Heimkehr. Allegro vivace)
Ján Slávik, Iveta Sabová

Suita pre dve violončelá, op. 16  (1876) – Franz Hegenbart (Andante grazioso – Gavotte. Allegro vivace ma non troppo – Scherzo. Quasi Presto – Largo espressivo – Marcia. Finale. – Allegro ma non troppo)
Ján Slávik, Eugen Prochác, Iveta Sabová
(9. 12. 2013)

7. relácia: 23. 10. 2016

Tribute to Ján Levoslav Bella

Ján Levoslav Bella (1843–1936): Slávnostná omša Es dur pre sóla, zbor a orchester (1881)
Eva Šušková, Lucie Hilšerová, Juraj Holý, Tomáš Šelc, Český filharmonický zbor Brno, Petr Fiala, Janáčkova filharmonie Ostrava, David Porcelijn

Lobet den Herrn alle Heiden
Eva Šušková, Tomáš Šelc, Český filharmonický zbor Brno, Petr Fiala, Janáčkova filharmonie Ostrava, David Porcelijn

Bergglocke. Weihnacht auf dem Friedhof
Eva Šušková, Janáčkova filharmonie Ostrava, David Porcelijn

Heil’ge Nacht
Tomáš Šelc, Janáčkova filharmonie Ostrava, David Porcelijn

Konzertstück im ungarischen Stile (1893)
Janáčkova filharmonie Ostrava, David Porcelijn
(nahrávka z CD firmy Phaedra)

8. relácia: 13. 11. 2016

Anton Aschner
(1732? –1793): Regina coeli G dur – KR 103 – novodobá premiéra

     Requiem d mol – KR 123 – novodobá premiéra
     Miserere mei c mol – KR 58
     O Amor mi Jesu G dur – KR 78
Marianna Hochelová, Jarmila Balážová, Matúš Šimko, Tomáš Šelc
Solamente naturali – Miloš Valent, umelecký vedúci
Vocale Ensemble SoLa – Hilda Gulyásová, umelecká vedúca
(4. 10. 2016)

9. relácia: 4. 12. 2016

Cirkevná tvorba Jána Levoslava Bellu

Ján Levoslav Bella
(1843–1936):  Te deum
Angelika Zajícová – alt, Komorný zbor bratislavského konzervatória – Dušan Bill
Solamente naturali – Miloš Valent, umelecký vedúci
Andrew Parrott – dirigent
Litánie najsvätejšieho mena Ježišovho
Hilda Gulyásová – soprán, Maroš Klátik – tenor
Komorný zbor bratislavského konzervatória – Dušan Bill
Solamente naturali
– Miloš Valent, umelecký vedúci
Andrew Parrott – dirigent
Rekviem
Emily Van Evera – soprán, Angelika Zajícová – alt, Roman Bajzík – tenor, Tomáš Šelc – bas
Komorný zbor bratislavského konzervatória – Dušan Bill
Solamente naturali
– Miloš Valent, umelecký vedúci
Andrew Parrott – dirigent
Veni sancte spiritus
Komorný zbor bratislavského konzervatória – Dušan Bill
Solamente naturali – Miloš Valent, umelecký vedúci
Andrew Parrott – dirigent
Asperges me, Domine, hyssopo
Komorný zbor bratislavského konzervatória – Dušan Bill
Solamente naturali – Miloš Valent, umelecký vedúci
Andrew Parrott – dirigent
Verbum caro
Emily Van Evera – soprán
Solamente naturali – Miloš Valent, umelecký vedúci
Ave Rex
Emily Van Evera – soprán, Soma Dinyés – organ
Solamente naturali – Miloš Valent, umelecký vedúci
Adiutor meus
Emily Van Evera – soprán
Solamente naturali – Miloš Valent, umelecký vedúci
Andrew Parrott – dirigent

Terra tremuit
Emily Van Evera – soprán
Solamente naturali – Miloš Valent, umelecký vedúci
Andrew Parrott – dirigent

Ave Maria
Emily Van Evera – soprán
Solamente naturali – Miloš Valent, umelecký vedúci
Andrew Parrott – dirigent


(koncert 2008, nahrávka z CD firmy Music Forum)