ozalbrechtina@gmail.com
Miesto konania koncertov: Pálffyho palác, Zámocká ul., Bratislava