Eva Šušková

Speváčka Eva Šušková absolvovala spev na VŠMU u Viktórie Stracenskej, absolvovala interpretačné kurzy v Rakúsku, Maďarsku a v Českej republike. Spolupracuje s viacerými slovenskými skladateľmi a zameriava sa na interpretáciu hudby 20. storočia a súčasnosti. Hosťuje v SND a v Štátnej opere v Banskej Bystrici. Spolupracovala so všetkými významnými orchestrami na Slovensku, s Ostravskou filharmóniou, súbormi Prague Modern, Quasars Ensemble, Solamente Naturali, Capella Istropolitana, chrámovým zborom Ad Una Corda a ďalšími, s ktorými absolvovala desiatky koncertov v štrnástich krajinách Európy a v USA. Nahrávala pre Brilliant Classics, Dynamic, CPO a Diskant. Roku 2013 úspešne absolvovala doktorandské štúdium u Petra Mikuláša. profil