2014

2014

1.      29. januára 2014, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

          Miki Skuta – klavírny recitál

Johann Sebastian Bach (1685 –1750): Umenie fúgy, BWV 1080 – výber – Lipsko 1745–1750

(Contrapunctus 1 a 4; Contrapunctus 3 a 4; Contrapunctus 4 a 4; Contrapunctus 5 a 4; Contrapunctus 9 a 4 alla Duodecima; Contrapunctus 10 a 4 alla Decima; Contrapunctus inversus 12 a 4; Contrapunctus inversus 13/1 a 3; Contrapunctus inversus 13/2 a 3; Fuga a 3 Soggetti (Contrapunctus 19))

Toccata D dur, BWV 912 – Weimar, c1710 (– / Allegro / Adagio / (Fuga))

Toccata d mol, BWV 913 – pred 1708 (– / Fuga / Adagissimo / Fuga. Allegro)

Toccata e mol, BWV 914 – pred 1708 (– / Un poco allegro / Adagio / Fuga a 3 voci. Allegro)

2.      11. februára 2014, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

          Helena Becse-Szabó – soprán, Eva Šušková – soprán, Tomáš Šelc – barytón, Peter Pažický – klavír

Ján Levoslav Bella (1843–1836)

Nemecká piesňová lyrika

(Tri piesne na slová Hansa Grasbergera), Kremnica 1874 (Liebe (Und hast du viel erstrebt), Ernst im Herzen, Mein Friedhof, 29. 4. 1874)

(Tri piesne na slová Heinricha Heineho), Kremnica 1874, 1877 (Mag da draussen Schnee sich türmen, 29. 4. 1874, Es liebt sich so lieblich im Lenze!, 1874, Ich habe dich noch, 10. 4. 1877)

Drei Lieder, Op. 2, Kremnica 1875–1878? (Siehst du am Weg ein Blümlein blüh‘n (Albert Träger), Der Herzallerliebsten (Heinrich Heine), Was du mir bist (Hans Grasberger))

Vier Lieder, Op. 5 Kremnica 1878–1880? (Erste Liebe (Julius Grosse), Allein mit Dir (Hugo Krebs), Frage und Antwort (Ludwig Bowitsch), Sehnsucht (Joseph Christian Freiherr von Zedlitz; 1859))

Drei Basslieder, Kremnica 1874–1877 (Weiche nicht o süsser Traum! (Carl Heinrich Preller), 1874, Was du mir bist (Du bist die Sonne) (A. H. Hoffmann von Fallersleben), 18. 6. 1877, Mondnacht (Anon.), 1877)

Du schwebst mir vor (Ferdinand Sieber), Kremnica 26. 4. 1877

Frauenliebe (Luise von Ploennies), Kremnica 7. 4. 1880

Drei Lieder, Op. 12, 1882 Sibiu (Ich hätt’ es nimmermehr gedacht (Heinrich Heine), Unermesslich (Ludwig Pfau), Ich liebe, was fein ist (Julius von Rodenberg))

Blauer Himmel, warme Sonne! (L. Fritzl) Sibiu 1885

Sehnsucht (2) (Es war ein Land) (Erich Langer), Sibiu 1905

Bergglocke (Weihnacht auf dem Friedhof) (Michael Albert), Sibiu 1899

3.      27. februára 2014, 17.00 hod., Koncertná sieň Bratislavského hradu

Tomáš Šelc – barytón, Marek Vrábel – organ, Juraj Tomka – husle

Chrámová hudba slovenských skladateľov

Mikuláš Schneider-Trnavský (1881–1958): Diffusa este gratia (1950)

Duchovné piesne z Cantus Catholici (1934) (Infinitae bonitatis, O gratiose Jesule, O Jesule dulcedo, Cor tibi Jesu offero, Dum saevit Africus, Ave stella matutina, Jesu Salvator)

Ave Maria (1954)

Ján Levoslav Bella (1843–1936):  Saul und David (August Graf von Platen) (pred 1894)

Alexander Albrecht (1885–1958): Ave Maria (189?)

Viliam Figuš-Bystrý (1875–1937): Ave Maria, op. 94 (1933)

Ladislav Stanček (1898–1979):     Starosloviensky Otčenáš, op. 26 (1934)

Zdravas’ Maria, op. 37a (1941)

Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): Missa brevis č. 3 g mol, op. 22 (1936) (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. Dona nobis pacem)

Ave Maria č. 1, op. 4 (1923)

Ján Móry (1892–1978): Ave Maria, op. 13 (1924)

4.     15. apríla 2014, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Eva Šušková – soprán, Martin Gyimesi – tenor, Pavol Kubáň – barytón, Juraj Tomka – husle, Jordana Palovičová – klavír

Ján Móry –  portrét skladateľa

Piesne na slová Rabíndranátha Thákura (Tagore Album), op. 12 (Berlín 1924)

1. Vollende denn das letzte Lied / Dospievaj teda poslednú pieseň

2. Sag es mir / Povedz mi, milý

3. Sprich zu mir, Geliebter / Rozprávaj, milý!

4. Ich bin friedlos / Nemám pokoja

5. O Frau, du bist nicht allein Gottes Geschöpf / Ó, žena, si nielen dielom božím

6. Mein Herz / Moje srdce

7. Er kam und saß mir zur Seite / Prišiel a sadol si vedľa mňa

8. Ich erwachte / Zobúdzam sa

9. Du bist mein Eigen / Si moja

10. Dies ist meine Wonne / Toto je moje potešenie

11. Gottheit des zertrümmerten Tempels! / Božstvo zrúcaného chrámu

12. Friede mein Herz! / Buď pokojné, srdce moje!

13. Dies ist an Dich mein Gebet, Herr! / Toto je moja modlitba k tebe, Pane môj!

14. Der Schlaf, der auf Kinderaugen ruht / Ktovie, odkiaľ prichádza spánok

Poeme I. pre husle a klavír, op. 14a – 1922

Poeme II., pre husle a klavír, op. 14b – 1922

Ave Maria pre spev a klavír, op. 13 (Berlín 1923?)

Song pre husle a klavír

Capriccio pre husle a klavír

Zipser Balladen und Lieder / Spišské balady a piesne, op. 23 (1925)

1. Die weisse Frau von Leutschau (Robert Weisse)

2. Der tote Hannes (Viktor Mohr)

3. Karfunkelturm I. (Zwei Spielmannslieder) (nach Lindner von Gertruda Kallivoda-Scholz)

4. Karfunkelturm II. (Zwei Spielmannslieder)

5. Des Kastellans Töchterlein (Robert Weisser)

6. Leid und Freud (Robert Weisser)

7. Das Leben geht an mir vorbei (Gertruda Kallivoda-Scholz)

5.     29. apríla 2014, 17.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Muchovo kvarteto: Juraj Tomka – 1. husle, Andrej Baran – 2. husle, Veronika Prokešová – viola, Pavol Mucha – violončelo

Magdaléna Bajuszová – klavír

Klavírne kvintetá

Alexander Albrecht (1885–1958): Klavírne kvinteto (1913)

(Andante sostenuto. Più vivo. Andante con moto. Allegro ma non troppo. Più lento. Poco più vivo. Allegro ma non troppo. Poco più lento. Allegro ma non troppo – Andante sostenuto. Andante con moto. Andante. Con moto. Allegro moderato. Un pochetino più lento. Tempo I. Andante sostenuto – Scherzo. Allegro vivace. Trio. Scherzo. Coda. Tempo del Scherzo – Allegro giocoso. Andante con moto. Tempo I. Andante. Quasi Allegro. Allegro ma non troppo. Allegro vivace. Presto.)

Mikuláš Schneider-Trnavský (1881–1958): Dumka a tanec, op. 48 (1920)

(Lento. Allegro. Meno mosso. A tempo. Meno mosso. Adagio)

Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): Klavírne kvinteto, op. 52 (1956)

(Andante con moto. Allegro molto – Lento cantabile. Vivace – Burleska. Poco allegro. Intermezzo. Allegro molto. Poco allegro)

6.     27. mája 2014, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Ján Slávik – violončelo, Daniela Varínska – klavír

Violončelový recitál

Antonín Dvořák (1841–1904):     Koncert pre violončelo a orchester h mol, op. 104 (1894)

(Allegro – Adagio ma non troppo – Finale. Allegro moderato)

František Neruda (1843–1915):   Listy z albumu / Albumblätter pre klavír, op. 36

(1. Allegro grazioso – 2. Moderato – 3. Allegro – 4. Andantino – 5. Allegretto vivo e scherzando – 6. Vivace assai – 7. Allegro – 8. Andantino con moto – 9. Allegro moderato)

Slovanská uspávanka podľa poľskej piesne / Berceuse slave d’après un chant polonais, op. 11

Mazurek, op. 50

Slovanská serenáda / Serenade slave, op. 56

Balada g mol, op. 43

Mazurek, op. 64

Antonín Dvořák (1841–1904):       Lesný pokoj, Adagio pre violončelo a klavír, op. 62 (1891)

        Rondo g mol, op. 94 (1891)

7.     9. júna 2014, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Martin Krajčo – gitara, Radka Krajčová – gitara

Gitarové duetá romantizmu

Kaspar Joseph Mertz (1806–1856):      Ständchen (Andantino. Adagio espressivo)

Elegie No. 1 – Am Grabe der Geliebten (z Nänien Trauerlieder)

Unruhe (Allegro molto)

Mazurka in F, op.40 (1852)

Fernando Sor (1778–1839):                  Souvenir de Russie, op. 63 (1839)

(Introduction. Andante moderato – Thème; Var. 1. Un peu plus vite; Var. 2; Var. 3; Var. 4. Plus animé; Var. 5. Un peu moins vite; Var. 6. Encore moins vite; Var. 7. Plus lent; Var. 8. 1er Mouvement; Var. 9. Plus vite; Allegretto)

Kaspar Joseph Mertz:                           Deutsche Weise (Fantasie)

Barcarole, op. 41 (1852) (Intrad. Moderato assai. Moderato, quasi Andante)

Impromptu (Maestoso. Andante cantabile)

Der Ball (Allegro – Tempo di Polacca – Tempo di Valse – Allegretto non troppo – Moderato – Presto)

Mauro Giuliani (1781–1828):                Gran Pot-pourri, op. 67 (al sig. Carlo Haslinger) (1816)

(Andante sostenuto – Andantino grazioso – Allegro maestoso – Grazioso – Tempo di Marcia – Allegretto con brio)

8.     25. augusta 2014, 16.30 hod., Koncertná sála Eugena Suchoňa, Konzervatórium v Bratislave, Tolstého 11

Magdaléna Bajuszová

Klavírny recitál

Martin Sucháň (Szuhány) (1792–1841): Písně světské lidu slovenského v Uhřích v hudbu pro klavír uvedené.

Viedeň 1830. (12 piesní)

Klavírna úprava piesní zo zbierky Pavla Jozefa Šafárika a Jána Kollára: Písně

swětské Lidu slowenského w Uhrách. Pešť I. 1823, II. 1827.

PJSNĚ SWĚTSKÉ / Lidu Slowenského w Uhřjch / W HUDBU PRO KLAWJR UWEDENÉ /

a / Přjteli swému / Dwogjctihodnému a wysoce učenému Panu / JANOWI KOLLÁROWI

/ obětowané od / Dra M. Szuhány / Slawische Volkslieder fürs Fortepiano.

(1. Šuhaj u dverí (II/94), 2. Na svite štebocú lastovičky (NZ II/513), 3. Široký jarčok, bystrá vodička (I/3), 4. Mariška: nepolievaj chodníčky! (I/5), 5. Príchod v daždi (Už kohútky spievajú (II/17)), 6. Čieže to húsky na tej vode, 7. Nebuď smutná (NZ I/450), 8. Už je, milá, už je den (I/33), 9. Vychodí slunečko (II/47), 10. Po valasky od zeme! (II/121), 11. Všeckým je dobre (II/12), 12. Švarne kone, pekné voly (I/63))

Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): – Klavírna tvorba pre deti

Pre mládež – 20 slovenských ľudových piesní, op. 39 – 1950

(1. Dievča, dievča, biely krištáľ. Moderato assai, 2. Ej, nepi, koňu. Rozmarne (parlando), 3. Ej, spodobalo sa mi. Mierne, 4. Ej, večer je, večer je. Rýchlo, 5. Keď som bola pri mamičke. Mierne rýchle, 6. Ore Janík, ore. Mierne, 7. Sihote, sihote. Mierne s bôľom, 8. Frajiročki dvacec. Mierne, 9. Ej, co to, Bože, za strom. Rozmarne, 10. Keď ja zomriem. Pomaly, 11. A jaký ty parobok. Veselo, 12. Tancovala a ňeznala. Živo, rezko, 13. Keď vojaček narukoval. Krokom, 14. Anča čierna. Živo, 15. Na zelených lúčkach. Mierne, 16. Hej, poľana, poľana. Pomaly, 17. Ešte raz, hoja. Veselo, 18. Išel Macek do Mauacek. Mierne rýchle, 19. Zaleť sokol, biely vták. Pomaly, zádumčivo, 20. Poniže mlyna. Rýchle)

Malý začiatočník, 14 malých skladieb, op. 48 – 1952 (Ed.: SHV Bratislava 1954, 1968)

(1. Uspávanka. Moderato, 2. A-B-C. Andante sostenuto, 3. Číňanka. Andante, 4. Člnkovanie. Andante con moto, 5. Vo vlaku. Allegretto, 6. Žiaľ nad rozbitou bábikou. Adagio, 7. Na poli. Andante, 8. Hojdačka. Allegro non troppo, 9. Malý vojak. Allegretto, 10. Chytačka. Allegretto, 11. Valčík. Comodo, 12. Kolo-kolo (Kánon). Allegro moderato, 13. Vo fabrike. Tempo giusto, 14. Dobrú noc. Lento)

Epitaf na tému Kamilkinej nénie, op. 109, 1972

Mimobratislavský koncert:

8A.   1. septembra 2014, 19.00 hod., Mestské kultúrne stredisko Senec Labyrint

Mucha Quartet: Juraj Tomka – 1. husle, Andrej Baran – 2. husle, Veronika Prokešová – viola, Pavol Mucha – violončelo

Moyzesovo kvarteto: Stanislav Mucha – 1. husle, František Török – 2. husle, Alexander Lakatoš – viola, Ján Slávik – violončelo

Ernst Dohnányi: Sláčikové sexteto B dur

Witold Lutosławski: 4 sliezske piesne pre husľové kvarteto

Grażyna Bacewicz: Kvarteto pre štyri husle

Hans Koessler: Sláčikové sexteto f mol

9.     8. septembra 2014, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Eva Šušková – soprán, Stanislava Maggioni-Dubanová – soprán, Davide Maggioni – tenor, Peter Pažický – klavír

Piesne Ladislava Stančeka

Mŕtvy, cyklus piesní na slová Andreja Žarnova, op. 46 – Spišské Podhradie 1942 – premiéra

(I. rad: 1. Pieseň (Ako ten motýľ ihravý), 2. Chce odísť, 3. Usínanie, II. rad: 1. Ľalia, 2. Po boji, 3. Ticho, 4. Epilóg)

Dve piesne, op. 3a, b – Brno 1927, Prievidza 1928

(1. Dumka (Peter Bella Horal), 2. V lesíku (Svetozár Hurban Vajanský))

Modlime sa, dieťa zlaté, op. 15c (Vladimír Roy) – Bratislava 1932

Štyri piesne, op. 7 – Bratislava 1929, 1930

(1. Ja poľom kráčam (Vladimír Roy), 2. Keď neraz družná samota (Vladimír Roy), 3. Kľakanie (František Hečko), 4. Smolenické pole (František Hečko))

Tri piesne na slová Maše Haľamovej, op. 25 – Bratislava 1934

(1. Stesk, 2. Milému, 3. V zakliatej hore)

Smútočný odkaz do Paríža (pamiatke Štefánika), op. 16 (Martin Rázus) – Bratislava 1932

Starosloviensky Otčenáš, op. 26 – Bratislava 1934

12 slovenských ľudových piesní, op. 24 – Bratislava 1934

(1. Tá moja mamička; 2. A čo by sa zišli; 3.To božie slniečko; 4. Šuhaj, šuhaj, kat ťa lámal; 5. Ej, hora, hora; 6. Príď, šuhajko, do nás; 7. Ej, zvalila sa skala; 8. Tam na moste; 9. Široký jarčok, bystrá vodička; 10. Trebárs som ja valach len; 11. Ja som furman; 12. Ej, javor, javor)

10 slovenských ľudových piesní pre tenor a klavír, op. 21 – Bratislava 1933

(1. Anička maličká; 2. Ja do hory nepôjdem; 3. Ej, javor, javor; 4. Poďme chlapci; 5. Tá moja mamička; 6. Boli by ma ubili; 7. Tam pod mostom; 8. Kalina, malina; 9. Išli tri panenky z Turca; 10. Nepi, šuhaj, nepi vody)

Tento koncert sa v mierne skrátenej verzii uskutočnil aj mimo Bratislavy:

9A.    2. 12. 2014, 17. 00 – ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza

10.   16. septembra 2014, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Maroš Klátik

Klavírny recitál

Vladimír Godár (1956): Emmeleia pre klavír (1994)

Martin Burlas (1955): Uspávanky pre klávesový nástroj (1982)

Jozef Kolkovič (1957): Bits and Pieces (výber) (2013)

(Violet / Fialka (4), Lullaby for an Abandoned Child / Uspávanka pre opustené dieťa (16), The Last Embers of Hope / Posledná iskra nádeje (1), The Room, Now Empty... / Tá izba, teraz už prázdna (2), Indian Summer / Babie leto (9), Intermezzo (13), Nocturne (25), Whistler / Pískač (24))

Vladimír Godár: Grave, passacaglia (1983)

Martin Burlas: Koľajnice bez vlakov (1983)

Peter Breiner (1957): Variácie na tému W. A. Mozarta (1981)

11.   14. októbra 2014, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Moyzesovo kvarteto: Stanislav Mucha – 1. husle, František Török – 2. husle, Alexander Lakatoš – viola, Ján Slávik – violončelo

Komorná hudba Alexandra Moyzesa (1906–1984)

Malé trio pre husle, violu a violončelo, op. 58, „Jánovi Mudrochovi“ (1962)

(1. Ciaccona. Moderato, 2. Madrigal. Lento, 3. Finale. Allegro molto)

Sláčikové kvarteto č. 4, op. 84 (máj–jún 1983)

(1. Largo, molto espressivo. Allegro, ma non troppo, 2. Lento cantabile, 3. Allegro vivace)

Sláčikové kvarteto č. 2, op. 66 (1969)

(1. Introduzione. Allegro ma non troppo. Risoluto, 2. Fuga. Andante sostenuto e molto espressivo. Allegro. In tempo di andante

sostenuto, 3. Finale. Allegro con brio)

Štyria hudci, 12 prednesových skladieb pre štúdium súhry v sláčikovom kvartete, op. 57 (1961)

(1. Úvodom. Andante, 2. Prekáračky. Allegro vivace. Andantino, molto gracioso. Allegro vivace, 3. Melódia. Andante cantabile, 4. Hry. Allegro giusto, 5. Omilienci chodia. Andante, 6. Červené jabĺčko. Allegro con moto, 7. Žatevná. Con moto. Lento rubato e molto espressivo, 8. Valaské rondo. Allegro vivace, 9. Pred muzikou, 10. Karička. Allegro molto e leggiero, 11. Intermezzo. Lento e molto espressivo, 12. Treščak. Allegro vivace)

Mimobratislavský koncert:

11A. 19. októbra 2014, 19.00 hod., Hrad Ľupča, Slovenská Ľupča

Mucha Quartet: Juraj Tomka – 1. husle, Andrej Baran – 2. husle, Veronika Prokešová – viola, Pavol Mucha – violončelo

Ilja Zeljenka: Musica slovaca

Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto e mol

Alexander Albrecht: Scherzo pre sláčikové kvarteto

Alexander Albrecht: Slovenské kvartetíno

12.   21. októbra 2014, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Juraj Tomka – husle, Maroš Klátik – klavír

Mikuláš Schneider-Trnavský (1881–1958): Sonáta g mol, op. 12 (1904) (Allegro; Scherzo. Allegro moderato; Adagio. Sostenuto; Rondo. Allegro con fuoco)

Frico Kafenda (1883–1963): Sonáta D dur, (1917/1918) (Allegro vivace; Poco adagio; Allegro)

Ladislav Stanček (1898–1979): Parafráza na slovenské ľudové piesne, op. 22 (1933)

Viliam Figuš-Bystrý (1875–1937): Sonáta e mol, op. 97(1934) (Allegro moderato; Andante. Thema con Variazione. In memoriam W. A. Mozart (I. – , II. Più mosso, III. Poco più, IV. Poco allegretto, V. Lento, VI. Allegretto, VII. Allegro moderato, VIII. Andante, IX. Allegretto, X. Maestoso, alla Marcia funèbre, XI. Allegretto, XII. Più allegretto, XIII. Adagio, Coda); Scherzo. Allegretto. Trio; Rondo. Allegro ma non troppo)

13.   18. novembra 2014, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Eugen Prochác – violončelo, Marcel Štefko – klavír

Johann Nepomuk Hummel – skladby pre violončelo a klavír

Sonáta pre violončelo a klavír A dur, op. 104, 1824

(Allegro amabile e grazioso – Romanza. Un poco Adagio e con espressione – Rondo. Allegro vivace un poco (vivacetto))

Variazioni alla Monferina pre klavír s violončelom, op. 54, 1810–1814

(Thema. Andante. Vivace assai – 1. var. Vivace assai – 2. var. Vivace assai – 3. var. Vivace assai – 4. var. – 5. var. Sostenuto – 6. var. Vivace assai – 7. var. Vivace assai – 8. var. Vivace assai – 9. var. Vivace assai – 10. var. Vivace assai)

Potpourri pre violončelo so sprievodom orchestra, op. 95, 1821–1822

(Grave  – Andante con moto (Mozart: Don Giovanni, Il mio tesoro intanto) – Allegro con brio – Un poco allegretto (Mozart: Le Nozze di Figaro, Se vuol ballare signor Contino) – Allegro assai (Mozart: Entführung aus dem Serail, Solche hergelaufne Laffen) – Fuga – Andante (Rossini: Tancredi, Di tanti palpiti) – Allegro ma non troppo)

14.   2. decembra 2014, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Tomáš Šelc – barytón, Dana Hajóssy – klavír

Piesňový recitál

Hans Koessler (1853–1926): Kinderlieder (Friedrich W. Güll), 1. zošit – slovenská premiéra

(1. Meine Mutter – 2. Hanswurst – 3. Kutschenfahrt – 4. Warnung – 5. Zum Schneider)

Hans Koessler: Der kleine Rosengarten, Volkslieder (Hermann Löns) – slovenská premiéra

(1. Die Nonne – 2. Das stille Wasser – 3. Warnung)

Béla Bartók (1881–1945): Štyri slovenské ľudové piesne (1907, 1916) – slovenská premiéra

(1. V tej bystrickej bráne – 2. Pohřební píseň. Dolu dolinami, ej, čierny havran letí – 3. Priletel pták – 4. Krúti Tono vretena)

Ernst Dohnányi (1877–1960): Sechs Gedichte von Victor Heindl, op. 14 (1905–1906) – slovenská premiéra

(1. Was weinst du, meine Geige? – 2. So fügt sich Blüt an Blütezeit – 3. Ich will, ein junger Lenzhusar – 4. Bergtrolls Braut – 5. König Baumbart – 6. Vergessene Lieder, vergessene Lieb’)

Alexander Albrecht (1885–1958): Rosenzeit (Adalbert Roderich), 1909

Kisleány a galambja sírjánál (Gálffy Elzike), 1910

Uralte Nacht (Ruf) (Heinrich Heine), 1904

An ein kleinen Mädchen (Roman Klatt), 1905 (Marte Zieglerovej)

Der Verdammte (Reinhard Volker), 1909

15.   9. decembra 2014, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Jordana Palovičová – klavír, Eva Šušková – soprán, Martin Gyimesi – tenor, Juraj Tomka – husle

Mucha Quartet: Juraj Tomka – 1. husle, Ján Vindiš – 2. husle, Veronika Prokešová – viola, Pavol Mucha – violončelo

Dezider Kardoš (1914–1991)

Bagately pre klavír, op. 18 – 1948

(1. Baladico – 2. Allegro grazioso – 3. Rubato quasi recitando – 4. Allegro – 5. Largamente – 6. Allegro – 7. Rubato e sostenuto – 8. Vivace – 9. Allegro giocoso – 10. Andante con moto – 11. Andante con moto – 12. Poco presto – 13. Andante – 14. Allegro vivo – 15. Tranquillo – 16. Sostenuto – 17. Allegretto – 18. Allegro vivo – 19. Lento – 20. Allegro burlesco)

Uspávanka pre husle a klavír – 1938

Tri skladby pre husle a klavír – 1947

         (1. Un poco maestoso. Allegro agitato – 2. Tranquillo, con tutta espressione – 3. Allegro burleso)

Sláčikové kvarteto č. 1, op. 3 – 1935–1936

(1. Preludium. Larghetto – 2. Scherzo. Trio. (Allegretto alla Minuetto) – 3. Fuga. Andante con moto)

Východoslovenské spevy pre stredný hlas a klavír, zošit II., op. 17 – 1948

(1. Hej, hore haj, dolu haj – 2. Večaričok idze – 3. Ej, ľuľu mi, ľuľu – 4. Pitala śe moja mac – 5. Ej, harmoňija hrala – 6. Ej, Janošik, Janošik – 7. Źeľeňejú śe chotari – 8. Mila moja coś dumala – 9. Opilam śe – 10. Hej, ked z Tejkeša pojdzem)

Sláčikové kvarteto č. 2, op. 38 – 1966

(1. Allegro inquieto – 2. Adagio interrotto. Allegro scherzando. Adagio – 3. Recitativo (molto rubato). Allegro feroce)