2017

Predvedené diela (+ interpreti)

2017

Alexander Albrecht (1885–1958): Uhorské tance / Ungarische Tänze, pred 1899

(1. Moderato. Vivo – 2. Allegro grazioso – 3. Allegro)

Xénia Jarová – klavír, Hana Muchová – klavír

24. októbra 2017

Alexander Albrecht (1885–1958): Malým umelcom, drobné štvorručné skladby na témy piesní a riekaniek zo zbierky Jána Kraska, 1957

(1. Vrabec muzikant. Andante poco mosso – 2. Trhala, mykala (Pri konopách). Moderato – 3. Uspávanka. Andante poco sostenuto – 4. Pásali sa. Allegretto – 5. Ostrihaná ovca. Tranquillo – 6. Čo budeme robiť? Andante pochissimo mosso – 7. Skadiaľže si? Poco mosso –         8. Ťap, ťap, ťapušky. Tempo di marcia – 9. Mal Adam sedem synov. Vivo – 10. A ja som spod Kriváňa. Scherzando)

Xénia Jarová – klavír, Hana Muchová – klavír

24. októbra 2017

Alexander Albrecht (1885–1958): Scherzo. Allegro ma non troppo. Trio. Molto moderato, február 1907

Xénia Jarová – klavír, Hana Muchová – klavír

24. októbra 2017

Alexander Albrecht (1885–1958): Scherzo. Presto. Trio. Andante con moto, 1904

Xénia Jarová – klavír, Hana Muchová – klavír

24. októbra 2017

Alexander Albrecht (1885–1958): Scherzo. 1899

Xénia Jarová – klavír, Hana Muchová – klavír

24. októbra 2017

Alexander Albrecht (1885–1958): Launen / Nálady. Andante con moto, 1912

Xénia Jarová – klavír, Hana Muchová – klavír

24. októbra 2017

Alexander Albrecht (1885–1958): Onczy. Allegro moderato

Xénia Jarová – klavír, Hana Muchová – klavír

24. októbra 2017

Ján Levoslav Bella (1843–1936): Passio Domini Nostri Iesu Christi sec. Matthaeum, 1870 – novodobá premiéra

Matúš Šimko – tenor, Juraj Kuchár – tenor (Pilát), Tomáš Šelc – bas (Evanjelista), Viktor Vlasák – bas (Ježiš Kristus), Sylvia Urdová – ženský hlas, Dušan Bill – zbormajster

11. apríla 2017

Ján Levoslav Bella (1843–1936): Litanie de Sanctissime Nomine Jesu IV vocem aequ. cum organo (SNK Martin, sign. 403), pred 1881 – novodobá premiéra 

Matúš Šimko – tenor, Juraj Kuchár – tenor, Tomáš Šelc – bas, Viktor Vlasák – bas, Sylvia Urdová – organ

11. apríla 2017

Ján Levoslav Bella (1843–1936): Antiphonae pro diebus Rogationum (SNM-HuM Bratislava, MUS L 109), pred 1881 – novodobá premiéra

(4. Crucem sanctam subiit (De Crux) – 3. Petite, et accipietis (De Rogationibus) – Magnificat)

Matúš Šimko – tenor, Juraj Kuchár – tenor, Tomáš Šelc – bas, Viktor Vlasák – bas

11. apríla 2017

Ján Levoslav Bella (1843–1936): Adoramus op. 10 pre mužský štvorhlas, 1867

Matúš Šimko – tenor, Juraj Kuchár – tenor, Tomáš Šelc – bas, Viktor Vlasák – bas

11. apríla 2017

Peter Breiner (* 1957): Variácie na tému W. A. Mozarta (1981)

Maroš Klátik – klavír

16. septembra 2017

Peter Breiner (* 1957): Variácie na Mozartovu tému pre klavír, 1981

Zuzana Králiková Pohůnková – klavír

19. júna 2017

Peter Breiner (* 1957): Sonata ostinata pre klavírne trio, 1984

(Allegro – Adagio cantabile – Allegro)

Bogacz Trio (Pavel Bogacz ml. – husle, Karolína Zívalíková – violončelo, Zuzana Králiková Pohůnková – klavír

19. júna 2017

Peter Breiner (* 1957): Milému pánu Bachovi k narodeninám pre klavírne trio, 1985/2002

(Preludio – Louree – Gavotte – Menuet – Bourrée)

Bogacz Trio (Pavel Bogacz ml. – husle, Karolína Zívalíková – violončelo, Zuzana Králiková Pohůnková – klavír

19. júna 2017

Peter Breiner (* 1957): Four Simple Love Songs on Unknown Poems, 1992/2013

(1. A Hunger – 2. Bring Our Love Near – 3. I Wanted To Call You Today – 4. Together)

Petra Noskaiová – mezzosoprán, Pavel Bogacz ml. – viola, Zuzana Králiková Pohůnková – klavír

19. júna 2017

Peter Breiner (* 1957): Lurking of the Purple Demon pre violončelo a klavír – 2008

(1. Temptation – 2. Dilemma – 3. Wrath – 4. Not What One Way Hoping For)

Karolína Zívalíková – violončelo, Zuzana Králiková Pohůnková – klavír

19. júna 2017

Peter Breiner (* 1957): Quiet Hommage to My Great-great Grandfather pre hoboj, husle, violončelo a klavír, 2012

Matúš Velas – hoboj, Pavel Bogacz ml. – husle, Karolína Zívalíková – violončelo, Zuzana Králiková Pohůnková – klavír

19. júna 2017

Peter Breiner (* 1957): Magic Garden of Casual Delights pre hoboj, husle, violončelo a klavír, 2012

Matúš Velas – hoboj, Pavel Bogacz ml. – husle, Karolína Zívalíková – violončelo, Zuzana Králiková Pohůnková – klavír

19. júna 2017

Ladislav Burlas (* 1927): Na strunách a klávesoch pre husle a klavír, 1965

(Suita I: 1. Preletel vtáčik. Adagio. Poco meno mosso (Žakarovce, 1957 Poloczek) – 2. Ej, povedzte nám. Vivace. Molto tranquillo (SĽP I. 1959, 110, Burlas) – 3. Hancaj, malé, hancaj. Sostenuto (SĽP I. 1959, 109,Tonkovič) – 4. Keď som išiel na vojnu. Allegro, ma non troppo (SĽP I. 1959, 122, Burlas))

(Suita II:1. Ticho že ma zapletajte. Adagio sostenuto (Kováčová: Myjavské piesne, 1957, 15) –2. Studená rosička. Vivo. Meno mosso (ako vyššie, 43) – 3. Vyletela húska. Moderato, quasi rubato (ako vyššie, 64))

(Suita III: 1. Čudujú sa páni. Andante quasi rubato (Baková-Pavlovičová: Spevy od Hrona, 1954, 8) – 2. Ideme, ideme. Moderato, ben ritmico (Šumiac, 1958, Burlas) – 3. Terchovskí muzikanti. Moderato. Allegro. Meno mosso (Terchová, 1957, Burlas))

Milan Paľa – husle, Katarína Paľová – klavír

4. apríla 2017

Ladislav Burlas (* 1927): Sonáta pre sólové husle, 1975

(Allegro energico – Rubato – Presto)

Milan Paľa – husle

4. apríla 2017

Ladislav Burlas (* 1927): Kadencia pre sólové husle č. 2, 1997

(Poco rubato. Animato. Grave. Largo)

Milan Paľa – husle

4. apríla 2017

Ladislav Burlas (* 1927): Sonáta pre klavír, Matici slovenskej, 1987

(Andante – Allegro. Andantino. Allegro. Pesante)

Katarína Paľová – klavír

4. apríla 2017

Ladislav Burlas (* 1927): Sonatína pre sólové husle, 1968

(Introduzione e toccata. Andante sostenuto. Presto – Meditazione. Furioso. Lento Finale. Vivace molto)

Milan Paľa – husle

4. apríla 2017

Ladislav Burlas (* 1927): Kadencia pre sólové husle č. 1, 1974

(Grandioso. Meno mosso. Furioso. Meno mosso. Misterioso. Allegro. Furioso. Meno mosso, affetuoso. Tempo allegro. Presto)

Milan Paľa – husle

4. apríla 2017

Ladislav Burlas (* 1927): Sonata concertantne pre sólové husle, 1974

(Ritornel. Sostenuto espressivo. Allegro ma non troppo. Tempo sostenuto. Piu movimento. Vivo. – Capriccio. Sostenuto, ben articulato. Energico. Allegro ben ritmico. Andante espressivo. Allegro. Furioso. Allegro molto. Sostenuto espressivo. Presto)

Milan Paľa – husle

4. apríla 2017

Ladislav Burlas (* 1927): Hudba pre sláčikové kvarteto (Musica per quartetto d’archi), 1969

Moyzesovo kvarteto: Jozef Horváth, František Török, Alexander Lakatoš, Ján Slávik

19. apríla 2017

Ladislav Burlas (* 1927): Sláčikové kvarteto č. 2, venované pamiatke Sergeja S. Prokofieva, 1972

(Passacaglia a Intermezzo. Andante tranquillo – Meditácia a Finále. Andante sostenuto. Vivace. Presto)

Mucha Quartet: Juraj Tomka, Jozef Ostrolucký, Veronika Prokešová, Pavol Mucha

19. apríla 2017

Ladislav Burlas (* 1927): Sláčikové kvarteto č. 3,in memoriam Dmitrij D. Šostakovič, 1977

(Moderato, ben recitativo. Meno mosso. Espressivo)

Moyzesovo kvarteto: Jozef Horváth, František Török, Alexander Lakatoš, Ján Slávik

19. apríla 2017

Ladislav Burlas (* 1927): Spievajúce srdce, op. 4, Sonáta pre sláčikové sexteto, 1960

(Allegretto inquieto – Lento cantabile – Allegro scherzando – Allegro)

Mucha Quartet: Juraj Tomka, Jozef Ostrolucký, Veronika Prokešová, Pavol Mucha

Alexander Lakatoš, Ján Slávik

19. apríla 2017

Ernő Dohnányi (1877–1960): Sonáta B dur podľa Sláčikového sexteta pre štvorručný klavír, 1899 – svetová premiéra

(Allegro ma tranquillo – Scherzo. Allegretto vivace. Trio. Trio II. – Andante – Finale. Animato)

Xénia Jarová – klavír, Hana Muchová – klavír

24. októbra 2017

Johann Nepomuk Hummel (1778–1837): Sonáta pre violu a klavír, op. 5/č. 3, c. 1798

(Allegro moderato – Adagio cantabile – Rondo con moto)

Ivan Palovič – viola, Jordana Palovičová – klavír

7. marca 2017

Johann Nepomuk Hummel (1778–1837): Trio pre dve violy a violončelo Es dur, 1799

(Allegro con brio – Adagio e cantabile – Menuetto. Allegro. Trio. Da Capo il Menuetto – Finale. Allegro vivace)

Ivan Palovič – viola, Július Šoška – viola, Katarína Černá-Zajacová – violončelo

7. marca 2017

Johann Nepomuk Hummel (1778–1837): Trio pre dve violy a violončelo G dur, 1801

(Allegro moderato – Andantino grazioso – Menuetto. Allegretto. Trio. Menuetto da capo. – Rondo a la Burlesca. Vivace (Der Vogelfänger))

Július Šoška – viola, Ivan Palovič – viola, Katarína Černá-Zajacová – violončelo

7. marca 2017

Johann Nepomuk Hummel (1778–1837): Potpourri pre violu  so sprievodom orchestra, op. 94, 1820

(Grave – Andante con moto (Il mio tesoro intanto – Mozart: Don Giovanni) – Allegro con brio – Un poco allegretto (Se vuol ballare signor Contino – Mozart: Le Nozze di Figaro) – Allegro assai (Solche hergelaufne Laffen – Mozart: Entführung aus dem Serail) – Fuga – Andante (Di tanti palpiti – Rossini: Tancredi) – Allegro ma non troppo)

Július Šoška – viola, Jordana Palovičová – klavír

7. marca 2017

Johann Nepomuk Hummel (1778–1837): Sláčikové kvarteto, op. 30, č. 1 C dur (1804)

(Adagio e mesto. Allegro ma non troppo – Menuetto. Allegro assai. Trio – Adagio e cantabile – Allegro vivace)

Moyzesovo kvarteto: Jozef Horváth, František Török, Alexander Lakatoš, Ján Slávik

2. mája 2017

Johann Nepomuk Hummel (1778–1837): Sláčikové kvarteto, op. 30, č. 2 C dur (1804)

(Allegro con brio – Andante grazioso – Menuetto. Allegro con fuoco. Trio. – Il Menuetto Da Capo senza Replica e poi il Trio un altra volta – Finale. Vivace)

Moyzesovo kvarteto: Jozef Horváth, František Török, Alexander Lakatoš, Ján Slávik

2. mája 2017

Johann Nepomuk Hummel (1778–1837): Sláčikové kvarteto, op. 30, č. 3 Es dur (1804)

(Allegro con spirito – Andante – Allemande. (Trio) – Finale. Presto)

Moyzesovo kvarteto: Jozef Horváth, František Török, Alexander Lakatoš, Ján Slávik

2. mája 2017

Frico Kafenda (1883–1963): Suita v starom slohu pre klavír (1904)

(Prelúdium. Allegro maestoso – Andante cantabile. Tempo rubato – Menuetto. Allegretto scherzando. Trio. Poco più tranquillo. Menuetto da capo senza repetizione – Fuga. Allegro ma non troppo (Allegro maestoso))

Maroš Klátik – klavír

28. februára 2017

Frico Kafenda (1883–1963): Sonáta pre violončelo a klavír, op. 2 (1905)

(Allegro ma non troppo – Adagio affetuoso. Grave. Andante vivo. Adagio come I. Grave. Andante ma meno vivo. Adagio come I. – Allegro (po slovensky))

Ján Slávik – violončelo, Daniela Varínska – klavír

28. februára 2017

Frico Kafenda (1883–1963): Sonáta D dur pre husle a klavír  (1917–1918)

(Allegro vivace – Poco adagio – Allegro)

Juraj Tomka – husle, Maroš Klátik – klavír

28. februára 2017

Dezider Kardoš (1914–1991): Spevy východného Slovenska pre stredný hlas a klavír, op. 8 – 1946

(1. Frajiročki dvacec – 2. Ej, mam ja lučku – 3. Preľecel ptak – 4. Ej, Janču, Janču – 5. Ľem na uboč – 6. Kupil cigan somara – 7. A ta naša zahradečka – 8. Ket dom išol z vojni – 9. Ej, co to, Bože, za strom – 10. Bože, Bože, jak to dobre – 11. Valali, valali – 12. Ej, v Raslavicoch)

Stanislava a Davide Maggioniovci – soprán, tenor, Peter Pažický – klavír

18. januára 2017

Adalbert Keler (1820–1882): Come palpita il mio cor / Ach wie freudig pocht mein Herz, Valse, op. 61

Davide Maggioni – soprán, tenor, Peter Pažický – klavír

18. januára 2017

Adalbert Keler (1820–1882): Árvalányhaj a süvegem bokrétája, op. 38 (Sándor Petőfi) – 1859

Davide Maggioni – soprán, tenor, Peter Pažický – klavír

18. januára 2017

Adalbert Keler (1820–1882): Schlummerlied, op. 10 (Theodor Bakody)

Davide Maggioni – soprán, tenor, Peter Pažický – klavír

18. januára 2017

Adalbert Keler (1820–1882): Mondlied (Warum gehst Du) (Alexander Patuzzi)

Davide Maggioni – soprán, tenor, Peter Pažický – klavír

18. januára 2017

 Adalbert Keler (1820–1882): Wanderlied, op. 23 (Uffo Daniel Horn)

Davide Maggioni – soprán, tenor, Peter Pažický – klavír

18. januára 2017

Jozef Kolkovič (* 1957): Deväť prelúdií pre klavír, 1997

(1. The Bells That Brought the Devil / Zvony, ktoré privolali diabla – 2. Hummingbird Heaven / Kolibríčie nebesá – 3. Goth Anthem / Gótsky hymnus – 4. Cleopatra’s Dream / Kleopatrin sen – 5. Surfaces / Povrchy – 6. A Melody / Melódia – 7. Disturb the Waters / Narúšaj vody          – 8. Robot Circus / Cirkus robotov – 9. The People of the Fog / Ľud hmly)

Magdaléna Bajuszová – klavír

21. júna 2017

Katarína Máliková (* 1990) & ansámbel – akustický koncert

(Zrána; Bulo bi nám; Kolo nás; Dínom dánom; Cudzie svetlo; Popol augusta; Nevesta hôľ; Dvanásty január; Jedna sestra; Nevesta hôľ; ???)

Klaudia Kosmeľová – klavír; Tomáš Hríbik – perkusie a bicie nástroje; Janko Tomek – kontrabas; Andrej Turčin – husle; Žaneta Mariňaková – husle; Marina Lazić – akordeón; Katarína Máliková – spev, syntetizátor

18. decembra 2017

Pavol Malovec (* 1957): Agnus Dei pre soprán a dve violončelá, 1998

Jana Pastorková – soprán, Pavol Mucha – violončelo, Ján Slávik – violončelo

23. mája 2017

Pavol Malovec (* 1957): Intráda pre gitaru, 2013

Martin Krajčo – gitara

23. mája 2017

Pavol Malovec (* 1957): Ave Maris stella pre soprán, husle a violončelo,  2000

Jana Pastorková – soprán, Juraj Tomka – husle, Pavol Mucha – violončelo

23. mája 2017

Pavol Malovec (* 1957): Victimae paschali laudes pre soprán a tri nástroje, 2010

Petra Noskaiová – mezzosoprán, Juraj Tomka – husle, Peter Zwiebel – viola, Pavol Mucha – violončelo

23. mája 2017

Pavol Malovec (* 1957): Musica per viola, 2017 – premiéra

Peter Zwiebel – viola

23. mája 2017

Pavol Malovec (* 1957): Magnificat pre soprán a tri nástroje, 2005

Jana Pastorková – soprán, Juraj Tomka – husle, Jozef Ostrolúcky – husle, Pavol Mucha – violončelo

23. mája 2017

Vítězslav Novák (1870–1949): Slovenské spevy, 5. zošit (Východoslovenské piesne) – 1926

(1. Ej, vojna, Bože, vojna – Koškovce (ž. zemplínska) – 2. Vypila mi prepiločka proso – Hlivište (ž. zemplínska) – 3. Śvic, mila, maš komu – Dlhé n. Cirochou (ž. zemplínska) – 4. Cigaňe, cigaňe, dze vašo byvaňe? – Bracovce (ž. zemplínska) – 5. Ej, duby, duby – Radoma (ž. šarišská) – 6. Śedla mucha na konupu – Skrabské (ž. zemplínska) – 7. Široka dražka pres tej huri – Megeš (ž. šarišská) – 8. Ňe do cirňa – Radoma (ž. šarišská) – 9. Ej, Bože muj, co mňe z teho – Dlhé n. Cirochou (ž. zemplínska) – 10. Tancovala a ňeznala – Choňkovce (ž. zemplínska))

Stanislava a Davide Maggioniovci – soprán, tenor, Peter Pažický – klavír

18. januára 2017

Ignacy Jan Paderewski (1860–1941): Tatra-Album, tance a piesne poľského národa zo Zakopaného, op. 12, 1888

(1. Allegro con brio. Poco moderato. Tempo I. Poco più mosso – 2. Andantino. Un poco più mosso. Tempo I. – 3. Allegro con moto. Meno mosso. Vivace – 4. Allegro maestoso. Vivace grazioso. Più lento, quasi allegretto. Tempo I. Più mosso – 5. Allegretto. Andantino, quasi Allegretto. Allegro feroce. Un poco più lento – 6. Allegro ma non troppo. Presto. Tempo I. Più lento. Meno mosso. Più vivo. Vivo. Tempo I. Un poco più mosso)

Xénia Jarová – klavír, Hana Muchová – klavír

24. októbra 2017

Valentin Silvestrov (*1937): Tiché piesne – vokálny cyklus na slová básnikov-klasikov (1974–1977)

I. 5 piesní na básne Baratinského, Keatsa, Puškina a Ševčenka

II. 11 piesní na básne Puškina, Mandeľštama, Lermontova, Ťutčeva, Shelleyho a Jesenina

III. 3 piesne na básne M. Lermontova

IV. 5 piesní

Tomáš Šelc – barytón, Dana Hajóssy – klavír

21. novembra 2017

Ladislav Stanček (1898–1979): Či to tota, spišské piesne pre tenor a klavír, op. 45 – Spišské Podhradie máj 1941

(1. Vysoká sosna hurela  – 2. Dze še kuri – 3. Nehodz do nas – 4. Richtarova nevesta – 5. Kosil Janko žitko – 6. Keť som spala – 7. Či to tota – 8. Nič to za to – 9. Take frajerče mam – 10. Keť som išiol)

Stanislava Davide Maggioniovci – soprán, tenor, Peter Pažický – klavír

18. januára 2017

Leopold Silvius Weiss (1687–1750): Ciaccona

Igor Herzog – 13-zborová baroková lutna

5. decembra 2017

Leopold Silvius Weiss (1687–1750): Partita g mol

(Prélude – Allemande – Courante – Bourée – Sarabande – Menuet I – Menuet II  (il primo Minuetto da Capo e poi requiescant in pace)

Igor Herzog – 13-zborová baroková lutna

5. decembra 2017

Leopold Silvius Weiss (1687–1750): Presto B dur

Igor Herzog – 13-zborová baroková lutna

5. decembra 2017

Leopold Silvius Weiss (1687–1750): Sonata d mol

(Allemande adagio – Courante – Paysane – Sarabande adagio – Allegro – Menuet)

Igor Herzog – 13-zborová baroková lutna

5. decembra 2017

Leopold Silvius Weiss (1687–1750): Fantazia a Fuga C dur

Igor Herzog – 13-zborová baroková lutna

5. decembra 2017

Leopold Silvius Weiss (1687–1750): Gavotta

Igor Herzog – 13-zborová baroková lutna

5. decembra 2017

 

V roku 2017 odznelo na koncertoch Albrechtiny 60 skladieb od 11 slovenských autorov.