2012

2012

Interpretácie Dohnányiho klavírnych opusov z raného tvorivého obdobia sa ujal Ladislav Fančovič, jedna z najpozoruhodnejších domácich osobností mladej generácie, ktorý poslucháčov pri svojich kreáciách udivuje spontánnosťou inštrumentálneho talentu, bravúrnou, nezlyhávajúcou technickou prípravou a prirodzenou muzikalitou (týmito danosťami mimochodom disponoval aj samotný Dohnányi). Všetky uvádzané diela, od Štyroch klavírnych skladieb cez dve etudy až po hĺbavé Štyri rapsódie op. 11 so záverečnou citáciou sekvencie Dies irae, odohral umelec spamäti, s maximálnym dôrazom na brahmsovský poetický naturel skladieb. Fančovič je nesporne mimoriadnym zjavom na našej klaviristickej scéne, vie sa rýchlo i presvedčivo zmocniť hudobného materiálu a intenzívnym záberom ho adekvátne pretlmočiť [...] interpretov výkon v Dohnányim treba hodnotiť so superlatívmi a jednoducho zvolať: „Chapeau!“

(Ivan Marton, HŽ 2012/7-8, s. 5, KA 27. 6. 2012)

 

Siedmy koncert tretieho ročníka cyklu „(Ne)známa hudba“, organizovaného občianskym združením Albrechtina, obrátil pozornosť poslucháčov na maďarské piesne v Uhorsku a na Slovensku [...] Muzikologicky fundované, dramaturgicky gradované, poslucháčsky atraktívne podujatie poskytlo ťažko spochybniteľný dôkaz, že ignorovať tento segment našej hudobnej kultúry znamená ochudobňovať recipienta

[...]

jej [Helena Becse Szabó] hlas znel plno, farebne, emocionálne sýto.

[...]

mohla priliehavo uplatniť striebro svojho sopránu i hudobný temperament.

(Michaela Mojžišová, HŽ 2012/10, s. 2, KA 18. 10. 2012)

 

[Magdaléna] Bajuszová disponuje skvelou technikou a agogickou disciplínou, vďaka čomu brilantné pasáže, ktorými je klavírna hudba spomenutého obdobia bohato popretkávaná, vyznievajú zrozumiteľne. Nehovoriac o tom, že Bajuszovú charakterizuje krásny okrúhly tón, príjemne znejúci v každej dynamickej hladine, ktorý dokáže „vydolovať“ hádam z akéhokoľvek nástroja.

(Robert Kolář, HŽ 2012/11, s. 2, KA 25. 9. 2012)

 

Obdivuhodná hlasová a artikulačná akrobacia

[...]

Šušková a Šiller (možno aj vďaka vlastným „praktickým“ skúsenostiam) dokázali nájsť „autentický“ typ výrazu

[...]

Gejzír kreativity, a neuveriteľná sloboda v prístupe k folklórnym textom – typický Stravinskij

[...]

Eva Šušková a Ivan Šiller sa s chuťou zahrali, neváhali aj trochu zariskovať, [...] Šušková rozozvučala priestor koncertnej sály zvonivým leskom svojho hutného materiálu. 

(Robert Kolář, HŽ 2012/12, s. 3, KA 22. 10. 2012)