2011

2011

1.      28. februára 2011, 19.00 hod., Dvorana VŠMU, Zochova ul.

Petra Noskaiová – mezzosoprán; Maroš Klátik – klavír

Goldbergove variácie – klavírny recitál

Georg Grefflinger (1620?–1677): Schweiget mir vom Weibernehmen

Johann Jakob Froberger (1616–1667): Auff die Mayerin, 1649

Johann Sebastian Bach (1685–1750): Aria mit verschiedenen Veraenderungen vors Clavicimbal mit 2 Manualen Denen Liebhabern zur Gemüths-Ergetzung, BWV 988 – 1742/1745

2.      15. marca 2011, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ul.

Jozef Lupták  – violončelo

Tiché meditácie – recitál

Alfred Schnittke (1934–1998): Improvizácia, 1993 – slovenská premiéra

Vladimír Godár (*1956): Passacaglia, 2004/2007

Valentin Silvestrov (*1937): Chvíle ticha a smútku, 2002 – slovenská premiéra

Jozef Sixta (1940–2007): Recitatív, 1974/R1997

Gija Kančeli (*1935): Po plači..., 1994

Sofia Gubajdulina (*1931): Desať prelúdií, 1974 – slovenská premiéra

John Tavener (*1944): Thrinos, 1990

3.      28. marca 2011, 19.30 hod., Pálffyho palác, Zámocká ul.

Bratislavské gitarové kvarteto: Miloš Slobodník, Jana Babuliaková, Radka Krajčová, Martin Krajčo

Slovenská hudba pre gitarové kvarteto

Egon Krák (*1958): Cadenza – 2010

Ladislav Kupkovič (*1936): Sonata da camera – 2004

Jozef Kolkovič (*1957): Chorale II (z cyklu Full Circle) – 2000 – slovenská premiéra

Pavol Malovec (*1957): Ritornel – 2010 – premiéra

Martin Burlas (*1955): Posledný vánok pre štyri gitary a štyri ventilátory – 2010 – premiéra

Vladimír Godár (*1956): Emmeleia – 1994/2002

Ilja Zeljenka (1932–2007): Musica slovaca – 1975/2010 (arr. Martin Krajčo) – premiéra

4.      19. apríla 2011, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Milan Paľa – husle, viola; Magda Bajuszová – klavír

Recitál Milana Paľu

Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): Dva tance pre husle a klavír – 1943

Alexander Albrecht (1885–1958): Suite concertante pre violu a klavír – 1952

Štefan Németh-Šamorínsky: Sonáta pre husle a klavír – 1962

Dmitrij Šostakovič (1906–1975): Sonáta pre violu a klavír, op. 147 – 1975

5.      10. mája 2011, 19.00. hod., Pálffyho palác, Zámocká ul.

Miro Bázlik, Juraj Ďuriš, Vladimír Godár, Ivan Buffa

Miro Bázlik – stretnutie so skladateľom

pri príležitosti 80. narodenín

Concertino – 1972

Ergodická kompozícia – 1980

Zmierenie (Pytagorovský obal jednej Bachovej fúgy) – 2004

6.      16. mája 2011, 19.00, Dvorana VŠMU

Peter Pažický – klavírny recitál

Alexander Albrecht (1885–1958): Sonáta F dur pre klavír, 1906

Alexander Moyzes (1906–1984): Sonáta e mol pre klavír, op. 2, 1926–1927/R 1942

Ján Levoslav Bella (1843–1936): Sonáta b mol pre klavír, 1885/R 18?? – premiéra

 

7.      24. mája 2011, 19.00 hod, Pálffyho palác, Zámocká ul.

Ján Slávik – violončelo, Daniela Varínska – klavír

Franz Liszt (1811–1886): Die Zelle in Nonnenwerth (Elegie) – 1883?

Robert Volkmann (1815–1883): Ungarische Skizzen, op. 24, č. 2, 6 (transkripcia Leopold Grützmacher)

Ján Levoslav Bella (1843–1936): Serenáda – 1879

Jenő Hubay (1858–1937): Maggiolata (Chant de Mai), op. 15/2 – 1882

Zoltán Kodály (1882–1967): Adagio – 1908

                                        Sonatína – 1921/1922

Ľudovít Rajter (1906–2000): Suita pre sólové violončelo č. 1 – 1977/1978

Ernő Dohnányi (1877–1960): Koncertná skladba D dur pre violončelo a orchester, op. 12 – 1903/1904 (autorská verzia pre violončelo a klavír)

 

8.      20. júna 2011, 19.00 hod, Pálffyho palác, Zámocká ul.

Muchovo kvarteto: Juraj Tomka – 1. husle, Andrej Matis – 2. husle, Veronika Prokešová – viola, Pavol Mucha – violončelo

Komorná hudba Alexandra Albrechta (1885–1958)

Slovenské kvartetíno – 1949

Andante amoroso pre sláčikové trio – 1958

Scherzo pre husle a violu – 1957

Andante poco mosso pre husle, violu a violončelo (Canones a 2 a 3) – 1957

Scherzo pre sláčikové kvarteto – 1949

Malým umelcom, 10 skladieb pre sláčikové kvarteto na témy piesní a riekaniek zo zbierky Jána Krasku – 1957

Sláčikové kvarteto D dur, op. 19 – 1918

 

9.      6. septembra 2011, 19.00 hod, Pálffyho palác, Zámocká ul.

Moyzesovo kvarteto: Stanislav Mucha – 1. husle, František Török – 2. husle, Alexander Lakatoš – viola, Ján Slávik – violončelo

Muchovo kvarteto: Juraj Tomka – 1. husle, Andrej Matis – 2. husle, Veronika Prokešová – viola, Pavol Mucha – violončelo

Husľové kvartetá a sláčikové sextetá

Alexander Albrecht (1885–1958): 11 drobných skladieb pre 3-4 huslí v prvej polohe – 1953

Ernő Dohnányi (1877–1960): Sláčikové sexteto B dur (3. verzia) – 1899 – svetová premiéra

Witold Lutosławski (1913–1994): 4 melodie śląskie na 4 skrzypiec – 1945/1953

Hans Koessler (1853–1926): Sláčikové sexteto f mol – 1902 – slovenská premiéra

10.    27. septembra 2011, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Tomáš Šelc – barytón; Dana Hajóssy – klavír; Natália Jaburková – prednes

Yiddishe Folks-lider

Jankele (Mordechaj Gebirtig)

Alefbejz / Abeceda (Mark M. Warschawski)

Lomir ale zingen / Zaspievajme si všetci

Ojf dem bojdem/ Na povale

Diregelt muz men coln / Nájom sa musí platiť

Isaac Bashevis Singer: Tri želania (Príbehy detstva, preklad Zuzana Vilikovská)

Šlof, majn kind / Spi, dieťatko

Nigundl / Pesnička

Rebe vunder / Rabínove zázraky

Nejt a šnajder / Práve tak šije krajčír

Exodus (Ernest Gold – Pat Boone)

Isaac Bashevis Singer: Ucel a jeho dcéra (Príbehy detstva)

Hob ich mir a mantl / Mám jeden kabát

Klezmorimlech / Muzikanti

Al lju lju / Uspávanka

Bin ich mir a šnajderl / Som ja ale krajčír

My Yiddishe Momme / Moja židovská mama (Lew Pollack – Jack Yellen)

Isaac Bashevis Singer: Ole a Trufa (Príbehy detstva)

Der tate un kinder / Otec a deti

Ba majn rebn / U rabína

Hava nagila / Poďme sa radovať

Jerusalem, Jerusalem (Naomi Shemer)

Rebe Elimejlech / Rabín Elimelech

11.    4. októbra 2011, 19.00 hod, Pálffyho palác, Zámocká ul.

Helena Becse Szabó – soprán; Eva Šušková – soprán; Martin Mikuš – barytón; Peter Pažický – klavír

Piesňová tvorba Štefana Németha-Šamorínskeho – Súborné dielo

Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975)

Drei Lieder / Tri piesne – 1918

Die Rosen leuchten / Ruže kvitnú (Ebba v. Steindlerová) – 1917

Der Einsame / Osamotený (Wang-Seng Yu, Čínska flauta) – 1925

Lied (Wirst du ein Engel sein) / Pieseň (Cäsar Flaischlen) – 1929

Három dal / Tri piesne (Anna Wimbergerová) – 1932

Nyolc magyar népdal / Osem maďarských ľudových piesní, op. 16 – 1932

Három Ady-dal I. / Tri piesne na slová Endre Adyho I. – 1943

Három Ady-dal II. / Tri piesne na slová Endre Adyho II.

Detské hry, op. 87 (Viera Janusová) – 1964

Tri slovenské ľudové piesne (podľa op. 39) – 1950?

Dve slovenské ľudové piesne, op. 64 – 1958

Desať záhoráckych pjesničiek – 1948

12.    18. októbra 2011, 19.00 hod., Dvorana VŠMU, Zochova ulica

Jordana Palovičová – klavír

Klavírna tvorba Jána Cikkera

koncert k 100. výročiu narodenia autora

Uspávanka – 1942

Sonatína, op. 12, č. 1 – 1933

Dve skladby pre mládež, op. 27 – 1948

Klavírne variácie na slovenskú ľudovú pieseň – 1973

7 fúg (výber) – 1932–1934

    Fuga I. a 2 voci. Allegro vivo

    Fuga III. a 3 voci. Largo sostenuto

    Fuga IV. a 3 voci. Andante sostenuto

    Fuga VI. a 2 voci. Andante

Variácie, op. 14 – 1935

Čo mi deti rozprávali, klavírne akvarely – 1962

13.    3. novembra 2011, 19.00 hod., Dvorana VŠMU, Zochova ulica

Ladislav Fančovič – klavír

Ladislav Fančovič – klavírny recitál

Alexander Albrecht, Leopold Godowsky

Alexander Albrecht (12. 8. 1885–30. 8. 1958): Scherzo Fis dur – 190? – venované Márte Zieglerovej

                                                                 Auf Wiedersehen / Do videnia – 190?

                                                                 Andante con moto – 190?

                                                                 Memy – 1905 – venované Agáte Albrechtovej

                                                                 Die Nacht / Noc, nokturno – 190?

                                                                 Gedankensplitter / Aforizmy – 1910 – venované Margarete Fischerovej

                                                                 Neujahrsgruss / Novoročná zdravica – 1912

Leopold Godowsky (1870–1938):                   Sonáta e mol pre klavír, 1911

14.    15. novembra 2011, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Boris Bohó – violončelo

Boris Bohó – violončelový recitál

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

Suity pre sólové violončelo I. (1720–1722)

Suita č. 1 G dur BWV 1007

Suita č. 3 C dur BWV 1009

Suita č. 5 c mol BWV 1011

15.    6. decembra 2011, 19.00, Dvorana VŠMU, Zochova ul.

Juraj Tomka – husle, Maroš Klátik – klavír

Hans Koessler, Ján Levoslav Bella, Ernő Dohnányi

Hans Koessler (1853–1926): Uhorské tance / Ungarische Tanzweisen / Magyar tánczok, 1902 (1. zv.)

                                         Sonáta e mol pre husle a klavír, 1902?

Ján Levoslav Bella (1843–1936): Rêveries pour violon et piano / Dumky pre husle a klavír, 2. verzia, 1875

                                         Pieseň bez slov, 1874

Ernő Dohnányi (1877–1960): Sonáta cis mol pre husle a klavír op. 21, 1912

16.    20. decembra 2011, 17. 00, Pálffyho palác, Zámocká ul.

Magdaléna Bajuszová – klavír; Eva Šušková – soprán; Petra Noskaiová – mezzosoprán; Maroš Klátik – klavír, tenor; Tomáš Šelc – bas; Juraj Tomka – husle; Mária Fuchsbergerová – husle; Alexander Lakatoš – viola; Júlia Urdová – viola; Ján Slávik – violončelo; Martin Krajčo – gitara; Vladimír Godár – klavír

Vianočný koncert – Hudobné darčeky

Anatolij Konstantinovič Ľadov (1855–1914): Une tabatière musique / Muzykaľnaja tabakerka, op. 32, 1893

Nino Rota (1911–1979): L’Acrobata (Sette pezzi per bambini, č. 7)

Sergej Slonimskij (*1932): Ďujmovočka / Palculienka

Chick Corea (*1941): Crystal silence, 1972

Sisa Michalidesová (*1983): Svetlo

John McLauglin (*1942): Thousand Island Park, 1973

Agustín Barrios Mangore (1885–1944): Canción de cuna, El Sueňo de la Muñequita

Leo Brouwer (1939): Berceuse (Canción de cuna) (sur un thème de Grenet) (Deux thèmes populaires cubains)

Eugène Ysaÿe (1858–1931): Rêve d’enfant, op. 14, 1901

Valentin Silvestrov (*1937): Kolybeľnaja (25. 10. 1893 pamjati P. I. Čajkovskogo, 2. časť)

František Neruda (1843–1915): Berceuse slave d’après un chant polonais, op. 11

Armas Järnefelt (1869–1958): Berceuse, 1905 (A Mademoiselle Sigrid Lindberg)

Peter Breiner (*1957): Louré (Milému pánu Bachovi k narodeninám), 1984

Astor Piazzolla (1921–1992): Oblivion, 1982

Vladimír Rebikov (1866–1920): Tabatière a musique (Balet iz skazki dľa detej), 1894–1900

Carrie Jacobs-Bond (1862–1946): Betty’s Music Box, 1917

William Vincent Wallace (1812–1865) – Alfred Tennyson (1809–1892): Sweet and Low. Cradle Song, 1885

    (Charlie C. Convencie – arr. gui)

Federico García Lorca (1898–1936): Nana de Sevilla

Paul Simon (*1941, arr.): Scarborough Fair / Canticle

Tichon Chrennikov (1913–2007): Kolybeľnaja Svetlany (pieseň z filmu Husárska balada)

Georgij Vasilievič Sviridov (1915–1998): Kolybeľnaja (10 piesní podľa Alexandra Bloka, č. 6), 1972–1980

Charlie Chaplin (1889–1977) – John Turner, Geoffrey Parsons: Smile (pieseň z filmu Moderná doba)

Alexander Albrecht (1885–1958): Wiegenliedchen, 1909

Mike Taylor (1938–1969) – Ginger Baker (*1939): Passing the time (Wheels of Fire, 1968)

Eric Idle (*1943): Always Look On The Bright Side Of Life, 1979 (pieseň z filmu Život Briana)

Gija Kančeli (*1935): Dožď i solnce (pieseň z filmu Slzy padali)

Jevgenij Ptičkin (1930–1993): Kolybeľnaja (pieseň z rozhlasovej hry Semja Larsenov) (M. Pľackovskij)

Arvo Pärt (*1935): Kuus kuus kalike – (Zwei Wiegenlieder), 2002

Vladimír Godár (*1956): What does little birdie say? Lullaby, 2009

Ludwig van Beethoven (1770–1827): Sunset. (Scottische Lieder, op. 108, č. 2)

                                                    Constancy. Duetto (26 wallisische Lieder, č. 22, WoO 155)

                                                    Charlie is my darling (Volkslieder, WoO 157, č. 3, Scottische Volkslied)

                                                    The miller of Dee (Volkslieder, WoO 157, č. 5, Englisches Volkslied)

                                                    Come fill, fill, my good fellow. Trinklied (Scottische Lieder, op. 108, č. 13)

Karl May (1842–1912): Ave Maria

Nodar Gabunia (1933–2000): Uspávanka (Z detského zápisníka, č. 11)