2015

1. relácia: 22. 3. 2015

Alexander Albrecht: Klavírne trio (Allegro moderato – Scherzo – Andante sostenuto – Allegro appassionato)

Klavírne trio Istropolis

(nahr. 26. 4. 2010)

Alexander Albrecht: Rosenzeit

Tomáš Šelc, Dana Hajóssy

(CD Biographie)

Alexander Albrecht: Klavírne kvinteto (Andante sostenuto. Allegro ma non troppo – Andante sostenuto – Scherzo – Allegro giocoso)

Muchovo kvarteto, Magdaléna Bajuszová

(29. 4. 2014)

2. relácia: 26. 4. 2015

Piesne Alexandra Albrechta:

1.        Verschwunden bist Du  (Helga Varga-Bach, Ivan Buffa)

2.        Wiedersehn  (Helga Varga-Bach, Ivan Buffa)

3.        Verlange nicht  (Helga Varga-Bach, Ivan Buffa)

4.        Leise zieht durch mein gemüth (Helga Varga-Bach, Ivan Buffa)

5.        Frühlingslust  (Tomáš Šelc, Dana Hajóssy)

6.        Uralte Nacht (Ruf) (Tomáš Šelc, Dana Hajóssy)

7.        Esküvö  (Tomáš Šelc, Dana Hajóssy)

8.        An ein kleinen Mädchen  (Tomáš Šelc, Dana Hajóssy)

9.        Unter der Linde  (Tomáš Šelc, Dana Hajóssy)

10.      Man notigte Lächend sie zum Klavier (Petra Noskaiová, Diana Buffa)

11.      Rosenzeit (Petra Noskaiová, Diana Buffa)

12.      Rosen am Fenster (Petra Noskaiová, Diana Buffa)

13.      Reue (Petra Noskaiová, Diana Buffa)

14.      Kisleány a galambja sírjánál (Petra Noskaiová, Diana Buffa)

15.      Der Verdammte (Petra Noskaiová, Diana Buffa)

16.      Lenz  (Petra Noskaiová, Diana Buffa)

17.      Heimkehr (Tomáš Šelc, Dana Hajóssy)

18.      Biographie (Tomáš Šelc, Dana Hajóssy)

19.      Mein Herz (Helga Varga-Bach, Ivan Buffa)

20.      In der Winternacht (Helga Varga-Bach, Ivan Buffa)

21.      Liedchen (Helga Varga-Bach, Ivan Buffa)

22.      Az éj (Tomáš Šelc, Dana Hajóssy)

23.      Zwei Gedichte von Klara Kadosa: Natur (Helga Varga-Bach, Ivan Buffa)

24.      Zwei Gedichte von Klara Kadosa: Antwort (Helga Varga-Bach, Ivan Buffa)

25.      Friedhofgras (Helga Varga-Bach, Ivan Buffa)

3. relácia: 31. 5. 2015

Ján Levoslav Bella: Nemecká piesňová lyrika

Helena Becse-Szabó – soprán, Eva Šušková – soprán, Tomáš Šelc – barytón, Peter Pažický – klavír

(11. 2. 2014)

1.      Tri piesne na slová Hansa Grasbergera (Liebe (Und hast du viel erstrebt), Ernst im Herzen, Mein Friedhof)  (Eva Šušková)

2.      Tri piesne na slová Heinricha Heineho (Mag da draussen Schnee sich türmen, Es liebt sich so lieblich im Lenze!, Ich habe dich noch) (Eva Šušková)

3.      Drei Lieder, Op. 2 (Siehst du am Weg ein Blümlein blüh‘n (Albert Träger), Der Herzallerliebsten (Heinrich Heine), Was du mir bist (Hans Grasberger)) (Helena Becse-Szabó)

4.      Vier Lieder, Op. 5 (Erste Liebe (Julius Grosse), Allein mit Dir (Hugo Krebs), Frage und Antwort (Ludwig Bowitsch), Sehnsucht (Joseph Christian Freiherr von Zedlitz)) (Helena Becse-Szabó)

5.      Drei Basslieder (Weiche nicht o süsser Traum! (Carl Heinrich Preller), Was du mir bist (Du bist die Sonne) (A. H. Hoffmann von Fallersleben), Mondnacht (Anon.)) (Tomáš Šelc)

6.      Du schwebst mir vor (Ferdinand Sieber) (Eva Šušková)

7.      Frauenliebe (Luise von Ploennies) (Eva Šušková)

8.      Drei Lieder, Op. 12, 1882 Sibiu (Ich hätt’ es nimmermehr gedacht (Heinrich Heine), Unermesslich (Ludwig Pfau), Ich liebe, was fein ist (Julius von Rodenberg)) (Helena Becse-Szabó)

9.      Blauer Himmel, warme Sonne! (L. Fritzl) (Eva Šušková)

10.    Sehnsucht (2) (Es war ein Land) (Erich Langer) (Tomáš Šelc)

11.    Bergglocke (Weihnacht auf dem Friedhof) (Michael Albert), Sibiu 1899 (Eva Šušková)

 

4. relácia: 21. 6. 2015 (hosť Martin Krajčo)

Caspar Joseph Mertz: Bardenklänge, op. 13 – cyklus gitarových skladieb (zošity 1 – 11)

Martin Krajčo 

(4. 10. 2012)

5. relácia: 26. 7. 2015 (hosť Juraj Tomka)

Miska Hauser (1822 – 1887), portrét prešporského huslistu a prvého muzikantského svetobežníka

Juraj Tomka – husle, Maroš Klátik – klavír

(13. 5. 2013)

Miska Hauser:

Rhapsodie Hongroise, op. 43

Rhapsodie Irlandaise, op. 45

Rhapsodie Ecossaise, op. 47

Zbohom Varšave, nokturno op. 5

A la hongroise (Largo, Molto vivo)

Pensée fugitive, op. 57

Le Désir / Túžba

Lieder ohne Worte I., op. 37

The Bird on the tree, grande caprice burlesque, op. 34 – Allegro maestoso. Solo Cadenza. Quasi Allegretto. Cadenza. Presto

6. relácia: 23. 8. 2015

Zrod slovenskej piesne I.

Martin Sucháň (1792 – 1841): Písně světské lidu slovenského v Uhřích v hudbu pro klavír uvedené (Šuhaj u dverí; Na svite štebocú lastovičky; Široký jarčok, bystrá vodička;Mariška, nepolievaj chodníčky; Príchod v daždi; Čieže to húsky na tej vode; Nebuď smutná; Už je, milá, biely deň; Vychodí slniečko; Po valasky od zeme; Všeckým je dobre; Švárne kone, pekné voly)

Magdaléna Bajuszová – klavír

(25. 8. 2014)

Ján Levoslav Bella: Svätomartinská kadrila (Pantalon – Hoja, ďunďa, hoja; Été – Už so pochodiu všecky dediny; Pule – Nitra, milá Nitra; Trenis – Nebuď smutná; Finále – Dobrú noc, má milá)

Ján Levoslav Bella: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň „Pri Prešporku na Dunaji“

Peter Pažický – klavír 

(5. 3. 2013)

August Horislav Krčméry  (1822 – 1891): Pieseň, Hojže, Bože!

Eva Šušková – soprán, Petra Noskaiová – mezzosoprán, Tomáš Šelc – barytón, Peter Pažický – klavír

(22. 10. 2013)

Ľudovít Vansa (1835 – 1873): Piesne sokolov tatranských (1. Hoj, traja sokoli, 2. Kolo Tatier čierňava, 3. Preletel sokolík, 4. Nech sa rozzlobia vrahovia, 5. Hoj, bystrý a smelý)

Tomáš Šelc – barytón, Peter Pažický – klavír

(22. 10. 2013)

7. relácia: 18. 10. 2015

Zrod slovenskej piesne II.

Štefan Fajnor (1844 – 1909):

Piesne Slovena (Pavol Országh), 1875

Cymbál a husle (Adolf Heyduk), 1876–1877 (1. Nedivte se!, 2. Cymbál a husle, 3. Touha po Slovensku, 4. Pozor na křidélko, 5. Hody krás, 6. Není divu, 7. Uvězněné ptáče, 8. Na dobré planetě, 9. Slovenčina, 10. Kéž by!, 11. Šumní bojovníci, 12. Pán Bůh požehnej, 13. Pěkný zpěvník, 14. Čím dál, tím hůř, 15. Trenčanské chaloupky, 16. Zlá příčina, 17. Vzácná skrýš, 18. Na úsvitě, 19. Chudý kraj, 20. Královna)

Eva Šušková – soprán, Petra Noskaiová – alt, Tomáš Šelc – barytón, Peter Pažický – klavír

(22. 10. 2013)

8. relácia: 14. 11. 2015

Zrod slovenskej piesne III.

Milan Lichard (1853–1935):

Jonášove piesne (Jonáš Guoth), 1912 (1. Ach, už ten môj milý, 2. Stretla som Katku, 3. Vari si ty, šuhajíčku, 4. Nadišla ma vôľa, 5. Uleteli lastovičky, 6. Suseda ma dávno nahovára, 7. Vykvitla ruža, 8. Krokom že len, sivky moje, 9. Vitaj u nás, 10. Na zelenej lúke, 11. Moja mama, 12. Dol dolinou tečie voda, 13. Horička zelená, 14. Vzal bych ťa ja, 15. Poďme dievky, 16. Vyyleteli holubice)

Či tá lipka, pieseň (Pavol Kokeš Kýčerský), 1901

To ľudské srdce (Izidor Žiak Somolický), 30. 6. 1901

Nevesta, melodráma (Ondrej Bella), 1903

Miloš Lihovecký (1862–1927): Kvet na orgováne, päť piesní pre stredný hlas (Hájomil), 1916 (1. Kvet na orgováne, 2. Tak ju prevrávali,

tú mať striebrohlavú, 3. Nepozeraj večer, 4. Na ružové pole, 5. Jariť by sa malo)

Ľudovít Izák (1862–1927) pseud. Miloš Lihovecký: Materinská reč v cudzine (Peter Bella Horal)

        Eva Šušková – soprán, Petra Noskaiová – mezzosoprán, Tomáš Šelc – barytón, Peter Pažický – klavír

(22. 10. 2013)

9. relácia: 27. 12. 2015

Béla Bartók a jeho bratislavskí žiaci

Béla Bartók (1881–1945): Improvizácie na témy maďarských sedliackych piesní, op. 20, 1920 (1. Molto moderato (Sütött ángyom rétest) – 2. Molto capriccioso – 3. Lento rubato (Imhol kerekedik) – 4. Allegretto scherzando (Kályha vállán az ice) (4 príloha Revue Musicale 1. 3. 1921) – 5. Allegro molto – 6. Allegro moderato, molto capriccioso (Jaj istenem, ezt a vént) – 7. Sostenuto, rubato (Beli, fiam, beli) – ven. pamiatke Clauda Debussyho – 8. Allegro (Télen nem jó szántani))

(13. 5. 2015)

Alexander Albrecht: Suita pre klavír, 1924

Béla Bartók: Szabadban / V prírode, 1926

Štefan Németh-Šamorínsky: Sonáta pre klavír, op. 55, 1955

Magdaléna Bajuszová – klavír

(16. 10. 2010)