2012

Predvedené diela (+ interpreti)

2012

 

Alexander Albrecht (1885–1958): Esküvő / Svadba (Imre Farkas) – 1904

Helena Becse Szabó – soprán, Peter Pažický – klavír

18. septembra 2012

Alexander Albrecht (1885–1958): Kisleány a galambja sírjánál/Dievčatko nad hrobom svojho holúbka (Gálffy Elzike)–1910

Helena Becse Szabó – soprán, Peter Pažický – klavír

18. septembra 2012

Alexander Albrecht (1885–1958): Az éj, balada, op. 23 / Noc (Sándor Petőfi) – 1922

Helena Becse Szabó – soprán, Peter Pažický – klavír

18. septembra 2012

Alexander Albrecht (1885–1958): Noc, nokturno pre violončelo a klavír (1950)

Ján Slávik – violončelo, Daniela Varínska – klavír

17. decembra 2012

Johann Sebastian Bach (1685–1750): Suity pre sólové violončelo II. (1720–1722) Suita č. 2 d mol BWV 1008 (Prélude – Allemande – Courante – Sarabande – Menuet I. Menuet II. – Gigue); Suita č. 4 Es dur BWV 1010 (Prélude – Allemande – Courante – Sarabande – Bourrée I. Bourrée II. – Gigue); Suita č. 6 D dur BWV 1012 (Prélude – Allemande – Courante – Sarabande – Gavotte I. Gavotte II. – Gigue)

Boris Bohó – violončelový recitál

11. decembra 2012

Béla Bartók (1881–1945): Štyridsať štyri husľových duet I. – 1931

Peter Hamar – husle, Juraj Tomka – husle

31. októbra 2012

Béla Bartók: Sonáta pre husle a klavír – 1903 (Allegro moderato (molto rubato) – Andante – Vivace)

Juraj Tomka – husle, Maroš Klátik – klavír

31. októbra 2012

Gyula Beliczay / Jules von Beliczay (1835–1893): VIII Variationen über ein ungarisches Volkslied, op. 23 – 1875–1882

Peter Pažický – klavír

18. septembra 2012

Ján Levoslav Bella (1843–1936): Variácie na slovenskú ľudovú pieseň „Pri Prešporku na Dunaji“, 1866/1879

Peter Pažický – klavír

16. apríla 2012

Ján Levoslav Bella: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň „Letí, letí roj“, 1872

Peter Pažický – klavír

16. apríla 2012

Ján Levoslav Bella (1843–1936): Fantázia-sonáta d mol – 1881-1890  (Allegro moderato – Andante – Allegro)

Marek Vrábel – organ

6. novembra 2012

Roman Berger (*1940): Epilóg (Ommagio a L. v. B.) pre klarinet, violončelo a klavír – 2010

Trio Berger: Branislav Dugovič – klarinet, Ján Slávik – violončelo, Ladislav Fančovič – klavír

28. novembra 2012

Leo Brouwer (*1939): Sonáta, 1960 (Allegro – Scherzo. Allegretto vivace – Lento  – Allegro)

Eugen Prochác – violončelo

11. apríla 2012

Ladislav Burlas (*1927): Sonata concertante per violino solo – 1974 (Ritornel – Capriccio)

Milan Paľa – husle

28. februára 2012

Luigi Dallapiccola (1904–1975): Ciaccona, Intermezzo e Adagio, 1945

Eugen Prochác – violončelo

11. apríla 2012

Ernst Dohnányi (1877–1960): Vier Klavierstücke / Štyri klavírne skladby, 1896–1897 (Scherzo cis mol – Intermezzo a mol – Intermezzo f mol – Capriccio h mol)

Ladislav Fančovič – klavír

27. júna 2012

Ernst Dohnányi (1877–1960): Etuda a mol, op. 28/1, 1916

Ladislav Fančovič – klavír

27. júna 2012

Ernst Dohnányi (1877–1960): Etuda Des dur, op. 28/2, 1916

Ladislav Fančovič – klavír

27. júna 2012

Ernst Dohnányi (1877–1960): Vier Rhapsodien / Štyri rapsódie, op. 11, 1902–1903 (Rapsódia g mol – Rapsódia fis mol – Rapsódia C dur – Rapsódia es mol)

Ladislav Fančovič – klavír

27. júna 2012

Jan Ladislav Dusík (1760–1812): Leçon  XI. Chansonette. Rondo (Libro II.); Leçon  III. Rondo a la Turque. Allegro molto (Libro I.); Leçon  V. Air Russe avec Variation. Andantino moderato assai (Libro I.) (Six Leçons progressives Pour le Clavecin ou  Piano Forte Dans les quelles se trouvent introduites des Airs caracterisés de Diferentes Nations. Libro I, Libro II (1798)

Magdaléna Bajuszová – klavír

25. septembra 2012

Jan Ladislav Dusík (1760–1812): La Matinée. Rondo. Allegremente – 1795

Magdaléna Bajuszová – klavír

25. septembra 2012

Jan Ladislav Dusík (1760–1812): La Consolation, op. 62 – 1807

Magdaléna Bajuszová – klavír

25. septembra 2012

Jan Ladislav Dusík (1760–1812): The sufferings of the Queen of France, A Musical Composition, Expressing the feelings of the unfortunate Marie Antoinette, During Imprisonment, Trial etc. The Music, adapted for the Piano Forte, or Harpsichord composed by J. L. Dussek, op. 23 / Utrpenie francúzskej kráľovnej, hudobná skladba vyjadrujúca city nešťastnej Márie Antoinetty počas uväznenia, procesu atď., Hudbu pre klavír alebo čembalo skomponoval J. L. Dusík – 1793 (Londýn)

Magdaléna Bajuszová – klavír

25. septembra 2012

Jan Ladislav Dusík (1760–1812): Fantasia and Fugue (f) – 1804

Magdaléna Bajuszová – klavír

25. septembra 2012

Jan Ladislav Dusík (1760–1812): Élégie harmonique sur la mort de son Altesse Royale le Prince Louis Ferdinand de Prusse), Sonáta č. 24, op. 61 – 1806–1807 (Lento patetico. Tempo agitato – Tempo vivace e con fuoco quasi presto)

Magdaléna Bajuszová – klavír

25. septembra 2012

Viliam Figuš-Bystrý (1875–1937): Dalok / Piesne, op. 6, č. 1, 3, 5, 6 – 1901–1910) (Ha kis madár volnék / Keby som bol malý vták – 1901; A zárda romjai / Zrúcaniny kláštora (Váradi Antal) – 1903/1909; A hintán / Na hojdačke (Krüzselyi Erzsike) – 1905; Varróleány dala / Pieseň šičky (Kiss József) – 1905)

Helena Becse Szabó – soprán, Peter Pažický – klavír

18. septembra 2012

Viliam Figuš-Bystrý (1875–1937): Magyar népdalok, op.1/Maďarské ľudové piesne (1893–1922) (1. Fut a patak messze tájra / Náhli sa potok do diaľav (Kneppo János); 2. Változás / Zmena; 3. Boldog éjjel / Šťastná noc (Petőfi Sándor); 4. Hull a levél a virágról / Padá lístok z kvetu (Petőfi Sándor); 5. Nelli † (Kempelen); 6. Tavasz a télben / Jar v zime (Jósa Lajos); 7. Vajjon mit is kéne tenni? / Čo robiť mám? (Kneppo János); 8. Barna lányka / Hnedá dievča (Lehoczky János); 9. Korcsmárosné bort ide / Krčmárka sem s vínom!; 10. Megüzente a babám / Odkázala moja milá (Molnár Kálmán); 11. Ha lemögyök a pincébe / Keď ja zídem do pivnice (Molnár Kálmán); 12. Szomorú már a mi háznuk tája / Smutno je už okolo nášho domu (Molnár Kálmán))

Helena Becse Szabó – soprán, Peter Pažický – klavír

18. septembra 2012

Vladimír Godár (*1956): Sonáta pre sólové husle – 2004 (1. Capriccio – 2. Melodia – 3. Intermezzo – 4. Passacaglia)

Milan Paľa – husle

28. februára 2012

Vladimír Godár (*1956): Variácie na slovenskú ľudovú pieseň pre dve violončelá, 2006

Viktória Verbovská – violončelo, Ján Slávik – violončelo

16. apríla 2012

Joseph Haydn (1732–1809): Sláčikové kvarteto d mol, op. 76, č. 2, Hob.III.76, 1796–1797 (Allegro – Andante o più tosto Allegretto – Menuetto. Allegro ma non troppo – Finale. Vivace assai)

Muchovo kvarteto: Juraj Tomka – prvé husle, Andrej Matis – druhé husle, Veronika Prokešová – viola, Pavol Mucha – violončelo

15. februára 2012

Ladislav Holoubek (1913–1994): Variácie na slovenskú ľudovú pieseň pre violu, violončelo a klavír, op. 71, 1983

Ján Slávik – violončelo, Bálint Kovács – viola, Iveta Sabóvá – klavír

16. apríla 2012

Ivan Hrušovský (1927–2001): Sonáta pre sólové husle – 1969 (Introduzione. Lentamente – Sonata. Allegro molto e appassionato)

Milan Paľa – husle

28. februára 2012

Jenő Hubay (1858–1937): Maggiolata (Chant  de Mai) pre violončelo a klavír, op. 15/2 (1885)

Ján Slávik – violončelo, Daniela Varínska – klavír

17. decembra 2012

Johann Nepomuk Hummel (1778–1837): Balli ongaresi per pianoforte, op.23 – Wien 1806

Peter Pažický – klavír

18. septembra 2012

Dmitrij Kabalevskij (1904–1987): Smutné variácie na slovenskú ľudovú pieseň, op. 51, č. 3, 1952

Magdaléna Bajuszová – klavír

16. apríla 2012

Dmitrij Kabalevskij (1904–1987): Sedem veselých variácií na slovenskú ľudovú pieseň, op. 51, č. 4, 1952

Magdaléna Bajuszová – klavír

16. apríla 2012

Ladislav Kupkovič (*1936): Tance z Panónie pre violončelo a klavír, 1984 (1. Pochod sedmohradského kniežaťa; 2. Allegro; 3. Kolísavo; 4. Allegro; 5. Karičky z východného Slovenska; 6. Pomaly; 7. Introdukcia; 8. Čardáš)

Ján Slávik – violončelo, Iveta Sabóvá – klavír

16. apríla 2012

János Lavotta / Ján Lavotta (1764–1820): Szigetvár ostroma. Eredeti Magyar Ábránd / Bitka o Szigetvár. Pôvodná maďarská fantázia (1. Tanácskozás. Moderato (Lassacskán) / Porada – 2. Ostromzaj / Hluk bitky – 3. Végbucsú. Poco Andante / Posledná rozlúčka – 4. Ima. Adagio / Modlitba  – 5. Harcztérre rohanás. Allegretto / Beh na bojisko)

Peter Pažický – klavír

18. septembra 2012

Franz Liszt (1811–1886): La lugubre gondola / Die Trauergondel (1882–1885)

Ján Slávik – violončelo, Daniela Varínska – klavír

17. decembra 2012

Anatolij Konstantinovič Ľadov (1855–1914): Hracia skrinka / Muzykaľnaja tabakerka, op. 32, 1893

Ivan Šiller – klavír

22. októbra 2012

Anatolij Konstantinovič Ľadov (1855–1914): 6 detských piesní na ľudové texty / 6 detskich peseň na narodnyje slova I., op. 14, 1887 (1. Zajko / Zajčik – 2. Straka / Soroka – 3. Zábavná (Skok-skok) / Zabavnaja (Skok-poskok) – 4. Kohútik / Petušok – 5. Zábavná (Krivý bes) / Zabavnaja (Kosoj bes) – 6. Uspávanka (Hajaj-búvaj) / Kolybeľnaja (Baju, bajuški baju))

Eva Šušková – soprán, Ivan Šiller – klavír

22. októbra 2012

Anatolij Konstantinovič Ľadov (1855–1914): 6 detských piesní na ľudové texty / 6 detskich peseň na narodnyje slova, II., op. 18, 1887 (1. Ťapušky / Laduški – 2. Rozprávočka (Žili si žeriav a ovca) / Žil-byl žuravľ da ovca – 3. Uspávanka (Kocúr, kocúr) / Kolybeľnaja (U kota, kota) – 4. Zábavná (Bim, bam, bom) / Zabavnaja (Bom, bom, bom) – 5. Dáždik / Doždik doždik! Na ďadinu pšenicu – 6. Zábavná (Kavky, vrany) / Zabavnaja (Galki, vorony))

Eva Šušková – soprán, Ivan Šiller – klavír

22. októbra 2012

Anatolij Konstantinovič Ľadov (1855–1914): 6 detských piesní na ľudové texty / 6 detskich peseň na narodnyje slova, III., op. 22, 1890 (1. Uspávanka (Mačiatko-kocúrik) / Kolybeľnaja (Kotinka-kotok) – 2. Zábavná (Michalova ťarcha) / Zabavnaja (Michaila Kortoma) – 3. Volanie dažďa / Oklikanije dožďa – 4. Mráz / Moroz – 5. Zábavná (Triesky, triesky) / Zabavnaja (Lučina) – 6. Zábavná (Stepan a Makar) / Zabavnaja (Tatarki))

Eva Šušková – soprán, Ivan Šiller – klavír

22. októbra 2012

Enrico Mainardi (1897–1876): Sette studi brevi, 1961 (Introduzione. Allegro molto sostenuto e marcato – Dialogo. Adagio affetuoso – Danza. Vivace ma non presto, con spirito – Intermezzo. Lento – Racconto. Adagio – Marcia. Pomposo e sostenuto – Finale. Mosso, non troppo, ma tempestoso)

Eugen Prochác – violončelo

11. apríla 2012

Bohuslav Martinů (1890–1959): Variácie na slovenskú ľudovú pieseň pre violončelo a klavír, 1959

Viktória Verbovská – violončelo, Iveta Sabóvá – klavír

16. apríla 2012

Caspar Joseph Mertz (1806–1856): Barden-Klänge, op. 13 (zošity 1–11), vyd. 1847 (An Malvina 1/1, 1847; Romanze – 1/2, 1847; Abendlied – 2/3, 1847; Unruhe – 2/4, 1847; Elfenreigen – 2/5, 1847; An die Entfernte – 3/6, 1847; Etude – 3/7, 1847; Capriccio – 3/8, 1847; Gondoliera – 4/7, 1847; Liebeslied – 4/8, 1847; Fingals–Höhle – 5/9, 1847; Gebeth – 5/10, 1847; Tarantelle – 6/11, 1847; Variations mignones – 7/12, 1847; Kindermärchen – 8/13, 1847; Rondino – 9/14, 1847; Romanze – 10/15, 1847; Scherzo – 10/16, 1847; Sehnsucht – 10/17, 1847; Mazurka – 11/19, 1851; Lied ohne Worte – 11/18, 1851)

Martin Krajčo – gitara

28. marca 2012

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791): Sláčikové kvarteto č. 14 G dur, K 387, 1782 (Allegro vivace assai – Minuetto. Allegro – Andante cantabile – Molto allegro)

Muchovo kvarteto: Juraj Tomka – prvé husle, Andrej Matis – druhé husle, Veronika Prokešová – viola, Pavol Mucha – violončelo

15. februára 2012

Modest Petrovič Musorgskij (1839–1881): Detská izba/ Detskaja 1868–1872, ed. N. Rimskij-Korsakov 1882 (S pestúnkou / S ňanej, 1868 – V kúte / V uglu, 1870 – Chrobák / Žuk, 1870 – S bábikou / S kukloj, 1870 – Pred spánkom / Na son grjaduščij, 1870 – Cvalom sa na palici / Pojechal na paločke, 1872)

Eva Šušková – soprán, Ivan Šiller – klavír

22. októbra 2012

Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): Slovenská rapsódia, op. 46, 1952

Magdaléna Bajuszová – klavír

16. apríla 2012

Štefan Németh-Šamorínsky: Improvizácia na slovenskú ľudovú pieseň, op. 68, 1959

Magdaléna Bajuszová – klavír

16. apríla 2012

Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): Három dal / Tri piesne (Anna Wimberger) – 1932 (1. Megbánás / Ľútosť – 1924?; 2. Boldog perc / Šťastná chvíľa – 1932; 3. Őrök vágy / Večná túžba – 1924)

Helena Becse Szabó – soprán, Peter Pažický – klavír

18. septembra 2012

Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): Három Ady-dal / Tri piesne Adyho (Héjja nász az avaron / Svadba jastrabov v šáši; Őrizem a szemed / Strážim tvoje oči; Dalok tüzes szekerén / Ohnivým vozom piesní)

Helena Becse Szabó – soprán, Peter Pažický – klavír

18. septembra 2012

Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): Három Ady-dal II – 1943 – 1944 (Szeretném, ha szeretnének / Milovaným rád by som bol; Isten drága pénze / Drahý peniaz boží; Beteg szívemet hallgatod / Mému chorému srdci nasloucháš)

Helena Becse Szabó – soprán, Peter Pažický – klavír

18. septembra 2012

Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): Partita profana, op. 71 – 1961 (1. Vítanie. Poco sostenuto – 2. Chromatická invencia. Con moto – 3. Koncertná etuda. Allegro molto – 4. Ostinato. Molto moderato – 5. Finále. Allegro)

Marek Vrábel – organ

6. novembra 2012

Štefan Németh-Šamorínsky: Concerto per organo solo, op. 85 – 1964 (1. Con moto – 2. Naenia. Adagio, dolente – 3. Allegro non troppo)

Marek Vrábel – organ

6. novembra 2012

David Popper (1843–1913): Wie einst in schöner’n Tagen (Drei Stücke, op. 64/1) (1892)

Ján Slávik – violončelo, Daniela Varínska – klavír

17. decembra 2012

Sergej Prokofiev (1891–1953): Tri detské pesničky / Tri detskije pesni, op. 68, 1939 (1. Tárajka / Boltuňa (A. L. Bartová) – 2. Sladká pesnička / Sladkaja pesenka (A. Sakonskaja) – 3. Prasiatka / Porosjata (L. Kvitko, S. Michalkov))

Eva Šušková – soprán, Ivan Šiller – klavír

22. októbra 2012

Ľudovít Rajter (1906–2000): Óh tavasz, mi szép vagy te! / Ó mladosť, aká si krásna! – 1925

Helena Becse Szabó – soprán, Peter Pažický – klavír

18. septembra 2012

Ľudovít Rajter (1906–2000): Bölcsődal / Uspávanka – 1927

Helena Becse Szabó – soprán, Peter Pažický – klavír

18. septembra 2012

Ľudovít Rajter (1906–2000): Kérdés / Otázka (Anna Wimberger) – 1945

Helena Becse Szabó – soprán, Peter Pažický – klavír

18. septembra 2012

Vladimír Rebikov (1866–1920): Tabatière a musique (Balet iz skazki dľa detej), 1894–1900

Ivan Šiller – klavír

22. októbra 2012

Tadeáš Salva (1937–1995): Tri prelúdiá pre dve violončelá (č. 1, 3 a 7), 1994

Eugen Prochác – violončelo, Ján Slávik – violončelo

11. apríla 2012

Mikuláš  Schneider-Trnavský (1881–1958): Esketnek egy kis lányt / Vydávajú dievča (Hugo Matzner) – 1904 Trnava

Helena Becse Szabó – soprán, Peter Pažický – klavír

18. septembra 2012

Mikuláš Schneider–Trnavský (1881–1958): Sonáta g mol pre husle a klavír, op. 12 – 1904 (Allegro – Scherzo. Allegro moderato – Adagio. Sostenuto – Rondo. Allegro con fuoco)

Peter Hamar – husle, Gabriela Hamarová – klavír

31. októbra 2012

Alfred Schnittke (1934–1998): Stille Musik pre husle a violončelo, 1979

Eugen Prochác – violončelo, Juraj Čižmarovič – husle

11. apríla 2012

Jozef Sixta (1940–2007): Trio pre klarinet, violončelo a klavír – 1981

Trio Berger: Branislav Dugovič – klarinet, Ján Slávik – violončelo, Ladislav Fančovič – klavír

28. novembra 2012

Giovanni Sollima (*1962): Alone, 1999

Eugen Prochác – violončelo

11. apríla 2012

Igor Stravinskij (1882–1971): Päť prstov, 8 ľahkých skladieb na päť tónov/Les Cinq Doigts, 8 pièces très faciles sur 5 notes (1. Andantino – 2. Allegro – 3. Allegretto – 4. Larghetto – 5. Moderato – 6. Lento – 7. Vivo – 8. Pesante)

Ivan Šiller – klavír

22. októbra 2012

Igor Stravinskij (1882–1971): Tri pesničky (Spomienky z môjho detstva) / Vospominanija o mojom detstve (Anon.), 1906–1913 (1. Straka-strakuľa / Soročenka – 2. Vrana / Vorona – 3. Zmok-bzdoch / Čičer-Jačer)

Eva Šušková – soprán, Ivan Šiller – klavír

22. októbra 2012

Igor Stravinskij (1882–1971): Tri príhody pre deti / Tri istorii dľa detej (Anon., zb. P. V. Šejn, Afanasiev), 1915–1917 (1. Bim-bom / Tilim-bom – 2. Husi a labute / Gusi-Lebedi – 3. Medveď)

Eva Šušková – soprán, Ivan Šiller – klavír

22. októbra 2012

Igor Stravinskij (1882–1971): Kvetinový valčík pre štvorručný klavír / Cvetočnyj vaľs / Valse des fleurs, 30. 10. 1914

Eva Šušková – klavír, Ivan Šiller – klavír

22. októbra 2012

Igor Stravinskij (1882–1971): Sova a mačička / The Owl and Pussy-Cat (Edward Lear), 1966

Eva Šušková – soprán, Ivan Šiller – klavír

22. októbra 2012

Dmitrij Šostakovič (1906–1975): Sláčikové kvarteto č. 8, op. 110, 1960 (Largo – Allegro molto – Allegretto – Largo – Largo)

Muchovo kvarteto: Juraj Tomka – prvé husle, Andrej Matis – druhé husle, Veronika Prokešová – viola, Pavol Mucha – violončelo

15. februára 2012

Peter Zagar (*1961): Trio pre klarinet, violončelo a klavír – 1993

Trio Berger: Branislav Dugovič – klarinet, Ján Slávik – violončelo, Ladislav Fančovič – klavír

28. novembra 2012

Ilja Zeljenka (1932–2007): Sonáta č. 2 pre sólové husle – 2004 (1. Andante – 2. Allegro – 3. Epilog. Adagio)

Milan Paľa – husle

28. februára 2012

Ilja Zeljenka (1932–2007): Rozprávky o hudbe I – 1999 (Triste, alla funebre – Veloce, energico e giocoso – Molto cantabile – Tempestuoso – Largo, tranquillo – Allegro, alla burlesca)

Magdaléna Bajuszová – klavír

19. novembra 2012

Ilja Zeljenka (1932–2007): Aforizmy – 1977 – premiéra (Dolente – Allegretto scherzando – Dolcissimo – Appassionato – Sostenuto – Risoluto e energico)

Magdaléna Bajuszová – klavír

19. novembra 2012

Ilja Zeljenka (1932–2007): Fragment – 1997

Magdaléna Bajuszová – klavír

19. novembra 2012

Ilja Zeljenka (1932–2007): Rozprávky o hudbe II – 1999 (Largo cantabile, dolce – Giocoso – Delicato – Poco grotesco – Grave – Affetuoso – Secco, energico – Largo cantabile, triste)

Magdaléna Bajuszová – klavír

19. novembra 2012

Ilja Zeljenka (1932–2007): Sonáta č. 21 (2004) (1. Andante – 2. Moderato recitativo – 3. Adagio – 4. Largetto – 5. Presto

Magdaléna Bajuszová – klavír

19. novembra 2012

Ilja Zeljenka (1932–2007): Deväť skladieb (výber) – 2007 (Molto tranquillo (2.) – Adagio (3.) – Largetto (5.) – Ostinato, energico (8.) – Adagio (7. – 4. jan. 2007))

Magdaléna Bajuszová – klavír

19. novembra 2012

Alexander Zemlinsky (1871–1942): Trio pre klarinet, violončelo a klavír, op. 3 – 1895 (Allegro ma non troppo – Andante – Allegro)

Trio Berger: Branislav Dugovič – klarinet, Ján Slávik – violončelo, Ladislav Fančovič – klavír

28. novembra 2012

V roku 2012 odznelo na koncertoch Albrechtiny 39 skladieb od 17 slovenských autorov.