(Ne)známa hudba v éteri

Milí priatelia, od roku 2015 sa môžete stretávať s cyklom

(Ne)známa hudba

aj v éteri. Približne raz mesačne si môžete na rádiu Devín vypočuť reláciu zostavenú z nahrávok zrealizovaných na koncertoch Albrechtiny.

Sprevádzať Vás ňou bude jeden zo zakladajúcich členov OZ Albrechtina Vladimír Godár a redaktor Ján Klíma.

Dňa 23. septembra 2021 sa uskutočnila relácia Ars Musica s redaktorkou Zuzanou Adamkovičovou, ktorej hosťom bol Martin Krajčo. Hovorilo sa o 10 rokoch Albrechtiny a projekte (Ne)známa hudba

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1247/1420478

(v druhej časti relácie ca. 1:11:25)