2015

2015

1.      20. januára 2015, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Piesne pre klavír a violončelo

        Roman Harvan – violončelo, Vladislav Šarišský – klavír

Muž

Sen

Európou

Okolo Kolína

Drozd v rán v noc

Amor

Angela Markíza

Tristan Jonatán

Mesačné ruky

Namorena

Žltý breh

Voda je vietor

2.     2. marca 2015, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Vokálny recitál

        Eva Šušková – soprán, Peter Mikuláš – bas, Peter Pažický – klavír

Modest Petrovič Musorgskij (1839–1881): Детская / Detská izba (1868–1872, ed. N. Rimskij-Korsakov, 1882)

(1. С няней / S pestúnkou (1868), 2. В углу / V kúte, 1870, 3. Жук / Chrobák, 1870, 4. С куклой / S bábikou, 1870, 5. На сон грядущий / Pred spánkom, 1870, 6. Кот Матрос / Kocúr Námorník, 1872, 7. Поехал на палочке / Cvalom sa na palici, 1872)

Viliam Figuš-Bystrý (1875–1937):Mati moja!, päť piesní na slová Fedora Ruppeldta, op. 85, 1932

(Motto (Pavol Országh Hviezdoslav), 1. Portae aeternitatis, 2. Milosť, 3. Viera, 4. Najdrahšie, 5. Rytmus života)

Dmitrij Šostakovič (1906–1975): Suita na slová Michelangela Buonarottiho, op. 145, 1974

(1. Истина / Istota, 2. Утро / Ráno, 3. Любовь / Láska, 4. Разлука / Rozlúčka, 5. Гнев / Hnev, 6. Daнте, 7. Изгнаннику /Vyhnancovi, 8. Tвoрчествo / Tvorba, 9. Ночь (Dиaлог) / Noc (Dialóg), 10. Смерть / Smrť, 11. Бессмертие / Nesmrteľnosť)

Koncert bol spojený s prezentáciou publikácie Zlaté hlasy od Terézie Ursínyovej.

3.     17. marca 2015, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Alexander Moyzes (1906–1984)

Xénia Jarová – klavír, Hana Friedová – soprán

Divertimento pre klavír, op. 11 – 1930 (Ráno, Do školy, Spev o láske, Tango blues, Waltz, Notturno)

Detské pesničky pre vyšší hlas a klavír, op. 13 (Ľudmila Podjavorinská) – 1931

(Svadba (Ženil sa komár, mušku vzal). Allegretto; Na tanci (Išla sova na tanec). Tempo di slow-fox; Čmelák muzikant (Od času do času). Tempo di Waltz)

Impresionistické prelúdium pre klavír – Praha 1927

Charleston pre klavír – Praha 1927

Slow Fox pre klavír – Prešov 1927

Farby na palete, štyri piesne na básne Ladislava Novomeského, op. 5 – 1928 (Kruhy, Sloha o Kláre, Dve balady, Farby na palete)

Dvanásť ľudových piesní zo Šariša, op. 9 – 1929

(1. Ej, do lenči, 2. Keď vojaček narukoval, 3. Pod bučkom, 4. Pošol by ja do vas, 5. Bili še cigáni, 6. Ponižej Fričovec, 7. Bože moj, 8. Ej, nepi, koňu, vodu, 9. Či to tota, 10. Štyri huši šare, 11. Čka še mi, 12. Mila moja)

Dve štúdie vo forme prelúdia a fúgy pre klavír – 1927/R 1970

Prelúdium pre klavír – 1927

Sonáta e mol pre klavír, op. 2 – 1926–1927/R 1942

(Praeludium. Allegro comodo; Scherzo. Allegro vivace; Adagio e fuga. Adagio semplice. Allegro moderato un poco tenuto)

4.     7. apríla 2015, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Claude Debussy, Maurice Ravel, Eugène Ysaÿe

Juraj Tomka – husle, Maroš Klátik – klavír

Eugène Ysaÿe (1858–1931): Sonáta pre sólové husle č. 1 – à Joseph Szigeti, 1924

(Grave. Lento assai – Fugato. Molto moderato – Allegretto poco scherzoso. Amabile – Finale con brio. Allegro fermo)

Claude Debussy (1862–1918): Sonáta pre husle a klavír, 1918

(Allegro vivo – Intermède. Fantasque et léger – Finale. Très animé)

Eugène Ysaÿe: Sonáta pre sólové husle č. 3. Ballade – à Georges Enesco, 1924

(Lento molto sostenuto. Molto moderato quasi lento. Allegro in Tempo giusto e con bravura. Poco meno. Poco meno e grazioso. Tempo poco più vivo e ben marcato. Più mosso)

Maurice Ravel (1875–1937): Sonáta pre husle a klavír č. 2, à Helène Jourdan–Morhange, 1923–1927

(Allegretto – Blues. Moderato – Perpetuum mobile. Allegro)

Eugène Ysaÿe: Sonáta pre sólové husle č. 6. – à Manuel Quiroga, 1923

(Allegro giusto non troppo vivo. Allegretto poco scherzoso. Allegro Tempo Imo.)

Maurice Ravel: Tzigane, rhapsodie de concert – à Jelly d’Aranyi, 1924

(Lento, quasi cadenza. Moderato. Allegro. Un poco più moderato. Allegro – Tempo primo. Allegro. Tempo primo. Allegro. Meno vivo. Grandioso. Moderato – Allegro. Vivo. Meno vivo. Poco meno vivo. Presto)

5.     21. apríla 2015, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Komorná hudba Alexandra Moyzesa (1906–1984) – II.

Alexander Moyzes, Jozef Sixta, Ivan Hrušovský

Moyzesovo kvarteto – Koncert k 40. výročiu vzniku súboru

Moyzesovo kvarteto: Stanislav Mucha – prvé husle, František Török – druhé husle, Alexander Lakatoš – viola, Ján Slávik – violončelo

Alexander Moyzes (1906–1984): Sláčikové kvarteto č. 1, op. 9, 1929/R 1942

Jozef Sixta (1940–2007): Sláčikové kvarteto č. 2, 1984

(I. (štvrťová = 96) – Intermezzo 1 – II. (štvrťová = 116) – Intermezzo 2 – III. (štvrťová = 100))

Ivan Hrušovský (1927–2001): Sláčikové kvarteto č. 3, 1995

(Largo – Vivace. Molto adagio)

Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 3, op. 83, 1981

(Allegro – Larghetto, molto tranquillo – Allegro vivace)

6.     13. mája 2015, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Magdaléna Bajuszová – klavírny recitál

Béla Bartók (1881–1945)

Deťom, klavírne skladby (3. a 4. zošit), 1908–1910

1. Allegro (Keby boli čerešne, čerešne, višne, višne – Slsp I 595, K. Szereday)

2. Andante (Kalina malina – Slsp I 99, Karol Ruppeldt, Liptov 1880)

3. Allegretto (Pod lipko, nad lipko – BB II 531a, Grlica, Gemerská, VIII. 1906, Zuzana Drábová, 17 r.)

4. Andante. Svadobná (Ej, Lado! Lado! – BB II 1065, svadobná Bystrov Gemerská; X. 1906 dievčatá)

5. Molto andante. Variácie (Ľecela pava ľecela – Slsp II 17, O. Halaša, Šarišská 1880 a 1889)

6. Allegro. Rondo (Stará baba zlá – Slsp I 339, 1881)

7. Andante. Beťárska pieseň (Slsp II 644, O. Hemerka, Mokroluh, Šarišská 1891)

8. Allegro non troppo. Tanec (Hej, na prešovskej studni dva holubki šedza – Slsp II 4, O. Halaša, Šarišská 1889)

9. Andante. Detská pieseň (Zabelej sa, zabelej, zabelej – Slsp II 577, A. Pric, Turzovka, Kysuce 1894–1895)

10. Largo. Smútočná (V mikulášskej kompanii – Slsp I 449, 1881)

11. Lento (V tej bystrickej bráne – BB III, 1160, Bystré, Gemerská, X.1906, žena 40 r.)

12. Andante rubato (Šuhajova mati – Slsp I 457, Ľudovít Vansa, Gemer, Malohontská, 1867–1873)

13. Allegro (Anička mlynárova – Slsp I 35)

14. Moderato (Ore, ore šesť volov – BB I, 249a, Ratkovské Bystré, Gemerská, 1906)

15. Molto tranquillo. I. Gajdošská (Tancuj, dievča, tancuj – Slsp I 377, Ladislav Füredy, 1842)

16. Lento. Nárek

17. Andante (Služilo dievča na fare – Slsp I 393, M. a K. Royová, ok. Starej Turej, Nitrianska, 1880)

18. Sostenuto. Výsmech (Mau som ťa dievča rád – Slsp II 561, Š. Volf, Nová Baňa (Tekov), 1895)

19. Assai lento. Romanca (Ďateľ na dube žalostne dube – Slsp I 346, Em. Laciak, Novohradská 1880)

20. Presto. Chytačka (Nechocže ty Hanulienka – Slsp I 342, O. Halaša?, Šarišská 1880)

21. Allegro moderato. Žart (Sadla dole, plakala – BB II 861a, Lapáš, Nitrianska, XI. 1907, stará žena)

22. Molto allegro. Lumpácka (Hnali švárni šuhaji – Slsp I 353, 1881)

23. Andante tranquillo (Keď som išov cez horu – BB II, Grlica, Gemerská, XIII. 1906, Zuzana Drábová 17 r.)

24. Andante (Ďateľ na dube – BB, Bystré, Gemerská)

25. Allegretto. Scherzando

26. Andante molto rubato. Fujarová

27. Allegro. Ešte jeden žart

28. Andante, molto rubato (Dosti som sa nachodil – Slsp I 268, Ľudovít Vansa, Gemer, Malohontská 1867–1873)

29. Allegro non troppo. Kánon

30. Vivace. Gajdy II. (Zahradka zahradka – Slsp I 29, K. Szereday, Šarišskozemplínska 1880)

31. Allegro. Druhá beťárska (Bol by ten Jánošík – Karol Medvecký, Detva 1905, 259)

32. Pesante (Kebych ja vedela – Slsp II, 359, Karol Ruppeldt, Štrba (Liptov) 1892)

33. Andante tranquillo (Pri Prešporku, pri čichom Dunajku – BB III, 1084a, b, Bystrov, Gemerská, X. 1906)

34. Adagio. Lúčenie (Ešte raz sa obzrieť mám – Schneider-Trnavský, Slsp II 8)

35. Moderato. Balada (Pásou Janko dva voli – BB I, 254D, Grlica, Gemerská, VIII. 1906, Zuzana Drábová 17 r.)

36.–37. Parlando, molto rubato. Rapsódia (a/ Hej, pofukuj, povievaj – Medvecký, Detva 1905, 263, b/ Hej, ten stoličný dom)

38. Lento. Žalospev (Ej hory, hory, dve hôričky zelené – Slsp I 36, Lučivná, Liptovská 1880)

39. Lento. Smútočný spev (Dolu doľinami – BB I 47a,b, Grlica, Gemerská, VIII. 1906, dievča; Filiar, Gemerská, X. 1906)

(Slsp = Slovenské spevy; BB = Béla Bartók, Slovenské ľudové piesne I, II, III)

Improvizácie na témy maďarských sedliackych piesní, op. 20, 1920

1. Molto moderato (Sütött ángyom rétest)

2. Molto capriccioso

3. Lento rubato (Imhol kerekedik)

4. Allegretto scherzando (Kályha vállán az ice) (č. 4 ako príloha Revue Musicale 1. 3. 1921)

5. Allegro molto

6. Allegro moderato, molto capriccioso (Jaj istenem, ezt a vént)

7. Sostenuto, rubato (Beli, fiam, beli) – ven. pamiatke Clauda Debussyho

8. Allegro (Télen nem jó szántani)

Tri rondá na ľudové melódie, 1916 (1), 1927 (2, 3); ed. 1930

(1. Andante. Allegro molto – 2. Vivacissimo. Allegro non troppo – 3. Allegro molto)

Burlesky, op. 8c, č. 2, č. 3, 1910–1911 výber

(2. Allegretto. Trochu podgurážene / Kicsit ázottan, máj 1911 – 3. Molto vivo, capriccioso, 1910)

7.     26. mája 2015, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Jubilejný koncert – k 5. výročiu vzniku Albrechtiny

Eva Šušková – soprán, Tomáš Šelc – barytón, Martin Krajčo – gitara, Juraj Tomka – husle, Ján Slávik – violončelo, Dana Hajóssy – klavír, Daniela Varínska – klavír, Vladimír Godár – klavír, Maroš Klátik – klavír

Mucha Quartet: Juraj Tomka, Andrej Baran, Veronika Prokešová, Pavol Mucha

Caspar Joseph Mertz (1806 – 1856)

Vaterlands-Blüthen, Originelle Ungarische, op. 1, pred 1840? Martin Krajčo

(Andante maestoso – Adagio patetico – Allegro con fuoco – Adagio con dolore – Allegro con spirito)

Tri piesne pre hlas a gitaru – premiéra    Eva Šušková, Martin Krajčo

Jägers Wunsch (Leopold Ottomar Freiherrn von Hennet)

(Sehnsucht nach dem Hochlande (Walter Scott, nem. Friedrich Niggli) – Wanderlust (Johann Nepomuk Vogl) – Le Carnaval de Venise, air varié, op. 6, pred 1840?)    Martin Krajčo

Valentin Silvestrov (*1937)                Eva Šušková, Vladimír Godár

Kolybeľnaja Emiliju – kotu i pianistu

Sergej Slonimskij (*1932)

U koški četyre nogi

Erik Satie (1866 – 1925) / Henry Pacory

Je te veux, 1902

La Diva de „l’Empire“, 1919

Tendrement, 1903

Miska Hauser (1820? – 1887)           Juraj Tomka, Maroš Klátik

Mes adieux à Varsovie, nocturne, op. 5, 1847

Béla Keler (1820 – 1882)

Drei ungarische Idyllen / Tri uhorské idyly pre husle a klavír, op. 134, 1881

(1. Abschied von Nieder-Ungarn / Rozlúčka s Dolným Uhorskom. Adagio.Allegro. Adagio. Allegro vivo – 2. Der Sohn der Haide / Syn pusty. Adagio. Allero ma non troppo. Andante. Allegro alla zingara – 3. Heimaths-Sehnen / Túžba po domovine. Adagio. Allegro ma non troppo)

Jaroslav Ježek (1906 – 1942) / Jiří Voskovec, Jan Werich       Tomáš Šelc, Vladimír Godár

Svět naruby, blues z hry Balada z hadrů, 1935

Tmavomodrý svět, blues z hry Ostrov Dynamit, 1930

Život je jen náhoda, blues z filmu Peníze nebo život a z hry Svět za mřížemi, 1933

Lajos Serly (1855 – 1939)                                        Eva Šušková, Tomáš Šelc, Vladimír Godár

Uherská krajina v spevoch, jún 1894 Budapešť

1. Tečie voda z javora (Slsp I 49, M. Laciak 1880, Tisovník, Novohradská)

2. Pri Prešporku na Dunaji (Slsp I, 326, red. 1881)

3. Sviti mesác nad naše huménko (Slsp I, 192, Verešvársky, 1880, Prešporská)

4. Povedz ty mi, moja milá (Slsp I, 24, M. Laciak, 1880, Tisovník, Novohradská)

5. Máča dievča konope (Slsp I, 326, red. 1881)

6. Keď ja pôjdem na tú vojnu kuruckú (Slsp I, 121, A.H. Krčméry, 1880, Zvolenská)

7. Lastovička lietala (Slsp I, 68, red. 1880, Trenčianska)

8. Ej, ženy, ženičky (Slsp I, 85, Verešvársky, Handárska, 1880, Prešporská)

Béla Bartók (1881 – 1945)                      Tomáš Šelc, Dana Hajóssy

Štyri slovenské ľudové piesne, 1907, 1916

(1. V tej bystrickej bráne – 2. Pohřební píseň. Dolu dolinami, ej, čierny havran letí – 3. Priletel pták – 4. Krúti Tono vretena)

Zoltán Kodály (1882 – 1967)                    Ján Slávik, Daniela Varínska

Adagio, 1905

Bohuslav Martinů (1890 – 1960)

Variations sur un thème Slovaque pre violončelo a klavír, 1959

Alexander Albrecht (1885 – 1958)             Mucha Quartet

Andante amoroso pre sláčikové trio, 1958

Scherzo pre sláčikové kvarteto – 1949

Slovenské kvartetíno, 1949

8.     2. júna 2015, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Ranoromantická hudba pre husle a gitaru

Juraj Tomka – husle, Martin Krajčo – gitara

Joseph Mayseder (1789 – 1863): Variations sur la romance Partant pour la Syrie, op. 15

(Allegro – 1. var. – 2. var. – più lento – più mosso – Allegro)

Mauro Giuliani (1781 – 1828): Duo concertant, op. 25, 1812

(Maestoso – Thema con variazioni – Menuetto – Rondeau)

Joseph Mayseder: Polonaise, op. 10, č. 1, A dur (gui arr. M. Giuliani)

    Variations sur un thème Grec, op. 4 (Andante – Un poco più mosso – 1. var. – 2. var. – 3. var. – 4. var.)

Niccolò Paganini (1782 – 1840): Sonata concertata per chitarra e violino, M.S. 2, 1803

(Allegro spiritoso – Adagio assai espressivo – Rondeau. Allegretto con brio. Scherzando)

Mauro Giuliani: Grand Potpourri, op. 53, 1814

(Andante Grave – Allegretto – Allegro vivace – Andantino – Grazioso – Più mosso)

9.     23. júna 2015, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Alexander Albrecht (1885 – 1958): Komorná hudba II

Mucha Quartet: Juraj Tomka – 1. husle, Andrej Baran – 2. husle, Veronika Prokešová – viola, Pavol Mucha – violončelo

Trio pre dvoje huslí a violu, 1943

1. Andante poco mosso, ma tranquillo

2. Scherzo. Allegro vivace. Trio. Meno, sempre molto espressivo

3. Andante sostenuto (Ex voto)

4. Allegro molto moderato. Allegro moderato

Prelúdium a fúga pre violu a violončelo, 1950

1. Prelúdium. Sempre espressivo, molto teneramente

2. Fúga. Andantino quasi allegretto, poco scherzando

Scherzo pre sláčikové kvarteto, 1949

Šesť malých skladieb pre sláčikové trio, 1957

1. Praeludium 1957

2. Ein Scherz 1943

3. Ex votto 1938

4. Der Anfänger in der Tanzschule 1952

5. Spievanky (Hudbe zdar) 1952

6. Rébus 1957

4 kánony pre sláčikové nástroje, 1957

Scherzo pre husle a violu, 1957

Andante amoroso pre sláčikové trio, 1958

Malé kvarteto ľudových piesní, 1950

1. Ej duby, duby

2. Garafia strom zelený

3. Javorník, javorník

Slovenské kvartetíno, 1949

10.   24. augusta 2015, 16.30 hod., Koncertná sieň Eugena Suchoňa, Konzervatórium v Bratislave, Tolstého

Magdaléna Bajuszová – klavírny recitál

Béla Bartók (1881–1945) – klavírne diela pre deti a mládež

V spolupráci s:

Letné semináre učiteľov hry na klavíri EPTA; Vysoká škola múzických umení – Hudobná a tanečná fakulta; Konzervatórium v Bratislave; Asociácia učiteľov hudby Slovenska

Deťom, klavírne skladby (3. a 4. zošit), 1908–1910

1. Allegro (Keby boli čerešne, čerešne, višne, višne – Slsp I 595, K. Szereday)

2. Andante (Kalina malina – Slsp I 99, Karol Ruppeldt, Liptov 1880)

3. Allegretto (Pod lipko, nad lipko – BB II 531a, Grlica, Gemerská, VIII. 1906, Zuzana Drábová, 17 r.)

4. Andante. Svadobná (Ej, Lado! Lado! – BB II 1065, svadobná Bystrov Gemerská; X. 1906 dievčatá)

5. Molto andante. Variácie (Ľecela pava ľecela – Slsp II 17, O. Halaša, Šarišská 1880 a 1889)

6. Allegro. Rondo (Stará baba zlá – Slsp I 339, 1881)

7. Andante. Beťárska pieseň (Slsp II 644, O. Hemerka, Mokroluh, Šarišská 1891)

8. Allegro non troppo. Tanec (Hej, na prešovskej studni dva holubki šedza – Slsp II 4, O. Halaša, Šarišská 1889)

9. Andante. Detská pieseň (Zabelej sa, zabelej, zabelej – Slsp II 577, A. Pric, Turzovka, Kysuce 1894–1895)

10. Largo. Smútočná (V mikulášskej kompanii – Slsp I 449, 1881)

11. Lento (V tej bystrickej bráne – BB III, 1160, Bystré, Gemerská, X.1906, žena 40 r.)

12. Andante rubato (Šuhajova mati – Slsp I 457, Ľudovít Vansa, Gemer, Malohontská, 1867–1873)

13. Allegro (Anička mlynárova – Slsp I 35)

14. Moderato (Ore, ore šesť volov – BB I, 249a, Ratkovské Bystré, Gemerská, 1906)

15. Molto tranquillo. I. Gajdošská (Tancuj, dievča, tancuj – Slsp I 377, Ladislav Füredy, 1842)

16. Lento. Nárek

17. Andante (Služilo dievča na fare – Slsp I 393, M. a K. Royová, ok. Starej Turej, Nitrianska, 1880)

18. Sostenuto. Výsmech (Mau som ťa dievča rád – Slsp II 561, Š. Volf, Nová Baňa (Tekov), 1895)

19. Assai lento. Romanca (Ďateľ na dube žalostne dube – Slsp I 346, Em. Laciak, Novohradská 1880)

20. Presto. Chytačka (Nechocže ty Hanulienka – Slsp I 342, O. Halaša?, Šarišská 1880)

21. Allegro moderato. Žart (Sadla dole, plakala – BB II 861a, Lapáš, Nitrianska, XI. 1907, stará žena)

22. Molto allegro. Lumpácka (Hnali švárni šuhaji – Slsp I 353, 1881)

23. Andante tranquillo (Keď som išov cez horu – BB II, Grlica, Gemerská, XIII. 1906, Zuzana Drábová 17 r.)

24. Andante (Ďateľ na dube – BB, Bystré, Gemerská)

25. Allegretto. Scherzando

26. Andante molto rubato. Fujarová

27. Allegro. Ešte jeden žart

28. Andante, molto rubato (Dosti som sa nachodil – Slsp I 268, Ľudovít Vansa, Gemer, Malohontská 1867–1873)

29. Allegro non troppo. Kánon

30. Vivace. Gajdy II. (Zahradka zahradka – Slsp I 29, K. Szereday, Šarišskozemplínska 1880)

31. Allegro. Druhá beťárska (Bol by ten Jánošík – Karol Medvecký, Detva 1905, 259)

32. Pesante (Kebych ja vedela – Slsp II, 359, Karol Ruppeldt, Štrba (Liptov) 1892)

33. Andante tranquillo (Pri Prešporku, pri čichom Dunajku – BB III, 1084a, b, Bystrov, Gemerská, X. 1906)

34. Adagio. Lúčenie (Ešte raz sa obzrieť mám – Schneider-Trnavský, Slsp II 8)

35. Moderato. Balada (Pásou Janko dva voli – BB I, 254D, Grlica, Gemerská, VIII. 1906, Zuzana Drábová 17 r.)

36.–37. Parlando, molto rubato. Rapsódia (a/ Hej, pofukuj, povievaj – Medvecký, Detva 1905, 263, b/ Hej, ten stoličný dom)

38. Lento. Žalospev (Ej hory, hory, dve hôričky zelené – Slsp I 36, Lučivná, Liptovská 1880)

39. Lento. Smútočný spev (Dolu doľinami – BB I 47a,b, Grlica, Gemerská, VIII. 1906, dievča; Filiar, Gemerská, X. 1906)

(Slsp = Slovenské spevy; BB = Béla Bartók, Slovenské ľudové piesne I, II, III)

Tri rondá na ľudové melódie, 1916 (1), 1927 (2, 3); ed. 1930

(1. Andante. Allegro molto – 2. Vivacissimo. Allegro non troppo – 3. Allegro molto)

11.   8. septembra 2015, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Večer komornej hudby – Joseph Haydn, Nicolaus Zmeskall

Zmeskall Quartet: Miloš Valent – 1. husle,  Dagmar Valentová – 2. husle, Peter Vrbinčík – viola, Juraj Kováč – violončelo

Mikuláš Zmeškal (1759 – 1833): Sláčikové kvarteto Es dur, č. 8 – 1791, Sandberger

(Adagio – Allegro)

Joseph Haydn (1732 – 1809): Sláčikové kvarteto Es dur, op. 20, č. 1, Hob. III:31 – 1771

(Allegro moderato – Menuetto. Moderato – Affetuoso e sostenuto – Finale. Presto)

Mikuláš Zmeškal: Sláčikové kvarteto B dur, č. 2 – 1777, Bratislava

(Allegro – Adagio – Rondeaux (Allegro))

Mikuláš Zmeškal: Sláčikové kvarteto h mol, č. 11 – 1790

(Adagio – Rondeaux. Allegro. Adagio. Allegro)

Joseph Haydn: Sláčikové kvarteto A dur, op. 20, č. 6, Hob. III:36 – 1771

(Allegro di molto e Scherzando – Adagio. Cantabile – Menuetto. Allegretto – Fuga a 3 Soggetti. Allegro)

12.   22. septembra 2015, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Filip Jaro – kontrabas,  Xénia Jarová – klavír

Adolf Míšek (1875 – 1955): Sonáta pre kontrabas a klavír č. 1 A dur, op. 5 – 1905

(Allegro – Andante religioso – Finale. Rondo. Allegretto)

Adolf Míšek: Sonáta pre kontrabas a klavír č. 2 e mol, op. 6 – 1905

(Con fuoco – Andante cantabile – Furiant. Allegro energico. Trio – Finale. Allegro appassionato)

Ľudovít Rajter (1906 – 2000): Sonatína pre kontrabas a klavír – 1933

(Allegro moderato – Andante – Scherzo. Presto – Rondino. Allegro vivace)

Ľudovít Rajter: Sonáta pre kontrabas a klavír – 1962–1963

(Moderato – Presto – Andante sostenuto – Allegro vivace)

13.   13. októbra 2015, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Komorná hudba Alexandra Albrechta III.

Veronika Prokešová – viola, Maroš Klátik – klavír, Neel Bačiak – detský soprán

Alexander Albrecht (1885 – 1958)

Tri skladby pre violu a klavír – premiéra

(Heimkehr, 1909 / transkripcia 1957, Reue, 1910 / transkripcia 1957, Balada (Der Verdammte), 1909 / transkripcia 1957)

Detská pieseň Alle Jahre wieder (Weihnachtslied), 1938

Dvanásť drobných klavírnych skladieb, 1952

(1. Spievanky, 2. Malý Janko, 3a. V diali, 3b. Spomienka na domov, 4. Pastorále, 5. Očakávanie, 6. Svadobné hody svrčkov, 7. Vo veselej chyžke, 8. Začiatočník v tanečnej (Tanečné scherzo), 9. Dokonalý tanečník (Tanec), 10. Zmráka sa... (Dobrú noc), 11. Noc, 12. Na výlete)

Suite Concertante pre violu a klavír, 1952

(Andante con moto, Mazurka, Scherzo, Intermezzo, Nocturno, Finale)

14.   26. októbra 2015, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Jozef Kolkovič – portrét

Ondrej Veselý – gitara, Magdaléna Bajuszová – klavír, Juraj Tomka – husle, Martin Ruman – viola, Ján Slávik – violončelo

Jozef Kolkovič (* 1957)

Krištáľový medailón (Medailóny pre gitaru), 2013

2. klavírna sonáta, 2015

(1. Largo, 2. štvrťová = 108)

Nostalgia pre klavírne trio, 2002

Eklektické variácie pre gitaru, 1995

Tiene v zrkadlách pre violu a klavír, 2003

Čas a vzdialenosť pre sólové violončelo, 2001

15.   9. novembra 2015, 17.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Vokálna tvorba Romana Bergera

Denisa Šlepkovská – mezzosoprán, Xénia Jarová – klavír, Juraj Tomka – husle

Roman Berger (* 1930)

Torzo – Scéna III. (Elisabeth Gutjahr, Elly Maldaque), 1992

Fragmenty opery An der schönen blauen Donau (Prelúdium – Ária – Interlúdium – Lontano)

Päť veľmi krátkych skladieb pre klavír, 1959

(Rubato e pesante – Gentile – Semplice – Molto espressivo, caldo – Poco capriccioso)

Malá suita pre klavír, 1961

(Prelúdium. Vigoroso – Ornament I. Presto, esattamente – Interlúdium. Lento vagamente – Ornament II. Lirico – Postlúdium. Andante. Vivace enfatico)

Wiegenlied (Elisabeth Gutjahr), 1991

Päť štúdií pre klavír, 1959–1960

(Prelúdium. Delicatamente – Meditácia. Drave, Lento – Kánon. Gracile – Intermezzo. Semplice – Capriccio. Veloce)

Spevy Douvy, cyklus štyroch piesní pre mezzosoprán a klavír (Yves Bonnefoy), 2012

(Odhalená zem – Hlas – Hlas vždy ten istý – Osvetlené lístie (fragment))

16.   25. novembra 2015, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Andrej Gál – violončelový recitál

George Crumb (*1929): Sonáta pre sólové violončelo, 1955

(Fantasia: Andante espressivo e con molto rubato – Tema pastorale con variazioni – Toccata: Largo e drammatico – Allegro vivace)

Lucia Koňakovská (*1975):Zo života skaly pre sólové violončelo, 1996

Mirko Krajči (*1968): ...a v prach sa obrátiš, skladba pre sólové violončelo, 1991

Luciano Berio (1925–2003): Les mots sont allés, recitatív pre violončelo, 1976/revízia 1979

Mieczysław Weinberg (1919–1996): Sonáta pre sólové violončelo č. 1, op. 72, 1960 – M. Rostropovičovi

(Adagio – Allegretto – Allegro)

17.   1. decembra 2015, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Martin Burlas – koncert k 60. narodeninám

Eva Šušková – soprán, Martin Burlas – syntetizátor, elektronika,

Musica falsa et ficta ensemble: Martin Burlas elektrická gitara, Miroslav Tóth elektrický písací stroj, diktafón, dirigent, Matúš Wiedermann – elektrická gilotína, Marek Kundlák – elektrická vaňa, trubofón, Alexander Platzner – bazuka, Marián Zavarský – kolochord, drezofón, Jozef Krupa – pseudobicie, tympanokontiš)

Chlad pomáha pre ženský hlas a klávesový nástroj alebo vibrafón (2014)

Námorníci pre ženský hlas a syntezátory (2005/2015)

Hexenprozesse pre komorný súbor (1990/2015)

(1. – 2. – 3. – 4. – 5. – 6.)

18.   16. decembra 2015, 17.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Slovenské spevy I.

Eva Šušková – soprán, Petra Noskaiová – mezzosoprán, Tomáš Šelc – barytón, Peter Pažický – klavír

Ludvík Kuba (1863 –1956)

Písně Slovenské, dílu I. část 3., 1884

Prší, prší len sa leje (č. 6, SlSp I, 135; August H. Krčméry, 1879 a 1880, Zvolenská), PN

Prala som (č. 11, SlSp I, 16; Red. 1880), PN

Tam pod horou na dole (č. 16, SlSp I, 92; M. Medniansky, 1880, kysucká, Trenčianska), PN

Umrem, umrem (č. 20, SlSp I, 190; J. Slujka, 1880 Hont; 190 J. Horvát, 1880), EŠ

Ej, škoda ťa, šuhajko (č. 26, SlSp I, 7; Red. 1880), EŠ

Ponad Svätý Mikuláš (č. 32, SlSp I, 508; P. Makovický a spol. 1880, Liptov), EŠ

Čože mi je, čože (č. 39, SlSp I, 217; A. Bulla, +1873, z Oravy), EŠ

Ach, bože môj, pane môj! (č. 43, SlSp I 111; J. Kordoš, 1880, Hronská, EŠ

Po valašsky od zeme! (č. 49, SlSp I, 144; Valaská, August Horislav Krčméry, 1880, Zvolenská), TŠ

Ide ťažký furman k nám (č. 58, SlSp I, 129; Red. 1880), EŠ

Išiol šohaj (č. 70, z rkp. sbírky Edv. Vorlíčka), PN

Neoriem, nesejem (č. 76, z rkp. sbírky Edv. Vorlíčka), TŠ

Tam popod Branisko (č. 82, SlSp I, 39; O. Halaša, 1880, Šarišská), EŠ

Hej, hore háj, dolu háj! (č. 91, SlSp I, 120; Red. 1880), TŠ

Ta prahovská kasáren (č. 104, z rkp. sbírky Edv. Vorlíčka), TŠ

Spievaj si, slávičku! (č. 125, SlSp I, 59; Red. 1880), PN

Lajos Serly (1855 – 1939)

Uherská krajina v spevoch, 2. Slovenské piesne, 1894

1. Tečie voda z javora (SlSp I, 49; M. Laciak, 1880, Tisovník), EŠ, TŠ

2. Pri Prešporku na Dunaji (SlSp I, 326; red. 1881), EŠ

3. Svíti mesác nad naše huménko (SlSp I, 107; Verešvársky 1880, Prešporská (Bratislavská), PN

4. Povedz ty mi, moja milá (SlSp I, 24; M. Laciak 1880, Tisovník, Novohrad), TŠ

5. Máča dievča konope (SlSp I, 172; Red. 1880), TŠ

6. Keď ja pôjdem na tú vojnu kuruckú (SlSp I, 121; August H. Krčméry 1880, Zvolenská), TŠ

7. Lastovička lietala (SlSp I, 68; Red. 1880, Trenčianska), EŠ, TŠ

8. Ej, ženy, ženičky (SlSp I, 85; Handárska, Verešvársky, 1880, Prešporská), EŠ, PN, TŠ

Vladimir Rebikov (1866 – 1920)

Piesne uhorskích Slovákóv s próvodom klavira, 1908

1. Anička dušička (SlSp I, 65; Red. 1880, Nitra), TŠ

2. Takú som si frajeročku (SlSp III, 398), TŠ

3. Umrem (SlSp I, 190; J. Horvát, 1880), TŠ

4. Na zelenej lúčke (Vítězslav Novák. Slovenské spevy I. sešit; č. 9; z vlastních zápisů), PN

5. Nevydávaj sa (SlSp I, 82; Red. 1880), PN

6. Proč si k nám neprišel? (Václav Juda Novotný ??), PN

7. Štidiry (SlSp I, 87; J. Kohút, 1880), PN

8. Oliva (SlSp I, 293; J. Rotarides, 1880, Drieňovo; z Hontu), PN

9. Prelecel sokol (SlSp II, 260; K. Ruppeldt, 1892, Trenčín), TŠ

10. Už sa fašang kráci (SlSp I, 424; O. Ralbovský, 1880, ok. Kútov, Nitrianska), TŠ

11. Od Ostrova (V. Novák: Slovenské spevy I. sešit; č. 11 – z vlastních zápisů), TŠ

12. Má milá (SlSp I, 171; Red. 1880, Nitrianska), EŠ

13. Vysoko zornička (Václav Juda Novotný ??), EŠ

14. Bože, čo mám robiť (SlSp I, 29; Red. 1880), PN

15. Prídi, Janík (SlSp I, 9; Red. 1880), PN

16. Zapadá slniečko (SlSp I, 16; Red. 1880), PN

17. Ej hory, hory (SlSp I, 36; Red. 1880; z Lučivnej, Liptovská), TŠ

18. Šuhajko, čo robíš? (Slsp D 642-2 Slsp D 226, II 464), TŠ

19. Čože mi je (SlSp I, 217; A. Bulla, + 1873, z Oravy), EŠ

20. Anička mlynárova (SlSpI, 35; J. Kohút, 1880), EŠ

21. Sadaj, slnko, sadaj (text SlSp I, 61; J. Horváth, 1880, Turiec), EŠ

22. Za našima humny (SlSp I, 95; August Horislav Krčméry, 1879, Zvolenská), PN

23. Akože ja pôjdem (SlSp I, 188; Dr. Em. Hermann, 1880, Buča (Budča), Zvolenská), PN

24. Hory, hory! (SlSp I, 365; P. Bazovský, Sučany, Turčianska), TŠ

25. Kde si bola? (SlSp I, 51; M. Laciak, 1880, Tisovník, Novohradská), EŠ