2021

11 / 2021

Prezentácia dvoch nových piesňových CD popredných slovenských spevákov

10. novembra 2021, 18.00 hod., Zichyho palác, Bratislava

Eva Šušková – soprán, Tomáš Šelc – barytón, Peter Pažický – klavír

Ján Levoslav Bella (1843 – 1936)
Matka nad kolískou (Peter Dobroslav Bella-Horal) (1924)
I. – II. – III.

Ján Cikker (1911 – 1989)
O mamičke, tri piesne pre hlboký hlas a klavír, op. 18 (1940)
A dieťatko keď umrelo (Valentín Beniak)
Doma (Andrej Guoth)
Matka mi píše list (František Hečko)

Štefan Németh-Šamorínsky (1896 – 1975)
Tri piesne (1917 – 1919)
Widmung (Ebba von Steindler) (1917)
Orgeltone (Ebba von Steindler) (1917)
Abend (Nikolaus Lenau) (1919)

Béla Bartok (1881 – 1945)
5 slovenských ľudových piesní (1907, 1916)
V tej bistrickej bráne (1907)
Dolu dolinami (1907)
Pod lipko, nad lipko (1907)
Priletel pták (1907)
Krúťi Tono vreťená (1916)

Karl Mayrberger (1828 – 1881)
2 piesne
Waldgespräch (Joseph Karl Benedikt von Eichendorff)
Du bist wie eine Blume (Heinrich Heine)

Alexander Albrecht (1885 – 1958)
Dve piesne
Wiegenliedchen (Anon.) (1909)
Mein Herz (Hermann Hesse) (1910)

Ludwig Burger (1850 – 1936)
Liederzyklus aus P. K. Roseggers Sonntagsruhe, op. 12
Wenn du gehst von mir (Peter Rosegger)

10 / 2021

Maria Szymanowska (1789 - 1831) - portrét skladateľky

27. októbra 2021, 18.00 hod., Zichyho palác, Bratislava

Jordana Palovičová – klavír, Zuzana Biščáková – klavír, Jana Pastorková – soprán, Ján Slávik – violončelo

Nocturne „Le Murmure“ (As dur)

Nocturne (B dur)

Vingt Exercises et Préludes (výber)
13. Scherzo B dur
14. Risoluto d mol

Sérénade pour le pianoforte avec Accompagnement de Violoncelle (C dur) – 1830

Dix-huit Danses de différent genre (výber)
15. Quadrille (Es dur)
2. Polonoise (e mol)
14. Contre-dance (As dur)
4. Polonoise (f mol)

Menuet (Six Menuets pour le Pianoforte, č. 5 E dur)

Danse polonaise (h mol)

Vingt-quatre Mazurkas
1. C dur – 2. F dur – 3. C dur – 4. F dur – 5. C dur – 6. G dur – 7. D dur – 8. D dur – 9. G dur – 10. C dur – 11. F dur – 12. B dur – 13. B dur – 14. Es dur – 15. B dur – 16. F dur – 17. C dur – 18. G dur – 19. C dur – 20. F dur – 21. C dur – 22. G dur – 23. D dur – 24. D dur

Polonoise sur l’Air national favori du feu Prince Joseph Poniatowsky (C dur)

Romance de Monsieur le Prince Alexandre Galitzin arrangée pour le Pianoforte (g mol)

Se Spiegar Potessi Oh Dio (N. N.)

Peine et Plaisir (Alexander Sergejevič Puškin)

Romance du Saule chantée par Desdemona dans Othello (William Shakespeare)
(Six Romances pour le Chant avec accompagnement de Pianoforte; výber – č. 6, 1, 2)

Le Départ. Romance pour le Chant et le Pianoforte (Miguel de Cervantes)

Valses – B dur; f mol; 4. F dur; 5. G dur
(Six Valses à trois mains pour le Pianoforte; výber – č. 2, 3, 4, 5)

1.      2. februára 2021, 18.00 hod. – online koncert   (5. koncert projektu 2020)

         

Koncert sa vysielal online na FB profile OZ Albrechtina

 

Hudobné darčeky Jozefa Sixtu

 

Juraj Tomka - husle, Jozef Ostrolucký – husle, Martin Krajčo – gitara

 

JOZEF SIXTA – transkripcie pre 2 huslí a gitaru „Bestsellers of masters“

 

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Gavotta (Francúzska suita č. 5, BWV 816)

Joseph Haydn (1732 – 1809): Hodiny (Symfónia č. 101, 2. Andante)

Luigi Boccherini (1743 – 1805): Menuet A dur (Sláčikové kvinteto, op. 11/5, 3. časť)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791): Andante grazioso (Sonáta A dur, KV 331, 1. časť)

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827): Menuet G dur (WoO 10/2)

Franz Schubert (1797 – 1828): Serenáda (Zastaveníčko, D 957)1.

Robert Schumann (1810 – 1856): Snenie (Detské scény, op. 15)

Fryderyk Chopin (1810 – 1849): Etuda E dur, op. 10/3 (Vyznanie)

Fryderyk Chopin (1810 – 1849): Valčík As dur, op. 69/1 (upr. A dur)

Bedřich Smetana (1824 – 1884): Prívetivá krajina (Črty, op. 5)

Anton Rubinštein (1829 – 1894): Melódia (op. 3/1)

Johannes Brahms (1833 – 1897): Valčík A dur, op. 39

Piotr Iľjič Čajkovskij (1840 – 1893): Barkarola (Ročné obdobia, op. 37a, Jún)

Antonín Dvořák (1841 – 1904): Valčík A dur, op. 54

Zdeněk Fibich (1850 – 1900): Poem

Henryk Wieniawski (1835 – 1880): Legenda, op. 17

Nikolaj Rimskij-Korsakov (1844 – 1908): Šeherezáda, op. 35 (úryvok 3. časti)

Edvard Hagerup Grieg (1843 – 1907): Uspávanka (Lyrické kusy, op. 38/1)

Moritz Moszkowski (1854 – 1925): Španielsky tanec, op. 12/2

 


 

2 16. februára 2021, 18.00 hod. – online koncert  (6. koncert projektu 2020)

 

 

Koncert sa vysielal online na FB profile OZ Albrechtina

 

Ilja Zeljenka (1932 – 2007) Sláčikové kvartetá

 

Mucha Quartet: Juraj Tomka – 1. husle, Jozef Ostrolucký – 2. husle, Veronika Kubešová – viola, Pavol Mucha – violončelo

 

Ilja Zeljenka (1932 – 2007):

 

Sláčikové kvarteto č. 2 (1976)

Sláčikové kvarteto č. 7 „Pocta Ludwigovi van Beethovenovi“ (1991)

Sláčikové kvarteto č. 14 (v jednej časti) (14. 3. 2006)

Kvartettino semplice per archi (1995)

Prelúdium – Pieseň s variáciami – Finále

Musica Slovaca, skladba na ľudové piesne z Čičmian pre sláčikové kvarteto (1975/Rev. 1985)

 

 

 

3.  9. marca 2021, 18.00 hod. – online koncert  (7. koncert projektu 2020)

 

Koncert sa vysielal online na FB profile OZ Albrechtina

 

Ján Levoslav Bella - Komorná hudba – skladby pre sláčikové nástroje súborné uvedenie I.

 

Mucha Quartet: Juraj Tomka – 1. husle, Jozef Ostrolucký – 2. husle, Veronika Kubešová – viola, Pavol Mucha – violončelo,

Michal Slamka – husle

 

Ján Levoslav Bella (1843 – 1936):

 

Sláčikové kvarteto e mol v uhorskom štýle (1896)

I. Allegro risoluto

II. Adagio

III. Intermezzo (alla zingara). Focoso ma con grazia

IV. Finale. Allegro

 

Nokturno pre sláčikové kvarteto (1930)

I.            Pamiatka minulosti. Moderato serioso

II.          Melanchólia. Larghetto

III.        Veselosť, národná „Po nábreží“ a „Dobrú noc!“. Allegro comodo

 

Sonáta č. 1 G dur pre troje huslí v prvej polohe (1887–1890)

I.            Allegro moderato

II.          Adagietto

III.        Vivace

IV.         Allegro 2

 

Sonáta č. 2 Es dur pre troje huslí v prvej polohe (1910)

I.            Allegro moderato

II.          Andante cantabile con moto

III.        Scherzo. Vivace

IV.         Adagio. Allegro

 

 

 

4.  19. mája 2021, 18.00 hod., Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava  (8. koncert projektu 2020)

 

Ludwig van Beethoven - Skladby pre violončelo a klavír II.

 

Ján Slávik – violončelo, Daniela Varínska – klavír

 

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827):

 

Dvanásť variácií G dur na tému z Händlovho oratória Judáš Makabejský, WoO 45

 

Sonáta pre klavír a violončelo g mol, op. 5 č. 2

Adagio sostenuto ed espressivo. Allegro molto piů tosto presto Rondo. Allegro

 

Dvanásť varíácií F dur na tému Ein Mädchen oder Weibchen z Mozartovej opery Čarovná flauta, op. 66

 

Sonáta pre klavír a violončelo C dur, op. 102, č. 1

Andante. Allegro vivace Adagio. Allegro vivace

 

 

 

 

5.  28. mája 2021, 17.00 hod., Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava (9. koncert projektu 2020)

 

Jozef Sixta – portrét skladateľa

 

Koncert je spojený s prezentáciou publikácie Hudobného centra.

 

Ansámbel Asynchrónie

Eva Hrušková - flauta, Zora Mrvová – flauta, Alžbeta Struňáková - hoboj, Peter Ulmann – hoboj, Barnabás Kollárik - klarinet, Martina Lišková – klarinet, Radoslav Práger - fagot, Nikola Ovčarovičová – fagot,

Peter Javorka – umelecký vedúci, klavír


 

Jozef Sixta (1940 – 2007):

 

Piano-Sonata (1985)

 

Kvinteto pre flautu, hoboj, klarinet, fagot a klavír (1961)

1.Allegretto – 2. Vivace – 3. Andante – 4. Allegro molto

 

Okteto pre 2 flauty, 2 hoboje, 2 klarinety a 2 fagoty (1975)

1.Introdukcia – 2. Scherzo – 3. Variácie – 4. Kadencia – 5. Kóda

 

Hudba pre flautu, klarinet a klavír (1994) – premiéra

 

 

 

 

6.    4. júna 2021, 17.00 hod., Zichyho palác, Bratislava  (10. koncert projektu 2020)

 

Ján Levoslav Bella - Skladby pre sláčikové nástroje – II.

 

Mucha Quartet Juraj Tomka – 1. husle, Jozef Ostrolucký – 2. husle, Veronika Kubešová – viola, Pavol Mucha – violončelo,

Roman Rusňák – viola

 

Ján Levoslav Bella (1843 – 1936):

 

Sláčikové kvarteto g mol (1866)

I.Grave. Allegretto II. Adagio III. Scherzo. Allegro IV. Allegretto

 

Sláčikové kvarteto c mol (1866/1919)

I.Allegro II. Andante III. Allegro risoluto IV. Grave. Vivace

 

Sláčikové kvinteto d mol (1870/1923)

I. Allegro appassionato II. Scherzo. Vivace III. Adagietto IV. Presto ma comodo

 


7.    29. augusta 2021, 18.00 hod., Zichyho palác, Bratislava  

 

Henryk Mikołaj Górecki (1933 – 2010) – autorský koncert

Eva Šušková – mezzosoprán

Juraj Tomka – husle

Xénia Jarová – klavír


Recitativo i Mazurek. (1955)


Štyri prelúdiá pre klavír, op. 1 – okt.-dec. 1955, Rydułtowy

Molto agitato – Lento recitativo – Allegro scherzando – Molto allegro quasi presto


Kolysanka pre klavír.


Sonáta pre klavír, op. 6 – 1956 – august 1956 Rydułtowy /

Revízia: máj 1984, Chochołów, november 1990 Katowice

Allegro molto, con fuoco – Grave pesante e corale – Allegro vivace ma non troppo


Tri piesne pre stredný hlas a klavír, op. 3 – 1956 – január 1956, Rydułtowy

Do matki (Juliusz Słowacki) – Lento recitativo

W ciemnościach postać

Oda do wolności (Juliusz Słowacki) – con moto, drammatico

Jakiz to dzwon grobowy

Ptak (Julian Tuwim) – Vivace

Na gałazce usiadł ptak


Kolysanka pre klavír. Op. 9


Variácie pre husle a klavír, op. 4 – 1956 – marec 1956, Rydułtowy

Introduzione. Allegretto

Tema. Lento

Var. I. Andantino con moto

Var. II. Allegro molto

Var. III. Adagio tranquillo

Var. IV. Andante cantabile

Var. V. Con moto scherzando

Var. VI. Andante

Var. VII. Allegro energico

Var. VIII. Andante, dolce

Var. IX. Adagio. Allegro

Finale. Allegro con fuoco. Adagio


Sonatína v jednej časti pre husle a klavír, op. 8 – 1956 – november 1956 Rydułtowy


Malá fantázia husle a klavír, op. 73 – 1997 – 25. 6. 1997, Katowice

Uspávanky a tance pre husle a klavír 


8.     29. septembra 2021, 18.00 hod., Zichyho palác, Bratislava

Miro Bázlik – autorský koncert k 90. narodeninám

Mucha Quartet
Juraj Tomka – Jozef Ostrolucký – Veronika Kubešová – Pavol Mucha

Juraj Tomka – husle, Maroš Klátik – klavír

Mucha Quartet a hostia

Konstantin Ilievsky – dirigent

Sláčikové kvarteto v starom slohu (1965)
Allegretto moderato. Adagio. Andante con moto. Allegro moderato

Quatuor à cordes – à la mémoire de mon père (1973)
1. Con moto moderato e agitato
2. (Quasi Scherzo) Vivace con spirito. (Quasi Trio). Con grazia. D. C. al Fine
3. Agitato e molto espressivo

Prvosienky pre husle a klavír (1980) – premiéra
1. Smutná spomienka. Lento sostenuto
2. Radostná udalosť. Allegretto cantabile
3. Legenda z dávnych vekov. Andante maestoso
4. Krásavica. Andante con moto
5. Čakanie. Con moto moderato
6. Kamaráti. Allegretto scherzando

Sláčikové kvarteto – pamiatke Mira Horňáka (2007)
1. Andante maestoso. Con moto moderato e risoluto
2. Larghetto
3. Andante con moto
4. Sempre tranquillo semplice e con spirito

Päť malých elégií pre sláčikový orchester (1956 – 1975)
1. Andante con espressivo
2. Allegretto con grazia
3. Maestoso e agitato
4. Con moto moderato e molto espressivo
5. Andante con moto


9.    17. októbra 2021, 15.00 hod., Dvorana VŠMU, Bratislava

Alexander Albrecht (1885 – 1958) – klavírne dielo

Magdaléna Bajuszová – klavír

Novoročná zdravica / Neujahrgruss – 1912

Scherzo Fis dur – 190?

Andante con moto G dur – 190?

Sonata F dur – 1905
I. Allegro appassionato
II. Tempo di Menuetto

Noc / Die Nacht – 190?

Memy – 1905

12 drobných skladbičiek – 1952
cyklus klavírnych skladieb na motívy slovenských, ruských a maďarských detských piesní
1. Spievanky. Kľudne
2. Malý Janko. Mierne
3a. V diali. Pomaly
3b. Spomienka na domov. Živo
4. Pastorále. Mierne
5. Očakávanie. Vzdušne. Živo, jasne
6. Svadobné hody svrčkov. Veselo
7. Vo veselej chyžke. Rýchlo
8. Tanečné scherzo. Vo valčíkovom rytme
9. Tanec. Pomalý valčík
10. Zmráka sa (Hommage à Mikuláš Schneider-Trnavský). Veľmi kľudne
11. Noc. Pomaly
12. Na výlete. Pochodovým tempom

Gedankensplitter / Aforizmy – 1910
1. Andante sostenuto / Dank! Andante
2. Con moto / O komme (recht bald!) ven. Margaréte Fischer
3. – / Traum. Andante con moto
4. Allegretto / 4. Kotkodát Kotkot, kotkot, kotkodán, minden napra új kották.

Suita – 1924
I. Tanz. Andante con moto
II. (Humoreska) Allegretto
III. (Uspávanka) Andante poco sostenuto
IV. Marsch. Con moto

Auf wiedersehen! – 190?