2012

2012

1.      15. februára 2012, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ul.

Muchovo kvarteto: Juraj Tomka – 1. husle, Andrej Matis – 2. husle, Veronika Prokešová – viola, Pavol Mucha – violončelo

Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Dmitrij Šostakovič

Joseph Haydn (1732–1809): Sláčikové kvarteto d mol, op. 76, č. 2, Hob.III.76, 1796–1797

Dmitrij Šostakovič (1906–1975): Sláčikové kvarteto č. 8, op. 110, 1960

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791): Sláčikové kvarteto č. 14 G dur, K 387 (Op.X/1), 1782

2.       28. februára 2012, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

          Milan Paľa – husle

          Sonáty pre sólové husle

Ilja Zeljenka (1932–2007): Sonáta č. 2 pre sólové husle – 2004

Ladislav Burlas (*1927): Sonata concertante per violino solo – 1974

Ivan Hrušovský (1927–2001): Sonáta pre sólové husle – 1969

Vladimír Godár (*1956): Sonáta pre sólové husle – 2004

3.       28. marca 2012, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Martin Krajčo – gitara

Caspar Joseph Mertz (1806–1856)

Barden-Klänge, op. 13 (zošity 1–11), vyd. 1847

4.      11. apríla 2012, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Eugen Prochác – violončelo, Juraj Čižmarovič a. h. – husle, Ján Slávik a. h. – violončelo

Luigi Dallapiccola (1904–1975): Ciaccona, Intermezzo e Adagio pre sólové violončelo, 1945

Enrico Mainardi (1897–1976): Sette studi brevi, 1961

Giovanni Sollima (*1962): Alone pre sólové violončelo, 1999

Leo Brouwer (*1939): Sonáta pre sólové violončelo, 1960

Alfred Schnittke (1934–1998): Stille Musik pre husle a violončelo, 1979

Tadeáš Salva (1937–1995): Tri prelúdiá pre dve violončelá (č. 1, 3 a 7), 1994

5.      16. apríla 2012, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

        Peter Pažický – klavír, Magdaléna Bajuszová – klavír, Viktória Verbovská – violončelo, Ján Slávik – violončelo,

Bálint Kovács – viola, Iveta Sabóvá – klavír

Variácie na slovenskú ľudovú pieseň

Ján Levoslav Bella (1843–1936): Variácie na slovenskú ľudovú pieseň „Pri Prešporku na Dunaji“, 1866/1879

Ján Levoslav Bella: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň „Letí, letí roj“, 1872

Dmitrij Kabalevskij (1904–1987): Smutné variácie na slovenskú ľudovú pieseň, op. 51, č. 3, 1952

Dmitrij Kabalevskij: Sedem veselých variácií na slovenskú ľudovú pieseň, op. 51, č. 4, 1952

Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): Slovenská rapsódia, op. 46, 1952

Štefan Németh-Šamorínsky: Improvizácia na slovenskú ľudovú pieseň, op. 68, 1959

Bohuslav Martinů (1890–1959): Variácie na slovenskú ľudovú pieseň pre violončelo a klavír, 1959

Vladimír Godár (*1956): Variácie na slovenskú ľudovú pieseň pre dve violončelá, 2006

Ladislav Kupkovič (*1936): Tance z Panónie pre violončelo a klavír, 1984

Ladislav Holoubek (1913–1994): Variácie na slovenskú ľudovú pieseň pre violu, violončelo a klavír, op. 71, 1983

6.      27. júna 2012, 17.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Ladislav Fančovič – klavírny recitál

Ernest Dohnányi (1877–1960)

Vier Klavierstücke / Štyri klavírne skladby, 1896–1897

Etuda a mol, op. 28/1, 1916

Etuda Des dur, op. 28/2, Presto. 1916

Vier Rhapsodien / Štyri rapsódie, op. 11, 1902–1903

7.      18. septembra 2012, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Helena Becse Szabó – soprán, Peter Pažický – klavír

Alla ongherese – maďarská pieseň v Uhorsku a na Slovensku

Viliam Figuš-Bystrý (1875–1937): Dalok / Piesne, op. 6, č. 1, 3, 5, 6 – 1901–1910

János Lavotta / Ján Lavotta (1764–1820): Szigetvár ostroma. Eredeti Magyar Ábránd / Obliehanie Szigetváru. Pôvodná maďarská fantázia

Alexander Albrecht (1885–1958): Esküvő / Svadba (Imre Farkas) – 1904

                                                Kisleány a galambja sírjánál/Dievčatko nad hrobom svojho holúbka (Elzike Gálffy)

                                                     –1910

                                                Az éj, balada, op. 23 / Noc (Sándor Petőfi) – 1922

Johann Nepomuk Hummel (1778–1837): Balli ongaresi per pianoforte, op. 23 – Wien c1806

Mikuláš Schneider-Trnavský (1881–1958): Esketnek egy kis lányt / Vydávajú dievča (Hugo Matzner) – 1904 Trnava

Ľudovít Rajter (1906–2000): Óh tavasz, mi szép vagy te! / Ó mladosť, aká si krásna! – 1925

                                        Bölcsődal / Uspávanka – 1927

                                        Kérdés / Otázka (Anna Wimberger) – 1945

Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): Három dal / Tri piesne (Anna Wimberger) – 1932

                                                            Három Ady-dal / Tri piesne Adyho

                                                            Három Ady-dal II – 1943 – 1944

Gyula Beliczay / Jules von Beliczay (1835–1893): VIII Variationen über ein ungarisches Volkslied, op. 23 – 1875–1882

Viliam Figuš-Bystrý (1875–1937): Magyar népdalok, op.1/Maďarské ľudové piesne (1893–1922)

8.      25. septembra 2012, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Magdaléna Bajuszová – klavírny recitál

Neznámy klasicizmus

Jan Ladislav Dusík

Six Leçons progressives Pour le Clavecin ou Piano Forte Dans les quelles se trouvent introduites des Airs caracterisés de Diferentes Nations. Libro I, Libro II (1798) – výber

La Matinée. Rondo. Allegremente – 1795

La Consolation, op. 62 – 1807

The sufferings of the Queen of France, A Musical Composition, Expressing the feelings of the unfortunate Marie Antoinette, During Imprisonment, Trial etc. The Music, adapted for the Piano Forte, or Harpsichord composed by J. L. Dussek, op. 23 / Utrpenie francúzskej kráľovnej, hudobná skladba vyjadrujúca city nešťastnej Márie Antoinetty počas uväznenia, procesu atď., Hudbu pre klavír alebo čembalo skomponoval J. L. Dusík – 1793 (Londýn)

Fantasia and Fugue (f) – 1804

Élégie harmonique sur la mort de son Altesse Royale le Prince Louis Ferdinand de Prusse), Sonáta č. 24, op. 61 – 1806–1807

9.      22. októbra 2012, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Eva Šušková – soprán, Ivan Šiller – klavír

Ruské detské piesne

Modest Petrovič Musorgskij (1839–1881): Detská izba/ Detskaja 1868–1872, ed. N. Rimskij-Korsakov 1882

Anatolij Konstantinovič Ľadov (1855–1914): Hracia skrinka / Muzykaľnaja tabakerka, op. 32, 1893

    6 detských piesní na ľudové texty / 6 detskich peseň na narodnyje slova I., op. 14, 1887

    6 detských piesní na ľudové texty / 6 detskich peseň na narodnyje slova, II., op. 18, 1887

    6 detských piesní na ľudové texty / 6 detskich peseň na narodnyje slova, III., op. 22, 1890

Vladimír Rebikov (1866–1920): Tabatière a musique (Balet iz skazki dľa detej), 1894–1900

Sergej Prokofiev (1891–1953): Tri detské pesničky / Tri detskije pesni, op. 68, 1939

Igor Stravinskij (1882–1971): Päť prstov, 8 ľahkých skladieb na päť tónov/Les Cinq Doigts, 8 pièces très faciles sur

    5 notes

    Tri pesničky (Spomienky z môjho detstva) / Vospominanija o mojom detstve (Anon.), 1906–1913

    Tri príhody pre deti / Tri istorii dľa detej (Anon., zb. P. V. Šejn, Afanasiev), 1915–1917

    Kvetinový valčík pre štvorručný klavír / Cvetočnyj vaľs / Valse des fleurs,  30. 10. 1914

    Sova a mačička / The Owl and Pussy-Cat (Edward Lear), 1966

10.    31. októbra 2012, 19.00 hod., Dvorana VŠMU, Zochova ul.

Peter Hamar – husle, Gabriela Hamarová – klavír, Juraj Tomka – husle, Maroš Klátik – klavír

Mikuláš Schneider-Trnavský (1881–1958): Sonáta g mol pre husle a klavír, op. 12 – 1904

Béla Bartók (1881–1945): Štyridsať štyri husľových duet – 1931

Béla Bartók: Sonáta pre husle a klavír – 1903

11.    6. novembra 2012, 19.00 hod., Dóm sv. Martina

Marek Vrábel – organ

Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): Partita profana, op. 71 – 1961

Ján Levoslav Bella (1843–1936): Fantázia-sonáta d mol – 1881–1890

Štefan Németh-Šamorínsky: Concerto per organo solo, op. 85 – 1964

12.    19. novembra 2012, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ul.

Magdaléna Bajuszová – klavírny recitál

Ilja Zeljenka (1932–2007) – koncert k nedožitým 80-tinám

Rozprávky o hudbe I – 1999

Aforizmy – 1977 – premiéra

Fragment – 1997

Sonáta č. 21 (2004)

Rozprávky o hudbe II – 1999

Deväť skladieb (výber) – 2007

13.   28. novembra 2012, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ul.

Trio Berger: Branislav Dugovič – klarinet, Ján Slávik – violončelo, Ladislav Fančovič – klavír

Jozef Sixta (1940–2007): Trio pre klarinet, violončelo a klavír – 1981

Alexander Zemlinsky (1871–1942): Trio pre klarinet, violončelo a klavír, op. 3 – 1895

Peter Zagar (*1961): Trio pre klarinet, violončelo a klavír – 1993

Roman Berger (*1940): Epilóg (Omaggio a L. v. B.) pre klarinet, violončelo a klavír – 2010

14.    11. decembra 2012, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Boris Bohó – violončelo

Boris Bohó – violončelový recitál

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

Suity pre sólové violončelo II. (1720–1722)

Suita č. 2 d mol BWV 1008

Suita č. 4 Es dur BWV 1010

Suita č. 6 D dur BWV 1012

15.    17. decembra 2012, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ul.

Ján Slávik – violončelo, Daniela Varínska – klavír

Franz Liszt (1811–1886): La lugubre gondola / Die Trauergondel (1882–1885)

Ján Levoslav Bella (1843–1936): Serenáda pre violončelo a klavír (1879)

Alexander Albrecht (1885–1958): Noc, nokturno pre violončelo a klavír (1950)

David Popper (1843–1913): Wie einst in schöner’n Tagen (Drei Stücke, op. 64/1) (1892)

Zoltán Kodály (1882–1967): Adagio pre violončelo a klavír (1905/1910)

Jenő Hubay (1858–1937): Maggiolata (Chant  de Mai) pre violončelo a klavír, op. 15/2 (1885)

Franz Schmidt (1874–1939): Drei kleine Phantasiestücke nach ungarischen Nationalmelodien / Tri malé fantázie podľa uhorských ľudových melódií (1892)

16.    21. decembra 2012, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Eva Šušková – soprán, Juraj Tomka – husle, Ján Slávik – violončelo, Martin Krajčo – gitara

Muchovo kvarteto: Juraj Tomka – 1. husle, Andrej Matis – 2. husle, Veronika Prokešová – viola, Pavol Mucha – violončelo

Sinfonietta Bratislava: Pavel Bogacz ml. – umel. vedúci

Vianočný koncert

Alexander Albrecht (1885–1958): Vianočné kvarteto – 1956

Ján Levoslav Bella (1843–1936): Verbum caro pre soprán a sláčikové nástroje

Dezider Kardoš (1914–1991): Uspávanka pre husle a komorný orchester – 1938

Vladimír Godár (*1956): Emmeleia pre husle, gitaru a sláčikový orchester – 1994/R 2012

Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): Ave Maria pre hlas a sláčikový orchester – 1947

Robert Volkmann (1813–1885): Serenáda č. 3 pre sláčikový orchester so sólovým violončelom, op. 69 (venované Karolovi Jurenákovi) – 1870

Vladimír Godár (*1956): Dormi Jesu, verzia pre soprán, sláčikový orchester a gitaru – 2009/R 2012