2013

2013

1.      5. marca 2013, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Peter Pažický – klavírny recitál

Vladimír Šranko – ako hosť

Ján Levoslav Bella (4. 9. 1843 – 25. 5. 1936)

Koncert pri príležitosti 170. výročia narodenia Jána Levoslava Bellu

Svätomartinská kadrila – Viedeň 1862

Variácie na slovenskú ľudovú pieseň „Pri Prešporku na Dunaji“ (SlSp I 326) (1866/R 1879) – Budapešť 1879

Malé skladby – 1869–1877

Kremnická hasičská polka (Kremnitzer Feuerwehrpolka) – po 1869?

Variácie na slovenskú ľudovú pieseň „Letí, letí roj“ (Sl sp II 32) – Budapešť 1872

Sonatína e mol. Allegretto – Budapešť 1873

Sonáta b mol (2. verzia) – po 1885

Bábikin sviatok, valčík pre štvorručný klavír. Mässiges Walzertempo – Viedeň 1927

2.      2. apríla 2013, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Maroš Klátik – klavírny recitál

Vladimír Godár (*1956):       Emmeleia (1994)

Howard Skempton (*1947): Images – slovenská premiéra

Gija Kančeli (*1935):            Prostá hudba (výber) – slovenská premiéra

Arvo Pärt (*1935):                Für Anna Maria (2006) – slovenská premiéra

  Für Alina (1976)

  Variationen zur Gesundung von Arinuschka (1977)

Martin Burlas (*1955):          Papierový kráľ zaspáva (1984) – premiéra

Georgs Pelecis (*1947):       30 prelúdií, výber – slovenská premiéra

Valentin Silvestrov (1937):  Hymnus – 2001 – slovenská premiéra

3.      29. apríla 2013, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Milan Paľa – husľový recitál

Benjamin Godard, Eugène Ysaÿe

Benjamin Godard (1849 – 1895): 1ère Sonate pour violon, op. 20 (h mol)

Eugène Ysaÿe (1858 – 1931):      Sonata č. 1, op. 27/1 (g mol) – à Joseph Szigeti

Benjamin Godard:                        Deuxième Sonate pour le Violon. Oeuvre posthume

Eugène Ysaÿe:                             Sonata č. 5, op. 27/5 (G dur) – a Mathieu Crickboom

4.      13. mája 2013, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Juraj Tomka – husle, Maroš Klátik – klavír

Miska Hauser (1822 – 1887)

portrét prešporského huslistu a prvého muzikantského svetobežníka

Rhapsodie Hongroise, op. 43

Lieder ohne Worte I., op. 37

Rhapsodie Irlandaise, op. 45

Australian Flowers. Impromptu č. 2 pre klavír (A dur)

Le Désir / Túžba

A la hongroise

Rhapsodie Ecossaise, op. 47

Pensée fugitive, op. 57

Vaga luna, Romeo a Julie (Vincenzo Bellini), transcrit par M. Hauser (Bibliothèque du salon pour amateurs – collection des airs favoris, op. 9)

Salutation à Kossuth. Grand marche triomphale. Marcia Maestoso con fuoco. 1851

Lieder ohne Worte, II.

The Bird on the tree, grande caprice burlesque, op. 34 – Allegro maestoso. Solo Cadenza. Quasi Allegretto. Cadenza. Presto

5.      19. júna 2013, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Ján Slávik – violončelo, Daniela Varínska – klavír

Michal Vilec (1902–1979):     Sonáta pre violončelo a klavír č. 2, op. 34 (1964) (Allegro appassionato – Rubato.

   Allegro giusto)

Frico Kafenda (1883–1963):  Sonáta pre violončelo a klavír, op. 2 (1905) (Allegro ma non troppo – Adagio

   affetuoso. Grave. Andante vivo. Adagio come I. Grave. Andante ma meno vivo.

   Adagio come I. – Allegro (po slovensky))

Vladimír Godár (1956):          Sonáta pre violončelo a klavír „in memoriam Viktor Šklovskij“ (1985) (Largo –

   Presto agitato – Largo, molto tranquillo)

6.      24. júna 2013, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

         Tomáš Šelc – barytón, Dana Hajóssy – klavír

Maurice Ravel (1875–1937):       Chants populaires (1910) (1. Chanson espagnole, 2. Chanson française,

3. Chanson italienne, 4. Chanson hébraïque)

Don Quichotte à Dulcinée (Paul Morand), (1932–1933) (1. Chanson romanesque, 2. Chanson épique, 3. Chanson à boire)

Richard Strauss (1864–1949):     Morgen! (Vier Lieder, op. 27/4, 1894) (John Henry Mackay)

Du meines Herzens Krönelein (Schlichte Weisen. op. 21/2, 1888) (Felix L. J. Dahn)

Die Nacht (Acht Gedichte aus Letzte Blätter, 1885) (Hermann von Gilm zu Rosenegg)

Zueignung (Acht Gedichte aus Letzte Blätter, op. 10/1, 1885) (Hermann von Gilm zu Rosenegg)

Meinem Kinde (Sechs Lieder, op. 37/3. 1898) (G. Falke)

Ach weh mir unglückhaftem Mann (Schlichte Weisen, op. 21/4, 1888)(F. L. J. Dahn)

Claude Debussy (1862–1918):    Beau soir (1891) (Paul Bourget)

        Trois chansons de France (1904) (1. Rondel (Charles, Duc d’Orléans,

Rondel LXIII), 2. La grotte (Tristan L’Hermite Francois), 3. Rondel. Pour ce que Plaisance est morte (Charles, Duc d’orléans))

         Mandoline (Paul Verlaine), 1882

Gustav Mahler (1860–1911):       Kindertotenlieder (1. Nun will die Sonn’ so hell aufgeh’n!, 2. Nun seh’ ich

wohl, warum so dunkle Flammen, 3. Wen dein Mütterlein, 4. Oft denk’ ich, sie sind nur ausgegangen!, 5. In diesem Wetter!)

7.      17. septembra 2013, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

          Muchovo kvarteto: Juraj Tomka – 1. husle, Andrej Matis – 2. husle,

          Veronika Prokešová – viola, Pavol Mucha – violončelo

 Ján Levoslav Bella (1843–1936): Sláčikové kvarteto g mol (1866) (I. Grave. Allegretto, II. Adagio,

III. Scherzo. Allegro, IV. Allegretto)

Nokturno pre sláčikové kvarteto (1930) (I. Pamiatka minulosti. Moderato serioso, II. Melanchólia. Larghetto, III. Veselosť, národná „Po nábreží“ a „Dobrú noc!“. Allegro comodo)

Sláčikové kvarteto e mol v uhorskom štýle (1896) (I. Allegro risoluto, II. Adagio, III. Intermezzo (alla zingara). Focoso ma con grazia, IV. Finale. Allegro)

8.      22. októbra 2013, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

         Eva Šušková – soprán, Petra Noskaiová – mezzosoprán, Tomáš Šelc – barytón

         Peter Pažický – klavír

August Horislav Krčméry  (1822–1891): Pieseň, Hojže, Bože! op. 2 (andrej Sládkovič), (1861)

Ľudovít Vansa (1835–1873): Piesne sokolov tatranských, op. 3 1868 (1. Hoj, traja sokoli, 2. Kolo Tatier čierňava, 3. Preletel sokolík, 4.                                              Nech sa rozzlobia vrahovia, 5. Hoj, bystrý a smelý)

Milan Lichard (1853–1935):  Či tá lipka, pieseň (Pavol Kokeš Kýčerský), 1901

                                               To ľudské srdce (Izidor Žiak Somolický), 30. 6. 1901

                    Jonášove piesne (Jonáš Guoth), 1912 (1. Ach, už ten môj milý, 2. Stretla som Katku, 3. Vari si ty, šuhajíčku, 4. Nadišla ma vôľa, 5. Uleteli lastovičky, 6. Suseda ma dávno nahovára, 7. Vykvitla ruža, 8. Krokom že len, sivky moje, 9. Vitaj u nás, 10. Na zelenej lúke, 11. Moja mama, 12. Dol dolinou tečie voda, 13. Horička zelená, 14. Vzal bych ťa ja, 15. Poďme dievky, 16. Vyyleteli holubice)

Ľudovít Izák (1862–1927) pseud. Miloš Lihovecký: Materinská reč v cudzine (Peter Bella Horal)

Miloš Lihovecký: Kvet na orgováne, päť piesní pre stredný hlas (Hájomil), 1916 (1. Kvet na orgováne, 2. Tak ju prevrávali,

tú mať striebrohlavú, 3. Nepozeraj večer, 4. Na ružové pole, 5. Jariť by sa malo)

Milan Lichard: Nevesta, melodráma (Ondrej Bella)

Štefan Fajnor (1844–1909):  Piesne Slovena (Pavol Országh), 1875

                    Cymbál a husle (Adolf Heyduk), 1876–1877 (1. Nedivte se!, 2. Cymbál a husle, 3. Touha po Slovensku, 4. Pozor na křidélko, 5. Hody krás, 6. Není divu, 7. Uvězněné ptáče, 8. Na dobré planetě, 9. Slovenčina, 10. Kéž by!, 11. Šumní bojovníci, 12. Pán Bůh požehnej, 13. Pěkný zpěvník, 14. Čím dál, tím hůř, 15. Trenčanské chaloupky, 16. Zlá příčina, 17. Vzácná skrýš, 18. Na úsvitě, 19. Chudý kraj, 20. Královna)

9.     26. novembra 2013, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Ladislav Stanček (1898–1979) – koncert k 115. výročiu narodenia

Muchovo kvarteto: Juraj Tomka – 1. husle, Andrej Matis – 2. husle, Veronika Prokešová – viola, Pavol Mucha – violončelo

Maroš Klátik – klavír, spev

Zo slovenských dolín pre husle a klavír, č. 1, op. 38a – 1938/R 1957

Zo slovenských dolín, č. 2, op. 38b – 1938

Do pamätníka pre husle a klavír, op. 35 – 1924/R 1936/ R 1954

Sonáta e mol pre violončelo a klavír, op. 10 – 1930-1931 (Allegro moderato – Grave – Allegro burlesco)

Spomienka pre husle a klavír, op. 59b – 1948

Uspávanka pre husle a klavír, op. 80b – 1956

Starosloviensky Otčenáš pre hlas a harmónium, op. 26 – 1934 /R 1942 (úprava pre sláčikové kvarteto Vladimír Godár)

4. sláčikové kvarteto Es dur, op. 78 – 1954/1956 (Allegro moderato – Scherzando. Vivace – Adagio ma non troppo e molto espressivo – Vivace assai)

Tento koncert sa v mierne pozmenenom poradí skladieb uskutočnil aj mimo Bratislavy:

9A.    22. novembra 2013, ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza

9B.    27. novembra 2013, Nitra

10.    9. decembra 2013, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

David Popper (1843–1913) – koncert pri príležitosti 100. výročia úmrtia

Juraj Alexander

Jozef Lupták

Jozef Podhoranský

Eugen Prochác

Ján Slávik

Iveta Sabová

Die Widmung. Adagio, op. 11/1 (1874) – An Sofie

Mazurka No. 1, Lebhaft unf frisch, op. 11/3 – An Bernhard Cossmann

Ungarische Rhapsodie, op. 68 (Andante Maestoso. Andante. Allegretto. Presto. Adagio. Allegro vivace (1894))

Requiem. Adagio pre tri violončelá a klavír, op. 66 (1892)

Spanische Tänze, op. 54 (1884) – An Alexander Wierźbilowicz (Serenade. Allegro moderato (Spanische Tänze, op. 54/2) – L’Andalouse (Spanische Tänze, op. 54/4) – Spanischer Carneval (Spanische Tänze, op. 54/3))

Suita pre dve violončelá, op. 16  (1876) – Franz Hegenbart (Andante grazioso – Gavotte. Allegro vivace ma non troppo – Scherzo. Quasi Presto – Largo espressivo – Marcia. Finale. – Allegro ma non troppo)

Sarabande und Gavotte, op. 10 (1868)

Präludium. Andante – Gavotte, No. 3. Allegro, op. 27 (1880)

Wie einst in schöner’n Tagen. Andantino, op. 64/1 (1892)

Im Walde, Suite, op. 50 (1882) – Am Therese Henriques (Eintritt. Allegro moderato – Gnomentanz. Allegro ma non troppo – Andacht. Adagio – Reigen. Allegro moderato – Herbstblume. Andantino – Heimkehr. Allegro vivace)

Etuda. Ruhig, gemessen, op. 73/7 (1901–1905)