2019

2019

1.      30. januára 2019, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Ján Albrecht (7. 1. 1919 – 20. 11. 1996)

koncert k storočnici narodenia

Martin Ruman – viola, Alena Hučková – klavír

Alexander Albrecht (1885 – 1958)

Suite Concertante pre violu a klavír (1952) (Andante con moto – Mazurka – Scherzo – Intermezzo – Nocturno – Finale)

Franz Liszt (1811 – 1886)

La lugubre gondola / Die Trauergondel pre violu a klavír (1882 – 1885)

Zoltán Kodály (1882 – 1967)

Adagio pre violu a klavír (1909)

Leo Weiner (1885 – 1960)

Balada pre violu a klavír, op. 8 (1911) (Allegro. Andante. Allegro animato. Tempo I.)

Alexander Albrecht

Tri skladby pre violu a klavír (1957)

Heimkehr, 1909 / transkripcia (1957)

Reue, 1910 / transkripcia (1957)

Balada (Der Verdammte) (1909 / transkripcia 1957)

2.      26. februára 2019, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Violončelové koncerty Františka Nerudu

Mikuláš Tuhý, Ľubomíra Verbovská, Ján Slávik, Eliška Čonková, Alexandra Kubinová – violončelo, Iveta Sabová – klavír

František (Xaver Viktor) Neruda (1843 – 1915)

Koncert pre violončelo a orchester/klavír, č. 1 e mol, op. 57 – 1884 (Allegro moderato)

Koncert pre violončelo a orchester/klavír, č. 2 d mol, op. 59 – 1887 (Allegro)

Koncert pre violončelo a orchester/klavír, č. 3 A dur, op. 60 – 1887 (Allegro. Andante. Allegro. Cadenza. Allegro assai)

Koncert pre violončelo a orchester/klavír, č. 4 a mol, op. 61 – 1887 (Allegro. Andante sostenuo. Tempo primo)

Koncert pre violončelo a orchester/klavír, č. 5 G dur, op. 66 – 1888 (Allegro moderato. Meno mosso (rubato). Animato. Tempo primo. Meno mosso. Cadenza. Tempo primo)

3.      26. marca 2019, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Vladislav Šarišský: Sláčikové kvartetá

Moyzesovo kvarteto: Jozef Horváth – 1. husle, František Török – 2. husle, Alexander Lakatoš – viola, Ján Slávik – violončelo

Vladislav Šarišský (*1984)

Sláčikové kvarteto č. 1 (2000) (Allegro. Moderato. Allegro – Andante – Allegro. Andante – Allegro. Andante. Allegro. Andante)

Sláčikové kvarteto č. 2 (2003) (Moderato. Presto – Moderato. Adagio – Allegro. Presto. Lento)

Sláčikové kvarteto č. 5 (2017) (Con moto e fuoco – Adagio – Con moto)

4.      17. apríla 2019, 20.30 hod., Františkánsky Kostol Zvestovania Pána, Bratislava

Spevy gregoriánskeho chorálu Veľkého týždňa

Ladislav Stanček: Pašie podľa sv. Lukáša, op.101 – 1971

Františkánska schóla Bratislava – mužský zbor bratov františkánov OFM:

br. Rufín Tomáš Halčin, br. Samuel Martin Takács, br. Dávid Martin Fabuš, br. Efrém Tomáš Zemjánek, Hilda Gulyás

Schola Minor

Hilda Gulyás (sólo), Tomáš Šelc (sólo), Mária Páleníková, Júlia Urdová, Sylvia Urdová (umelecké vedenie), Róbert Mésároš – Evanjelista, Tomáš Šelc – Kristus, br. Rufín Tomáš Halčin (Pilát, reč ostatných), br. Samuel Martin Takács (reč ostatných), Hilda Gulyás (slúžka)

Mandatum novum Antiphona cum Psalmo – Feria Quinta, Missa Vespertina in Cena Domini: Ad Lotionem Pedum

Christus factus est Graduale – Dominica in Palmis de Passione Domini, Feria Sexta in Passione Domini

Quare ergo Responsorium

Ladislav Stanček (1898–1979)

Pašie podľa Lukáša, op. 101, 1971 (Lukáš 22:14, 23:55) – novodobá premiéra

Dum Fabricator mundi Antiphona ad Adorationem Crucis

Christe caelorum Domine Hymnus – Sabbato Sancto, Ad Officium Lectionis

5.      5. mája 2019, 17.00 hod., Dvorana, Koncertná sieň VŠMU

Magdaléna Bajuszová – klavír

Ilja Zeljenka (1932 – 2007)

24 prelúdií pre klavír (november – december 2005)

1. Allegro

2. Adagio

3.

4. Scherzando

5. Adagio

6. Larghetto con passione

7. Energico, rigoroso

8. Andante

9. Giocoso

10. Delicato

11. Andante

12. Barbaro

13. Adagio

14. Capriccioso

15. Hracia skrinka

16. Barbaro, ritmico

17. Adagio

18. Giocoso

19. Largo

20. Andante jubiloso

21. Andante

22. Adagio delicato

23. Scherzando

24. Larghetto

6.       20. mája 2019, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Peter Spišský – husle, Miloš Valent – viola

František Xaver Tost (1754 – 1829)

Sei Duetti Concertanti per Violino et Alto Viola

(Šesť koncertantných duet pre husle a violu)

Duetto 1mo [G dur] (Moderato – Adagio – Rondeaux. Allegretto)

Duetto 6to [C dur] (Allegro – Andante siciliano – Finale. Rondeaux. Allegro)

Duetto 4to [D dur] (Allegro – Adagio – Romance. Tempo giusto)

Duetto 5to [A dur] (Moderato – Menuetto. Allegretto – Trio – Tempo comodo. Thema Variationum)

Duetto 3tio [F dur] (Allegro moderato – Andante – Rondeaux. Allegro)

Duetto 2do [B dur] (Allegro – Menuetto. Trio – Finale. Allegro)

7.       26. júna 2019, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Miska Hauser (1820–1887)

z ciest prešpurského huslistu a svetobežníka

Juraj Tomka – husle, Maroš Klátik – klavír

Uhorská rapsódia, op. 43 (Rhapsodie Hongroise pour Violon avec accompagnement de Piano) (Lassù. Adagio. Friss. Allegro vivace. Meno mosso e tranquillo. – Lassù. Adagio. Friss. Allegro vivace)

Domovine. Uhorský tanec I., op. 26 (An die Heimat. Original Ungarischer (I.)) (Lassù. Adagio molto e sostenuto. Friss. Allegro con brio)

Barkarola bez slov, op. 16/1 (Schifferlied ohne Worte) (Allegretto con moto)

Uhorský národný tanec, op. 53 (Ungarischer Nationaltanz für die Violine mit Begleitung des Pianoforte) (Lassù. Adagio molto. Friss 1. Allegro molto. Friss 2. Friss 3. Friss 4. Friss 5.)

Ľúbostná pieseň bez slov, op. 11/1 (Chanson d’amour sans paroles) (Allegretto molto cantabile e con sentimento)

Gavotte, op. 56 (Allegro moderato)

Škótska rapsódia, op. 47 (Rhapsodie Écossaise (Airs variés écossais) (Allegro non troppo. Thema. Allegro moderato. Var. 1., Var. 2., Andante. Allegro non troppo)

A la hongroise (Largo. Molto vivo)

Írska rapsódia, op. 45 (Rhapsodie Irlandaise) (Allegretto. Allegro agitato. Adagio. Allegro non troppo. Thema. Var. I., Var. II., Andante. Adagio. Allegro)

Posledná letná ruža, írska ľudová pieseň, op. 9/3 (The Last Rose, Chant national, op. 9/3) (Andante quasi Larghetto)

Polonaise, op. 62 (Allegro moderato)

Air russe, op. 6 (Andante espressivo e cantabile)

Vtáčik na strome, grande caprice burlesque, op. 34 (The Bird on the Tree) (1854) (Allegro maestoso. Cadenza ad libitum. Quasi Allegretto. Cadenza Solo. Presto)

Bolero, španielska pieseň bez slov, op. 38/1 (Bolero, Spanisches Lied ohne Worte) (Allegro moderato)

Csardas, uhorská pieseň bez slov, op. 38/2 (Ungarisches Lied ohne Worte ) (1857) (Adagio molto. Allegro molto)

8.       17. septembra 2019, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Robert Volkmann (1815 – 1883) – portrét skladateľa

Xénia Jarová – klavír, Hana Muchová – klavír

Souvenir de Maróth / Spomienka na Maroth, impromptu, op. 6 – 1852

Cavatine / Kavatína, op. 19/1. Andante – 1854

Barcarolle / Barkarola, op. 19/2. Andantino con moto – 1854

Wanderskizzen / Esquisses du voyageur / Wanderings / Skice z putovania, op. 23 – 1855

(1. Gemütliches Wandern. Promenade / Príjemná prechádzka. Comodo – 2. Im Walde / V lese. Vivace – 3. Liebliche Au / Pekná lúka. Andantino. Andante – 4. In der Schenke / V krčme Giocoso – 5. Der Kirchhof / Cintorín pri kostole. Lento – 6. Am Bache / Pri potoku. Giocoso – 7. An die untergehende Sonne / Pri západe slnka. Lento et solenne – 8. Le retour / Návrat. Allegretto)

Nocturne / Nokturno, op. 8 – 1852

Buch der Lieder / Kniha piesní, op. 17, výber – 1857 (Risoluto (I., 3) – Andante religioso (II., 3))

Variationen über ein Thema von Händel / Variácie na Händlovu tému, op. 26 – 1856

Visegrád, 12 musikalische Dichtungen / Vyšehrad, 12 hudobných básní, op. 21 – 1855 pre štvorručný klavír

(1. Der Schwur / Prísaha. Con gravita – 2. Waffentanz / Tanec s mečmi. Serioso – 3. Beim Bankett / Na hostine. Allegro – 4. Minne / Trubadúr. Molto Andante – 5. Blumenstück / Kytica. Animato non troppo – 6. Brautlied / Pieseň nevesty. Allegretto – 7. Die Wahrsagerin / Veštica. Andantino moderato – 8. Pastorale / Allegretto con moto – 9. Das Lied vom Helden / Pieseň hrdinu. Alla marcia, non troppo – 10. Der Page / Páža. Allegretto semplice – 11. Soliman / Sulejman. Con impeto – 12. Am Salomonsturm / Pri Šalamúnovej veži. Lento ma non troppo)

9.       8. októbra 2019, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Štefan Fajnor (1844 – 1909) – portrét skladateľa

Eva Šušková – soprán, Petra Noskaiová – mezzosoprán, Matúš Šimko – tenor, Tomáš Šelc – barytón, Marianna Gelenekyová – soprán, Angelika Zajícová – alt, Juraj Kuchár – tenor, Peter Kollár – bas, Peter Pažický – klavír

Štefan Fajnor (15. 2. 1844 Brezová pod Bradlom – 26. 4. 1909 Viedeň)

Piesne

Cymbál a husle, cyklus piesní na slová Adolfa Heyduka (1876 – 31. 1. 1877 / 1879)

(1. Nedivte se! (Nedivte se, se Slovenskem že si pyšně vedu) – 2. Cymbál a husle (Jaj, ten cymbál a ty husle) – 3. Touha po Slovensku (Hle, k břehům Váhu letí čápů sbor) – 4. Pozor na křidélka (Mé písenky malé, kdeže vy jste byly?) – 5. Hody krás (Znáš-li ty Slovensko?)

6. Není divu (Šumná Slovačina jako ja dívčina) – 7. Uvězněné ptáče (Slovač kdo přezírá s temena Křiváně) – 8. Na dobré planetě (Slovensko, milko má) – 9. Učiněná píseň (Na Slovensku, bože, jaká divná věc) (lýdická) – SATB – 10. Slovenčina (Jaj, ta řeč slovenská, horský pramínek) – 11. Slovenská píseň – SATB – 12. Kéž by! (Od temene modrých Tater) – 13. Šumní bojovníci (Za ubohou Slovač nebojuje žádný) – 14. Slovenské zpěvánky (Slovenské zpěvánky, jaká vy jste ptáč) – SATB – 15. Pánbůh požehnej! (Věru mně na mysl ustavičně tane) – 16. Pěkný zpěvník (To Slovensko milučké zpěvníček je zlatý) – 17. Čím dál, tím hůř (Tam se Hronec kmitá v šeru) – 18. Trenčanské chaloupky (Pramaloučké chaloupky kol trenčanských strání) – 19. Zlá příčina (Smutíš v šeře plešatý Ďumbieře) – 20. Nepohnutě (Stojí hory v polokolu) – SATB – 21. Vzácná skrýš (Čarodějná Slovač krutá pouta vláčí) – basso – 22. Na úsvitě (Ba je na Slovensku dne půl, noci půl) – 23. Chudý kraj (Chudý chotáriku, plný výskytí) – 24. Královna (Slovensko, sestřičko, kdož se ti vyrovná?)

25. Různé dojmy (Přijechal jsem skor Slovač shlédnout s hor) – TTBB)

Nitra milá, Nitra!, Prelúdium a fúga pre klavír

Piesne Slovena, pieseň na slová Pavla Országha Hviezdoslava – (1875)

Klenová, Klenová – ľudová pieseň

Nebanuvala bych, ej, kebych nemusela – ľudová pieseň

Sobotička, nedeľa – ľudová pieseň (Ludvík Kuba, č. 85, s. 117)

Oj, kúpže mi, šuhajko! – ľudová pieseň (Ludvík Kuba, č. 89, s. 120)

Sobota, nedeľa – ľudová pieseň – TTBB

Zaľúbenec (Ta ma, Bože, ta ma) – ľudová pieseň – TTBB

Horela lipka, horela – ľudová pieseň – SATB (Ludvík Kuba: č. 83, s. 116)

Mať moja, mať moja! – ľudová pieseň – SATB (Ludvík Kuba: č. 88, s. 120)

Hoja, Ďunďa, hoja! – ľudová pieseň – SSAA (Ludvík Kuba: č. 84, s. 117)

U zelenej rakyty – ľudová pieseň – SSAA (Ludvík Kuba: č. 95, s. 126)

Materinská reč v cudzine (Peter Bella Horal)

10.     22. októbra 2019, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Martin Krajčo – gitara

Pavol Malovec (*1957): Intráda, 2012

Frank Martin (1890 – 1974): Quatre pièces brèves, 1933

(1. Prélude. Lent – 2. Air. Lent et bien rhytmé – 3. Plainte. Andante – 4. Comme une Gigue)

Manuel de Falla (1876 – 1946): Homenaje à Debussy (to Miguel Llobet), 1926

Francis Poulenc (1899 – 1963): Sarabande (to Ida Presti), New York, 1960 – SP

Georges Auric (1899 – 1983): Hommage à Alonso Mudarra, 1960 – SP

Germaine Taileferre (1892 – 1983): Guitare – SP

Pavol Šimai (*1930): Impresie, 1976

(Introduction. Liberamente – Rêverie. Adagio – Fiesta. Allegro risoluto – Recitative. Lento rubato, espressivoDance Song. Deciso)

Peter Machajdík (*1961): Silent Wanderings, 2012

Sofia Gubajdulinová (*1931): Serenáda, 1960

       Toccata. Allegretto, 1971 – SP

Alan Hovhaness (1911 – 2000): Sonáta č. 1, op. 316 (to Alexander Broude), 1978 – SP

(I. Adagio – II. Allegro – III. Presto – IV. Andante espressivo)

Peter Sculthorpe (1929 – 2014): Into the Dreaming (To the Memory of Maggie Hemingway), 1994 – SP

John Tavener (1944 – 2013): Chant, 1984 – SP

11.     3. decembra 2019, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Mucha Quartet: Juraj Tomka – 1. husle, Jozef Ostrolucký – 2. husle, Veronika Kubešová – viola, Pavol Mucha – violončelo

Roman Rusňák – viola

Ján Levoslav Bella – Komorná hudba II.

Sláčikové kvarteto B dur (1887) (I. Allegro molto – II. Andante sostenuto – III. Allegro – IV. Allegretto)

Sláčikové kvarteto c mol (1866/1919)  (I. Allegro – II. Andante – III. Allegro risoluto – IV. Grave. Vivace)

Sláčikové kvinteto d mol (1870/1923) (I. Allegro appassionato – II. Scherzo. Vivace – III. Adagietto – IV. Presto ma comodo)