2017

2017

1.      18. januára 2017, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Východoslovenské piesne

   

Adalbert Kéler (1820–1882):    Come palpita il mio cor / Ach wie freudig pocht mein Herz, Valse, op. 61

Árvalányhaj a süvegem bokrétája, op. 38 (Sándor Petőfi) 1859

Schlummerlied, op. 10 (Theodor Bakody)

Mondlied (Warum gehst Du) (Alexander Patuzzi)

Wanderlied, op. 23 (Uffo Daniel Horn)

Vítězslav Novák (1870–1949):  Slovenské spevy, 5. zošit (Východoslovenské piesne) – 1926

(1. Ej, vojna, Bože, vojna – Koškovce (ž. zemplínska) – 2. Vypila mi prepiločka proso – Hlivište (ž. zemplínska) – 3. Śvic, mila, maš komu – Dlhé n. Cirochou (ž. zemplínska)4. Cigaňe, cigaňe, dze vašo byvaňe? – Bracovce (ž. zemplínska) – 5. Ej, duby, duby – Radoma (ž. šarišská) – 6. Śedla mucha na konupu – Skrabské (ž. zemplínska)7. Široka dražka pres tej huri – Megeš (ž. šarišská) – 8. Ňe do cirňa – Radoma (ž. šarišská)9. Ej, Bože muj, co mňe z teho – Dlhé n. Cirochou (ž. zemplínska) – 10. Tancovala a ňeznala – Choňkovce (ž. zemplínska))

Stanček, Ladislav (1898–1979): Či to tota, spišské piesne pre tenor a klavír, op. 45 – Spišské Podhradie máj 1941

(1. Vysoká sosna hurela – 2. Dze še kuri – 3. Nehodz do nas – 4. Richtarova nevesta – 5. Kosil Janko žitko – 6. Keť som spala – 7. Či to tota – 8. Nič to za to9. Take frajerče mam – 10. Keť som išiol)

 

Dezider Kardoš (1914–1991):    Spevy východného Slovenska pre stredný hlas a klavír, op. 8 – 1946

(1. Frajiročki dvacec – 2. Ej, mam ja lučku – 3. Preľecel ptak – 4. Ej, Janču, Janču – 5. Ľem na uboč – 6. Kupil cigan somara – 7. A ta naša zahradečka8. Ket dom išol z vojni – 9. Ej, co to, Bože, za strom – 10. Bože, Bože, jak to dobre – 11. Valali, valali – 12. Ej, v Raslavicoch)

2.      28. februára 2017, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Frico Kafenda (1883–1963) – portrét skladateľa

   

Stanislava Maggioni – soprán, Davide Maggioni – tenor, Peter Pažický – klavír

Maroš Klátik – klavír, Ján Slávik – violončelo, Daniela Varínska – klavír, Juraj Tomka – husle

Suita v starom slohu pre klavír (1904)

(Prelúdium. Allegro maestoso – Andante cantabile. Tempo rubato – Menuetto. Allegretto scherzando. Trio. Poco più tranquillo. Menuetto da

capo senza repetizione – Fuga. Allegro ma non troppo (Allegro maestoso))

Sonáta pre violončelo a klavír, op. 2 (1905)

(Allegro ma non troppo – Adagio affetuoso. Grave. Andante vivo. Adagio come I. Grave. Andante ma meno vivo. Adagio come I. – Allegro (po slovensky))

Sonáta D dur pre husle a klavír (1917–1918)

(Allegro vivace – Poco adagio – Allegro)

3.      7. marca 2017, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Viola v diele Johanna Nepomuka Hummela (1778–1837)

   

Ivan Palovič – viola, Jordana Palovičová – klavír, Július Šoška – viola, Katarína Černá-Zajacová – violončelo

Sonáta pre violu a klavír, op. 5/č. 3, c. 1798                                       (IP + JP)

(Allegro moderato – Adagio cantabile – Rondo con moto)

Trio pre dve violy a violončelo Es dur, 1799                                        (IP + JŠ + KČZ)

(Allegro con brio – Adagio e cantabile – Menuetto. Allegro. Trio. Da Capo il Menutetto)

Trio pre dve violy a violončelo G dur, 1801                                          (JŠ + IP + KČZ) 

(Allegro moderato – Andantino grazioso – Menuetto. Allegretto. Trio. Menutetto da capo – Rondo a la Burlesca. Vivace (Der Vogelfänger))

Potpourri pre violu so sprievodom orchestra, op. 94, 1820                    (JŠ + JP)

(Grave – Andante con moto (Il mio tesoro intanto – Mozart: Le Nozze di Figaro – Allegro assai (Solche hergelaufne Laffen – Mozart: Entführung aus dem Serail) – Fuga – Andante (Di tanti palpiti – Rossini: Tancredi) – Allegro ma non troppo)

4.      4. apríla 2017, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Ladislav Burlas – koncert pri príležitosti 90. narodenín autora (I)

Milan Paľa – husle, Katarína Paľová – klavír

Na strunách a klávesoch pre husle a klavír, 1965

Suita I (1. Preletel vtáčik. Adagio. Poco meno mosso (Žakarovce, 1957 Poloczek) – 2. Ej, povedzte nám. Vivace. Molto tranquillo (SĽP I. 1959, 110, Burlas) – 3. Hancaj, malé, hancaj. Sostenuto (SĽP I. 1959, 109,Tonkovič) – 4. Keď som išiel na vojnu. Allegro, ma non troppo (SĽP I. 1959, 122, Burlas))

Sonáta pre sólové husle, 1975

(Allegro energico – Rubato – Presto)

Kadencia pre sólové husle č. 2, 1997

(Poco rubato. Animato. Grave. Largo)

Sonáta pre klavír, Matici slovenskej, 1987

(Andante – Allegro. Andantino. Allegro. Pesante)

Sonatína pre sólové husle, 1968

(Introduzione e toccata. Andante sostenuto. Presto – Meditazione. Furioso. Lento – Finale. Vivace molto)

Kadencia pre sólové husle č. 1, 1974

(Grandioso. Meno mosso. Furioso. Meno mosso. Misterioso. Allegro. Furioso. Meno mosso, affetuoso. Tempo allegro. Presto)

Na strunách a klávesoch pre husle a klavír, 1965

Suita II (5. Ticho že ma zapletajte. Adagio sostenuto (Kováčová: Myjavské piesne, 1957, 15) – 7. Studená rosička. Vivo. Meno mosso (ako vyššie, 43) – 6. Vyletela húska. Moderato, quasi rubato (ako vyššie, 64))

Sonata concertantne pre sólové husle, 1974

(Ritornel. Sostenuto espressivo. Allegro ma non troppo. Tempo sostenuto. Piu movimento. Vivo. – Capriccio. Sostenuto, ben articulato. Energico. Allegro ben ritmico. Andante espressivo. Allegro. Furioso. Allegro molto. Sostenuto espressivo. Presto)

Na strunách a klávesoch pre husle a klavír, 1965

Suita III (8. Čudujú sa páni. Andante quasi rubato (Baková-Pavlovičová: Spevy od Hrona, 1954, 8) – 9. Ideme, ideme. Moderato, ben ritmico (Šumiac, 1958, Burlas) – 10. Terchovskí muzikanti. Moderato. Allegro. Meno mosso (Terchová, 1957, Burlas))

5.      11. apríla 2017, 18.00 hod., Františkánsky Kostol Zvestovania Pána, Františkánska ul.

Ján Levoslav Bella (1843–1936)

PÔSTNA LITURGICKÁ HUDBA

Matúš Šimko – tenor (reč ostatných), Juraj Kuchár – tenor (reč ostatných), Tomáš Šelc – bas (opis udalostí), Viktor Vlasák – bas (Kristove slová), Sylvia Urdová – soprán (reč ostatných), organ, Dušan Bill – zbormajster

Passio Domini Nostri Iesu Christi sec. Matthaeum, 1870 – novodobá premiéra

Litanie de Sanctissime Nomine Jesu IV vocem aequ. cum organo (SNK Martin, sign. 403), pred 1881 – novodobá premiéra

Antiphonae pro diebus Rogationum (SNM-HuM Bratislava, MUS L 109), pred 1881 – novodobá premiéra

4. Crucem sanctam subiit (De Crux)

3. Petite, et accipietis (De Rogationibus)

Magnificat

Adoramus op. 10 pre mužský štvorhlas, 1867

6.      19. apríla 2017, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Ladislav Burlas – koncert pri príležitosti 90. narodenín autora (II)

Moyzesovo kvarteto: Jozef Horváth – 1. husle, František Török – 2. husle, Alexander Lakatoš – viola, Ján Slávik – violončelo

Mucha Quartet: Juraj Tomka – 1. husle, Jozef Ostrolucký – 2. husle, Veronika Prokešová – viola, Pavol Mucha – violončelo

Hudba pre sláčikové kvarteto (Musica per quartetto d’archi), 1969

Sláčikové kvarteto č. 2, venované pamiatke Sergeja S. Prokofieva, 1972

(Passacaglia a Intermezzo. Andante tranquillo – Meditácia a Finále. Andante sostenuto. Vivace. Presto)

Sláčikové kvarteto č. 3, In memoriam Dmitrij D. Šostakovič, 1977

(Moderato, ben recitativo. Meno mosso. Espressivo)

Spievajúce srdce, op. 4, Sonáta pre sláčikové sexteto, 1960

(Allegretto inquieto – Lento cantabile – Allegro scherzando – Allegro)

7.      2. mája 2017, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Johann Nepomuk Hummel – Sláčikové kvartetá, op. 30 (1804)

Moyzesovo kvarteto: Jozef Horváth – 1. husle, František Török – 2. husle, Alexander Lakatoš – viola, Ján Slávik – violončelo

Johann Nepomuk Hummel (1778–1837)

Sláčikové kvarteto, op. 30, č. 1 C dur (1804)

(Adagio e mesto. Allegro ma non troppo – Menuetto. Allegro assai. Trio – Adagio e cantabile – Allegro vivace)

Sláčikové kvarteto, op. 30, č. 2 C dur (1804)

(Allegro con brio – Andante grazioso – Menuetto. Allegro con fuoco. Trio. – Il Menuetto Da Capo senza Replica e poi il Trio un altra volta – Finale. Vivace)

Sláčikové kvarteto, op. 30, č. 3 Es dur (1804)

(Allegro con spirito – Andante – Allemande. (Trio) – Finale. Presto)

8.      23. mája 2017, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Pavol Malovec – autorský koncert k 60. narodeninám

Jana Pastorková – soprán, Petra Noskaiová – mezzosoprán, Juraj Tomka – husle, Jozef Ostrolúcky – husle, Peter Zwiebel – viola, Pavol Mucha – violončelo, Ján Slávik – violončelo, Martin Krajčo – gitara

Agnus Dei pre soprán a dve violončelá, 1998

Intráda pre gitaru, 2013

Ave Maris stella pre soprán, husle a violončelo, 2000

Victimae paschali laudes pre soprán a tri nástroje, 2010

Musica per viola, 2017 – premiéra

Magnificat pre soprán a tri nástroje, 2005

9.      19. júna 2017, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Peter Breiner – autorský koncert k 60. narodeninám

Petra Noskaiová – mezzosoprán, Matúš Veľas – hoboj, Bogacz Trio: Pavel Bogacz ml. – husle, viola, Karolína Zívalíková – violončelo, Zuzana Králiková Pohůnková – klavír

Variácie na Mozartovu tému pre klavír, 1981

Sonata ostinata pre klavírne trio, 1984

(Allegro – Adagio cantabile – Allegro)

Milému pánu Bachovi k narodeninám pre klavírne trio, 1985/2002

(Preludio – Louree – Gavotte – Menuet – Bourrée)

Four Simple Love Songs on Unknown Poems, 1992/2013 *

(1. A Hunger – 2. Bring Our Love Near – 3. I Wanted To Call You Today – 4. Together)

Lurking of the Purple Demon pre violončelo a klavír – 2008 *

(1. Temptation – 2. Dilemma – 3. Wrath – 4. Not What One Was Hoping For)

Quiet Homage to My Great-great Grandfather pre hoboj, husle, violončelo a klavír, 2012 *

Magic Garden of Casual Delights pre hoboj, husle, violončelo a klavír, 2012 *

10.    21. júna 2017, 19.00 hod., Dvorana VŠMU, Zochova ul.

Jozef Kolkovič – koncert k 60. narodeninám

Magdaléna Bajuszová – klavír

Deväť prelúdií pre klavír, 1997

(1 The Bells That Brought the Devil / Zvony, ktoré privolali diabla – 2 Hummingbird Heaven / Kolibríčie nebesá – 3 Goth Anthem / Gótsky hymnus – 4 Cleopatra’s Dream / Kleopatrin sen – 5 Surfaces / Povrchy – 6 A Melody / Melódia – 7 Disturb the Waters / Narúšaj vody – 8 Robot Circus / Cirkus robotov – 9 The People of the Fog / Ľud hmly)

11.    24. októbra 2017, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Skladby pre štvorručný klavír

Xénia Jarová – klavír, Hana Muchová – klavír

Ignacy Jan Paderewski (1860–1941): Tatra-Album, tance a piesne poľského národa zo Zakopaného, op. 12, 1888

(1. Allegro con brio. Poco moderato. Tempo I. Poco più mosso – 2. Andantino. Un poco più mosso. Tempo I. – 3. Allegro con moto. Meno mosso. Vivace

– 4. Allegro maestoso. Vivace grazioso. Più lento, quasi allegretto. Tempo I. Più mosso – 5. Allegretto. Andantino, quasi Allegretto. Allegro feroce. Un poco più lento

– 6. Allegro ma non troppo. Presto. Tempo I. Più lento. Meno mosso. Più vivo. Vivo. Tempo I. Un poco più mosso)

Alexander Albrecht (1885–1958):    Uhorské tance / Ungarische Tänze, pred 1899

(1. Moderato. Vivo – 2. Allegro grazioso – 3. Allegro)

Malým umelcom, drobné štvorručné skladby na témy piesní a riekaniek zo zbierkyJána Kraska, 1957

(1. Vrabec muzikant. Andante poco mosso – 2. Trhala, mykala (Pri konopách). Moderato – 3. Uspávanka. Andante poco sostenuto – 4. Pásali sa. Allegretto – 5. Ostrihaná ovca. Tranquillo – 6. Čo budeme robiť? Andante pochissimo mosso – 7. Skadiaľže si? Poco mosso – 8. Ťap, ťap, ťapušky. Tempo di marcia – 9. Mal Adam sedem synov. Vivo – 10. A ja som spod Kriváňa. Scherzando)

Scherzo. Allegro ma non troppo. Trio. Molto moderato, február 1907

Scherzo. Presto. Trio. Andante con moto, 1904

Scherzo. 1899

Launen / Nálady. Andante con moto, 1912

Onczy. Allegro moderato

Ernő Dohnányi (1877–1960): Sonáta B dur podľa Sláčikového sexteta pre štvorručný klavír, 1899 – svetová premiéra

(Allegro ma tranquillo – Scherzo. Allegretto vivace. Trio. Trio II. – Andante – Finale. Animato)

12.    21. novembra 2017, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Tomáš Šelc – basbarytón, Dana Hajóssy – klavír

Valentin Silvestrov (*1937): Tiché piesne, vokálny cyklus na slová básnikov-klasikov (1974–1977) slovenská premiéra

I. 5 piesní na básne Baratinského, Keatsa, Puškina a Ševčenka

1. Болящий дух врачует песнопенье (Prelúdium) (Jevgenij Abramovič Baratinskij, 1800–1844)

Ubolenú dušu pieseň zhojí (preklad Katarína Godárová)

2. Были бури, непогоды (Jevgenij Abramovič Baratinskij)

Byly bouře, nečas, zrady (preklad Jaroslav Kubíček)

3. La belle dame sans merci (John Keats, preklad V. Levik)

La belle dame sans merci (preklad František Bíbl)

4. Унылая пора! очей очарованье! (Alexander Sergejevič Puškin)

Podzime tesklivý, mám rád tvé sbohemdání (Podzim, VII, preklad Luděk Kubišta)

5. Прощай, світе, прощай, земле (Taras Ševčenko: Son)

Sbohem, světe, sbohem země (Sen; preklad Zdenka Bergrová-Vovsová)

II. 11 piesní na básne Puškina, Mandeľštama, Lermontova, Ťutčeva, Shelleyho a Jesenina

6. (1.) Что в имени тебе моём? (Alexander Sergejevič Puškin)

Načo ti je meno moje dnes (preklad Ivan Kupec)

7. (2.) Пью за здравие Мери (Alexander Sergejevič Puškin)

Na zdravie pijem Mary (preklad Katarína Godárová)

8. (3.) Я скажу тебе с последней Прямотой (Osip Mandeľštam)

Slyš, co ti můj hlas, ma chérie, nadělí (preklad Jan Zábrana)

9. (4.) Зимняя дорога (Alexander Sergejevič Puškin)

Zimná cesta (preklad Ivan Kupec)

10. (5.) Белеет парус одинокий (Michail Jurievič Lermontov)

Plachta (preklad Marián Heveši)

11. (6.) Я встретил вас (Fiodor Ivanovič Ťutčev)

Potkal jsem vás – a dávné city (preklad Jiří Mulač)

12. (7.) Островок (Percy Bysshe Shelley, preklad A. Golemba)

Ostrov (preklad Jaroslav Vrchlický)

13. (8.) Несказанное, синее, нежное (Sergej Jesenin)

Nevyrčenou svěžosť, jasnou modř a něhu (preklad Jan Zábrana)

14. (9.) Осенняя песня (Отговорила роща золотая) (Sergej Jesenin)

Podzimní píseň (preklad Jan Zábrana)

15. (10.) Топи да болота (Sergej Jesenin)

Len močiar, bažina, a nebesá (preklad Katarína Godárová)

16. (11.) Зимний вечер (Alexander Sergejevič Puškin)

Zimný večer (preklad Ivan Kupec)

III. 3 piesne na básne M. Lermontova

17. (1.) Когда волнуется желтеющая нива (Michail Jurievič Lermontov)

Keď žlté obilie sa vôkol vlní všade (Ján Zambor)

18. (2.) Выхожу один я на дорогу (Michail Jurievič Lermontov)

Celkom sám si idem v tichu noci (preklad Marián Heveši)

19. (3.) Горные вершины (J. W. Goethe: Wanderers Nachtlied II. Ein Gleiches / Michail Jurievič Lermontov)

Skal a hor vrcholy (preklad Vítězslav Mikeš)

IV. 5 piesní

20. (1.) Elegia. Мне не спится, нет огня (Alexander Sergejevič Puškin)

Elégia. Verše z bezesné noci (preklad Emanuel Frynta)

21. (2.) Choral. Всё отнял у меня (Fiodor Ivanovič Ťutčev)

Chorál. Bůh na mne seslal trest... (preklad Jiří Mulač)

22. (3.) Meditacia. Пора, мой друг, пора! (Alexander Sergejevič Puškin)

Meditácia. Je čas, má milená! (preklad Petr Křička)

23. (4.) Oda. И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем (Osip Mandeľštam)

Óda. A Schubert na vodě a Mozart v ptačím šumu (preklad Jiří Kovturn)

24. (5.) Postludija. О милых спутниках (Vasilij Andrejevič Žukovskij)

Postlúdium. Za druhmi života (preklad Katarína Godárová)

13.    21. novembra 2017, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Igor Herzog – 13-zborová baroková lutna

Leopold Silvius Weiss (1687 – 1750)

Ciaccona

Partita g mol

(Prélude – Allemande – Courante – Bourée – Sarabande – Menuet I – Menuet II (il primo Minuetto da Capo e poi requiescant in pace))

Presto B dur

Sonata d mol

(Allemande adagio – Courante – Paysane – Sarabande adagio – Allegro – Menuet)

Fantázia a Fúga C dur

14.    18. decembra 2017, 19.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ulica

Katarína Máliková & ansámbel – akustický koncert

Klaudia Kosmeľová – klavír, Tomáš Hríbik – perkusie a bicie nástroje, Janko Tomek – kontrabas, Andrej Turčin – husle, Žaneta Mariňaková – husle, Marina Lazić – akordeón, Katarína Máliková – spev, syntetizátor

Pustvopol

Zrána

Bulo bi nám

Dínom dánom

Cudzie svetlo

Popol augusta

Nevesta hôľ

Dvanásty január

Nová krajina