2016

1. relácia: 21. 2. 2016

Tvorcovia uhorskej hudobnej kultúry – Robert Volkmann, Hans Koessler a Ernő Dohnányi

Robert Volkmann (1813–1885): Serenáda č. 3 pre sláčikový orchester so sólovým violončelom, op. 69 (venované Karolovi Jurenákovi) – 1870

Ján Slávik, Sinfonietta Bratislava, Pavel Bogacz ml.

(21. 12 2012)

Hans Koessler (1853–1926): Sláčikové sexteto f mol – 1902 – slovenská premiéra

Muchovo kvarteto: Juraj Tomka – 1. husle, Andrej Matis – 2. husle, Veronika Prokešová – viola, Pavol Mucha – violončelo, Alexander Lakatoš, Ján Slávik

(6. 9. 2011)

Ernő Dohnányi (1877–1960): Sláčikové sexteto B dur (3. verzia) – 1899 – svetová premiéra

Moyzesovo kvarteto: Stanislav Mucha – 1. husle, František Török – 2. husle, Alexander Lakatoš – viola, Ján Slávik – violončelo,

Veronika Prokešová – viola, Pavol Mucha – violončelo

(6. 9. 2011)

2. relácia: 27. 3. 2016

David Popper a priatelia

David Popper (1843–1913): Wie einst in schöner’n Tagen (Drei Stücke, op. 64/1) (1892)

Ján Slávik, Dana Varínska

(17. 5. 2010)

Franz Liszt (1811–1886): La lugubre gondola / Die Trauergondel (1882–1885)

Ján Slávik, Dana Varínska

(17. 5. 2010)

Franz Liszt (1811–1886): Die Zelle in Nonnenwerth (Elegie) – 1883?

Ján Slávik, Dana Varínska

(24. 5. 2011)

Robert Volkmann (1815–1883): Ungarische Skizzen, op. 24, č. 2, 6 (transkripcia Leopold Grützmacher)

Ján Slávik, Dana Varínska

(24. 5. 2011)

Ján Levoslav Bella (1843–1936): Serenáda – 1879

Ján Slávik, Dana Varínska

(24. 5. 2011)

Jenő Hubay (1858–1937): Maggiolata (Chant de Mai), op. 15/2 – 1882

Ján Slávik, Dana Varínska

(24. 5. 2011)

Zoltán Kodály (1882–1967): Adagio – 1908

Ján Slávik, Dana Varínska

(24. 5. 2011)

Zoltán Kodály (1882–1967): Sonatína – 1921/1922

Ján Slávik, Dana Varínska

(24. 5. 2011)

3. relácia: 10. 4. 2016

Violončelová hudba II

Ernő Dohnányi (1877–1960): Sonáta b mol pre violončelo a klavír, op. 8 (1899)

Zoltán Kodály (1882–1967): Sonáta pre violončelo a klavír, op. 4 (1909–1910)

Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): 2. slovenská rapsódia pre violončelo a klavír (1960) – premiéra

Ján Slávik, Dana Varínska

(17. 5. 2010)

4. relácia: 8. 5. 2016

Klavírne sonáty slovenských skladateľov

Ján Levoslav Bella (1843–1936): Sonáta b mol pre klavír, 1885/R 18?? – premiéra

Alexander Albrecht (1885–1958): Sonáta F dur pre klavír, 1906

Alexander Moyzes (1906–1984): Sonáta e mol pre klavír, op. 2, 1926–1927/R 1942

Peter Pažický

(16. 5. 2011)

5. relácia: 19. 6. 2016

Violončelové skladby Johanna Nepomuka Hummela

Johann Nepomuk Hummel (1778–1837): Sonáta pre violončelo a klavír A dur, op. 104, 1824

  Variazioni alla Monferina pre klavír s violončelom, op. 54, 1810–1814

  Potpourri pre violončelo so sprievodom orchestra, op. 95, 1821–1822

Eugen Prochác, Marcel Štefko

(18. 11. 2014)

6. relácia: 4. 9. 2016

Pocta Davidovi Popperovi

David Popper (1843–1913): Etuda. Ruhig, gemessen, op. 73/7 (1901–1905)

Spanische Tänze, op. 54 (1884) – An Alexander Wierźbilowicz (Serenade. Allegro moderato (Spanische Tänze, op. 54/2) –

L’Andalouse (Spanische Tänze, op. 54/4) – Spanischer Carneval (Spanische Tänze, op. 54/3))

Eugen Prochác, Iveta Sabová

Wie einst in schöner’n Tagen. Andantino, op. 64/1 (1892)

Im Walde, Suite, op. 50 (1882) – Am Therese Henriques (Eintritt. Allegro moderato – Gnomentanz. Allegro ma non troppo – Andacht. Adagio – Reigen. Allegro moderato – Herbstblume. Andantino – Heimkehr. Allegro vivace)

Ján Slávik, Iveta Sabová

Suita pre dve violončelá, op. 16  (1876) – Franz Hegenbart (Andante grazioso – Gavotte. Allegro vivace ma non troppo – Scherzo. Quasi Presto – Largo espressivo – Marcia. Finale. – Allegro ma non troppo)

Ján Slávik, Eugen Prochác, Iveta Sabová

(9. 12. 2013)

7. relácia: 23. 10. 2016

Tribute to Ján Levoslav Bella

Ján Levoslav Bella (1843–1936): Slávnostná omša Es dur pre sóla, zbor a orchester (1881)

Eva Šušková, Lucie Hilšerová, Juraj Holý, Tomáš Šelc, Český filharmonický zbor Brno, Petr Fiala, Janáčkova filharmonie Ostrava, David Porcelijn

Lobet den Herrn alle Heiden

Eva Šušková, Tomáš Šelc, Český filharmonický zbor Brno, Petr Fiala, Janáčkova filharmonie Ostrava, David Porcelijn

Bergglocke. Weihnacht auf dem Friedhof

Eva Šušková, Janáčkova filharmonie Ostrava, David Porcelijn

Heil’ge Nacht

Tomáš Šelc, Janáčkova filharmonie Ostrava, David Porcelijn

Konzertstück im ungarischen Stile (1893)

Janáčkova filharmonie Ostrava, David Porcelijn

(nahrávka z CD firmy Phaedra)

8. relácia: 13. 11. 2016

Anton Aschner (1732? –1793): Regina coeli G dur – KR 103 – novodobá premiéra

     Requiem d mol – KR 123 – novodobá premiéra

     Miserere mei c mol – KR 58

     O Amor mi Jesu G dur – KR 78

Marianna Hochelová, Jarmila Balážová, Matúš Šimko, Tomáš Šelc

Solamente naturali – Miloš Valent, umelecký vedúci

Vocale Ensemble SoLa – Hilda Gulyásová, umelecká vedúca

(4. 10. 2016)

9. relácia: 4. 12. 2016

Cirkevná tvorba Jána Levoslava Bellu

Ján Levoslav Bella (1843–1936):  Te deum

Angelika Zajícová – alt, Komorný zbor bratislavského konzervatória – Dušan Bill

Solamente naturali – Miloš Valent, umelecký vedúci

Andrew Parrott – dirigent

Litánie najsvätejšieho mena Ježišovho

Hilda Gulyásová – soprán, Maroš Klátik – tenor

Komorný zbor bratislavského konzervatória – Dušan Bill

Solamente naturali – Miloš Valent, umelecký vedúci

Andrew Parrott – dirigent

Rekviem

Emily Van Evera – soprán, Angelika Zajícová – alt, Roman Bajzík – tenor, Tomáš Šelc – bas

Komorný zbor bratislavského konzervatória – Dušan Bill

Solamente naturali – Miloš Valent, umelecký vedúci

Andrew Parrott – dirigent

Veni sancte spiritus

Komorný zbor bratislavského konzervatória – Dušan Bill

Solamente naturali – Miloš Valent, umelecký vedúci

Andrew Parrott – dirigent

Asperges me, Domine, hyssopo

Komorný zbor bratislavského konzervatória – Dušan Bill

Solamente naturali – Miloš Valent, umelecký vedúci

Andrew Parrott – dirigent

Verbum caro

Emily Van Evera – soprán

Solamente naturali – Miloš Valent, umelecký vedúci

Ave Rex

Emily Van Evera – soprán, Soma Dinyés – organ

Solamente naturali – Miloš Valent, umelecký vedúci

Adiutor meus

Emily Van Evera – soprán

Solamente naturali – Miloš Valent, umelecký vedúci

Andrew Parrott – dirigent

Terra tremuit

Emily Van Evera – soprán

Solamente naturali – Miloš Valent, umelecký vedúci

Andrew Parrott – dirigent

Ave Maria

Emily Van Evera – soprán

Solamente naturali – Miloš Valent, umelecký vedúci

Andrew Parrott – dirigent

(koncert 2008, nahrávka z CD firmy Music Forum)