2024

3 / 2024

Štefan Németh-Šamorínsky: Klavírne dielo

17. apríla 2024, 18.00 hod., Dom Albrechtovcov, Bratislava

Magdaléna Bajuszová - klavír


Štefan Németh-Šamorínsky (1896 - 1975):


Pre mládež, 20 slovenských ľudových piesní I. – 1950

1. Dievča, dievča, biely krištáľ. Moderato assai

2. Ej, ňepi, koňu, vodu. Rubato (parlando)

3. Ej, spodobalo sa mi. Moderato

4. Ej, večer je, večer je. Allegro

5. Keď som bola pri mamičke. Allegro moderato

6. Orie Janík, orie. Moderato

7. Sihote, sihote. Moderato con tristezza

8. Frajiročki dvacec. Moderato

9. Ej, co to, Bože, za strom. Rubato

10. Keď ja zomriem. Lento

11. A jaký ty parobok. Allegro


Capriccio, op. 31 – 1946/revízia 1961


Meditácia na tému Niccola Paganiniho – 1951


Intermezzo, op. 47 – 1952


Sonáta, op. 55 – 1955

Allegro maestoso

Romance. Andante con moto

Toccata a Fúga. Allegro con brio. Allegro moderato


* * *


Pre mládež, 20 slovenských ľudových piesní II. – 1950

12. Tancovala a ňeznala. Vivo, con fuoco

13. Keď vojaček narukoval. Andante

14. Anča čierna. Vivo

15. Na zelených lúčkach. Moderato

16. Hej, poľana, poľana. Lento

17. Ešte raz hoja. Allegro

18. Išeu Macek do Mauacek. Allegro moderato

19. Zaleť sokol, biely vták. Lento meditativo

20. Poniže mlyna. Allegro


Improvizácia na slovenskú ľudovú pieseň, op. 68 (1959)


Slovenská rapsódia, op. 46 (1952)


Epitaf na tému Kamilkinej Nénie, op. 109 (1972)

2 / 2024

Ludwig van Beethoven Sláčikové kvartetá I

20. marca 2024, 18.00 hod., Dom Albrechtovcov, Bratislava

MUCHA QUARTET:

Juraj Tomka - 1. husle, Jozef Ostrolucký - 2. husle, Veronika Kubešová - viola, Pavol Mucha - violončelo


Ludwig van Beethoven (1770 - 1827):


Sláčikové kvarteto B dur, op. 18, č. 6 – 1798 –1800, Ed. 1801 

venované kniežaťu Franzovi Josephovi Maximilianovi von Lobkowicz (1772 – 1816)


Allegro con brio

Adagio, ma non troppo

Scherzo. Allegro. Trio

La Malinconia. Adagio. Questo pezzo si deve trattare colla più gran delicatezzo

Allegretto quasi Allegro. Tempo I. Allegretto. Adagio. Allegretto. Adagio. Prestissimo


* * *


Sláčikové kvarteto B dur, op. 130 – 1825 – 1826

venované princovi Nikolajovi Borisovičovi Golicynovi (1794 – 1866)


Adagio, ma non troppo. Allegro

Presto

Andante con moto, ma non troppo

Alla danza tedesca. Allegro assai

Cavatina. Adagio molto espressivo


Veľká fúga (Grosse Fuge), op. 133 – 1825 – 1826 – Ed. 1827

venované veľkovojvodovi Rudolfovi (1788 – 1831)

1 / 2024

Joseph Kaspar Mertz Bardenklänge

28. februára 2024, 18.00 hod., Dom Albrechtovcov, Bratislava

Martin Krajčo gitara (Legnani-model (1821) Johann Georg Stauffer, Bernhard Kresse, Kolín nad Rýnom 2008)


Joseph Kaspar Mertz (1806 - 1856)


Barden-Klänge, op. 13 (zošity 1 11), vyd. 1847 a 1851


An Malvina / Pre Malvínu 1 / 1, 1847

Romanze / Romanca 1 / 2, 1847


Abendlied / Večerná pieseň 2 / 3, 1847

Unruhe / Nepokoj 2 / 4, 1847

Elfenreigen / Tanec škriatkov 2 / 5, 1847


An die Entfernte / Vzdialenej 3 / 6, 1847

Etude / Etuda 3 / 7, 1847

Capriccio 3 / 8, 1847


Gondoliera 4 / 9, 1847

Liebeslied / Milostná pieseň 4 / 10, 1847


Fingals-Höhle / Fingalova jaskyňa 5 / 11, 1847

Gebeth / Modlitba 5 / 12, 1847


***

Tarantelle / Tarantela 6 / 13, 1847


Variations mignones / Roztomilé variácie 7 / 14, 1847


Kindermärchen / Detská rozprávka 8 / 15, 1847


Rondolino 9 / 16, 1847


Romanze / Romanca 10 / 17, 1847

Scherzo 10 / 18, 1847

Sehnsucht / Túžba 10 / 19, 1847


Lied ohne Worte / Pieseň bez slov 11 / 20, 1851

Mazurka 11 / 21, 1851