kritiky

Skratky v úryvkoch z kritík:

HŽ - periodikum Hudobný život

HŽ 2011/3 - tretie číslo Hudobného života z roku 2011

KA - koncert Albrechtiny