2017

1. relácia: 25. 2. 2017

Východoslovenské piesne

Vítězslav Novák (1870–1949): Slovenské spevy, 5 zošit (Východoslovsnké piesne) – 1926

(1. Ej, vojna, Bože, vojna – Koškovce (ž. zemplínska) – 2. Vypila mi prepiločka proso – Hlivište (ž. zemplínska) – 3. Śvic, mila, maš komu – Dlhé n. Cirochou (ž. zemplínska) – 4. Cigaňe, cigaňe, dze vašo byvaňe? – Bracovce (ž. zemplínska) – 5. Ej, duby, duby – Radoma (ž. šarišská) – 6. Śedla mucha na konupu – Skrabské (ž. zemplínska) – 7. Široka dražka pres tej huri – Megeš (ž. šarišská) – 8. Ňe do cirňa – Radoma (ž. šarišská) – 9. Ej, Bože muj, co mňe z teho – Dlhé n. Cirochou (ž. zemplínska) – 10. Tancovala a ňeznala – Choňkovce (ž. zemplínska))

Stanislava Maggioni, Peter Pažický

Alexander Moyzes (1906–1984): Dvanásť ľudových piesní zo Šariša, op. 9 – 1929

(1. Ej, do lenči – 2. Keď vojaček narukoval – 3. Pod bučkom – 4. Pošol by ja do vas – 5. Bili še cigáni – 6. Ponižej Fričovec – 7. Bože moj – 8. Ej, nepi, koňu, vodu – 9. Či to tota – 10. Štyri huši šare – 11. Čka še mi – 12. Mila moja)

Hana Friedová, Xénia Jarová

Dezider Kardoš (1914–1991): Spevy východného Slovenska pre stredný hlas a klavír, op. 8 – 1946

(1. Frajiročki dvacec – 2. Ej, mam ja lučku – 3. Preľecel ptak – 4. Ej, Janču, Janču – 5. Ľem na uboč – 6. Kupil cigan somara – 7. A ta naša zahradečka – 8. Ket dom išol z vojni – 9. Ej, co to, Bože, za strom – 10. Bože, Bože, jak to dobre – 11. Valali, valali – 12. Ej, v Raslavicoch)

Davide Maggioni, Stanislava Maggioni, Peter Pažický

2. relácia: 18. 3. 2017

Viola v diele Johanna Nepomuka Hummela (1778–1837)

Ivan Palovič, Jordana Palovičová

Trio pre dve violy a violončelo Es dur, 1799

(Allegro con brio – Adagio e cantabile – Menuetto. Allegro. Trio. Da Capo il Menutetto)

Ivan Palovič, Július Šoška, Katarína Černá-Zajacová

Trio pre dve violy a violončelo G dur, 1801

(Allegro moderato – Andantino grazioso – Menuetto. Allegretto. Trio. Menutetto da capo – Rondo a la Burlesca. Vivace (Der Vogelfänger))

Ivan Palovič, Július Šoška, Katarína Černá-Zajacová

Potpourri pre violu so sprievodom orchestra, op. 94, 1820

(Grave – Andante con moto (Il mio tesoro intanto – Mozart: Le Nozze di Figaro – Allegro assai (Solche hergelaufne Laffen – Mozart: Entführung aus dem Serail) – Fuga – Andante (Di tanti palpiti – Rossini: Tancredi) – Allegro ma non troppo)

Július Šoška,  Jordana Palovičová

3. relácia: 22. 4. 2017

Protestantské kantáty Jána Levoslava Bellu (1843–1936)

Vianočná kantáta Uns ist zum Heil ein Kind geboren, 1881

Wie lieblich ist dein Wohnung, oh, Herr, moteto, 1882

Veľkonočná kantáta Kristus hat geliebt die Gemeine, 1907

Pašiová kantáta Ach bis zum Tod, 1915

Malá reformačná kantáta Gott sei mir Gnädig, 1883

Tomáš Šelc, Pezinský chrámový zbor Ad una corda pod vedením Mariána Šipoša, sprevádzaný ŠKO Žilina pod vedením Andrew Parrotta

4. relácia: 20. 5. 2017

Sláčikové kvartetá Johanna Nepomuka Hummela (1778–1837)

Sláčikové kvarteto, op. 30, č. 1 C dur (1804)

(Adagio e mesto. Allegro ma non troppo – Menuetto. Allegro assai. Trio – Adagio e cantabile – Allegro vivace)

Sláčikové kvarteto, op. 30, č. 2 C dur (1804)

(Allegro con brio – Andante grazioso – Menuetto. Allegro con fuoco. Trio. – Il Menuetto Da Capo senza Replica e poi il Trio un altra volta – Finale. Vivace)

Sláčikové kvarteto, op. 30, č. 3 Es dur (1804)

(Allegro con spirito – Andante – Allemande. (Trio) – Finale. Presto)

Moyzesovo kvarteto

5. relácia: 17. 6. 2017

Komorná hudba Štefana Németha-Šamorínskeho (1896–1976)

Dva tance pre husle a klavír

(Valse – Sedliacky tanec)

Klavírne trio, op. 53

2. slovenská rapsódia pre klavír a violončelo

Sonáta pre husle a klavír

(Allegro – Intermezzo – Allegro moderato)

Milan Paľa, Magdaléna Bajuszová, Ján Slávik, Dana Varínska, Trio Istropolis: Katarína Grečová-Brejková, Juraj Tomka, Katarína Černá-Zajacová

6. relácia: 19. 8. 2017

Marián Varga (1947–2017)

Antifóna pre violončelo a klavír

Elégia pre violončelo a klavír

Smútočná hudba pre tri violončelá a klavír

Hymnus Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici

Sláčikové kvarteto č. 4

(Allegro – Adagio – Andantino – Comodo)

Xénia Jarová, Ján Slávik, Jozef Lupták, Eugen Prochác, Jozef Podhoranský, Moyzesovo kvarteto

Sonáta pre violu a klavír, op. 5/č. 3, c. 1798

(Allegro moderato – Adagio cantabile – Rondo con moto)