2011

Predvedené diela (+ interpreti)

2011

Alexander Albrecht (1885–1958): Suite concertante pre violu a klavír – 1952

Milan Paľa – husle, viola; Magda Bajuszová – klavír

19. apríla 2011

Alexander Albrecht (1885–1958): Sonáta F dur pre klavír – 1906

Peter Pažický – klavír

16. mája 2011

Alexander Albrecht (1885–1958): Slovenské kvartetíno – 1949

Muchovo kvarteto: Juraj Tomka – 1. husle, Andrej Matis – 2. husle, Veronika Prokešová – viola, Pavol Mucha – violončelo

20. júna 2011

Alexander Albrecht (1885–1958): Andante amoroso pre sláčikové trio – 1958

Muchovo kvarteto: Juraj Tomka – 1. husle, Veronika Prokešová – viola, Pavol Mucha – violončelo

20. júna 2011

Alexander Albrecht (1885–1958): Scherzo pre husle a violu – 1957

Muchovo kvarteto: Juraj Tomka – 1. husle, Veronika Prokešová – viola

20. júna 2011

Alexander Albrecht (1885–1958): Andante poco mosso pre husle, violu a violončelo (Canones a 2 a 3) – 1957

Muchovo kvarteto: Juraj Tomka – 1. husle, Veronika Prokešová – viola, Pavol Mucha – violončelo

20. júna 2011

Alexander Albrecht (1885–1958): Scherzo pre sláčikové kvarteto – 1949

Muchovo kvarteto: Juraj Tomka – 1. husle, Andrej Matis – 2. husle, Veronika Prokešová – viola, Pavol Mucha – violončelo

20. júna 2011

Alexander Albrecht (1885–1958): Malým umelcom, 10 skladieb pre sláčikové kvarteto na témy piesní a riekaniek zo zbierky Jána Krasku – 1957

Muchovo kvarteto: Juraj Tomka – 1. husle, Andrej Matis – 2. husle, Veronika Prokešová – viola, Pavol Mucha – violončelo

20. júna 2011

Alexander Albrecht (1885–1958): Sláčikové kvarteto D dur, op. 19 – 1918

Muchovo kvarteto: Juraj Tomka – 1. husle, Andrej Matis – 2. husle, Veronika Prokešová – viola, Pavol Mucha – violončelo

20. júna 2011

Alexander Albrecht (1885–1958): 11 drobných skladieb pre 3-4 huslí v prvej polohe – 1953

Juraj Tomka, Andrej Matis, Stanislav Mucha, František Török

6. septembra 2011

Alexander Albrecht (1885–1958): Scherzo Fis dur – 190? – venované Márte Zieglerovej

Ladislav Fančovič – klavír

3. novembra 2011

Alexander Albrecht (1885–1958): Auf Wiedersehen / Do videnia – 190?

Ladislav Fančovič – klavír

3. novembra 2011

Alexander Albrecht (1885–1958): Andante con moto – 190?

Ladislav Fančovič – klavír

3. novembra 2011

Alexander Albrecht (1885–1958): Memy – 1905 – venované Agáte Albrechtovej

Ladislav Fančovič – klavír

3. novembra 2011

Alexander Albrecht (1885–1958): Die Nacht / Noc, nokturno – 190?

Ladislav Fančovič – klavír

3. novembra 2011

Alexander Albrecht (1885–1958): Gedankensplitter / Aforizmy – 1910 – venované Margarete Fischerovej (1. Dank. Andante sostenuto – 2. O komme (recht bald!). Con moto – 3. Traum – 4. Kotkodát (Kotkot, kotkot, kotkodán, minden napra új kották). Allegretto)

Ladislav Fančovič – klavír

3. novembra 2011

Alexander Albrecht (1885–1958): Neujahrsgruss / Novoročná zdravica – 1912

Ladislav Fančovič – klavír

3. novembra 2011

Alexander Albrecht (1885–1958): Wiegenliedchen, 1910?

Tomáš Šelc – bas, Vladimír Godár – klavír

20. decembra 2011

Alexander Albrecht (1885–1958): Vianočné kvarteto – 1956 (Do mesta Betléma / In die Stadt Bethlehem. Vivo; Aký to svit / Was für ein Licht. Andante con moto; Tichá noc / Stille Nacht (Franz Xaver Gruber). Tranquillo; Opäť sú tu Vianoce / Alle Jahre wieder. Andante pochiss. mosso)

Muchovo kvarteto: Juraj Tomka – 1. husle, Andrej Matis – 2. husle, Veronika Prokešová – viola, Pavol Mucha – violončelo

21. decembra 2011

Anon.: Lomir ale zingen / Zaspievajme si všetci

Tomáš Šelc – barytón, Dana Hajóssy – klavír

27. septembra 2011

Anon.: Ojf dem bojdem / Na povale

Tomáš Šelc – barytón, Dana Hajóssy – klavír

27. septembra 2011

Anon.: Diregelt muz men coln / Nájom sa musí platiť

Tomáš Šelc – barytón, Dana Hajóssy – klavír

27. septembra 2011

Anon.: Šlof, majn kind / Spi, dieťatko

Tomáš Šelc – barytón, Dana Hajóssy – klavír

27. septembra 2011

Anon.: Nigundl / Pesnička

Tomáš Šelc – barytón, Dana Hajóssy – klavír

27. septembra 2011

Anon.: Rebe vunder / Rabínove zázraky

Tomáš Šelc – barytón, Dana Hajóssy – klavír

27. septembra 2011

Anon.: Nejt a šnajder / Práve tak šije krajčír

Tomáš Šelc – barytón, Dana Hajóssy – klavír

27. septembra 2011

Anon.: Hob ich mir a mantl / Mám jeden kabát

Tomáš Šelc – barytón, Dana Hajóssy – klavír

27. septembra 2011

Anon.: Klezmorimlech / Muzikanti

Tomáš Šelc – barytón, Dana Hajóssy – klavír

27. septembra 2011

Anon.: Al lju lju / Uspávanka

Tomáš Šelc – barytón, Dana Hajóssy – klavír

27. septembra 2011

Anon.: Bin ich mir a šnajderl / Som ja ale krajčír

Tomáš Šelc – barytón, Dana Hajóssy – klavír

27. septembra 2011

Anon.: Der tate un kinder / Otec a deti

Tomáš Šelc – barytón, Dana Hajóssy – klavír

27. septembra 2011

Anon.: Ba majn rebn / U rabína

Tomáš Šelc – barytón, Dana Hajóssy – klavír

27. septembra 2011

Anon.: Hava nagila / Poďme sa radovať

Tomáš Šelc – barytón, Dana Hajóssy – klavír

27. septembra 2011

Anon.:Rebe Elimejlech / Rabín Elimelech

Tomáš Šelc – barytón, Dana Hajóssy – klavír

27. septembra 2011

Johann Sebastian Bach (1685–Leipzig): Aria mit verschiedenen Veraenderungen vors Clavicimbal mit 2 Manualen Denen Liebhabern zur Gemüths-Ergetzung, BWV 988 – 1742/1745 [Clavir Übung. 4. Teil, c.1742/1745. Nürnberg-Balthasar Schmidt]

Maroš Klátik – klavír

28. februára 2011

Johann Sebastian Bach (1685–1750): Suity pre sólové violončelo I. (1., 3., 5.) (1720–1722)

    Suita č. 1 G dur BWV 1007 (Prélude – Allemande – Courante – Sarabande – Menuet I. Menuet II. – Gigue)

    Suita č. 3 C dur BWV 1009 (Prélude – Allemande – Courante – Sarabande – Bourrée I. Bourrée II. – Gigue)

    Suita č. 5 c mol BWV 1011(Prélude – Allemande – Courante – Sarabande – Gavotte I. Gavotte II. – Gigue)

Boris Bohó – violončelo

15. novembra 2011

Miro Bázlik (*1931): Concertino – 1972 (EA)

10. mája 2011

Miro Bázlik (*1931): Ergodická kompozícia – 1980 (EA)

10. mája 2011

Miro Bázlik (*1931): Zmierenie (Pytagorovský obal jednej Bachovej fúgy) – 2004 (EA)

10. mája 2011

Ludwig van Beethoven (1770–1827): Sunset. (Scottische Lieder, op. 108, č. 2)

Petra Noskaiová, Juraj Tomka – husle, Ján Slávik – violončelo, Maroš Klátik – klavír

20. decembra 2011

Ludwig van Beethoven (1770–1827): Constancy. Duetto (26 wallisische Lieder, č. 22, WoO 155)

Eva Šušková – soprán, Petra Noskaiová – mezzosoprán, Juraj Tomka – husle, Ján Slávik – violončelo, Maroš Klátik – klavír

20. decembra 2011

Ludwig van Beethoven (1770–1827): Charlie is my darling (Volkslieder, WoO 157, č. 3, Scottische Volkslied)

Eva Šušková – soprán, Petra Noskaiová – mezzosoprán, Tomáš Šelc – bas, Juraj Tomka – husle, Ján Slávik – violončelo, Maroš Klátik – klavír

20. decembra 2011

Ludwig van Beethoven (1770–1827): The miller of Dee (Volkslieder, WoO 157, č. 5, Englisches Volkslied)

Eva Šušková – soprán, Maroš Klátik – tenor, Tomáš Šelc – bas, Juraj Tomka – husle, Ján Slávik – violončelo, Vladimír Godár – klavír

20. decembra 2011

Ludwig van Beethoven (1770–1827): Come fill, fill, my good fellow. Trinklied (Scottische Lieder, op. 108, č. 13)

Eva Šušková – soprán, Petra Noskaiová – mezzosoprán, Maroš Klátik – tenor, Tomáš Šelc – bas, Juraj Tomka – husle, Ján Slávik – violončelo, Vladimír Godár – klavír

20. decembra 2011

Ján Levoslav Bella (1843–1936): Sonáta b mol pre klavír, 1885/R 18?? – premiéra

Peter Pažický – klavír

16. mája 2011

Ján Levoslav Bella (1843–1936): Serenáda – 1879

Ján Slávik – violončelo, Daniela Varínska – klavír

24. mája 2011

Ján Levoslav Bella (1843–1936): Rêveries pour violon et piano / Dumky pre husle a klavír, 2. verzia, 1875 (1. Andante. Più mosso, scherzando – 2. Grave. Più allegro, Tempo di mazurka. – 3. Moderato. Più mosso)

Juraj Tomka – husle, Maroš Klátik – klavír

6. decembra 2011

Ján Levoslav Bella (1843–1936): Pieseň bez slov, 1874

Juraj Tomka – husle, Maroš Klátik – klavír

6. decembra 2011

Ján Levoslav Bella (1843–1936): Serenáda pre violončelo a klavír (1879) (Tempo rubato, quasi recitativo parlante. Cantabile. Allegretto grazioso)

Ján Slávik – violončelo, Daniela Varínska – klavír

17. decembra 2011

Ján Levoslav Bella (1843–1936): Verbum caro pre soprán a sláčikové nástroje

Eva Šušková – soprán, Symfonietta Bratislava, Pavel Bogacz ml. – umel. vedúci

21. decembra 2011

Peter Breiner (*1957): Louré (Milému pánu Bachovi k narodeninám), 1984

Juraj Tomka – husle, Ján Slávik – violončelo, Vladimír Godár – klavír

20. decembra 2011

Leo Brouwer (1939): Berceuse (Canción de cuna) (sur un thème de Grenet) (Deux thèmes populaires cubains)

Martin Krajčo – gitara

20. decembra 2011

Martin Burlas (1955): Posledný vánok pre štyri gitary a štyri ventilátory – 2010 – premiéra

Bratislavské gitarové kvarteto: Miloš Slobodník, Jana Babuliaková, Radka Krajčová, Martin Krajčo

28. marca 2011

Ján Cikker (1911–1989): Uspávanka – 1942

Jordana Palovičová – klavír

18. októbra 2011

Ján Cikker (1911–1989): Sonatína, op. 12, č. 1 – 1933 (Allegro fresco – Andante sostenuto – Vivo)

Jordana Palovičová – klavír

18. októbra 2011

Ján Cikker (1911–1989): Dve skladby pre mládež, op. 27 – 1948 (Mamička spieva – Malý virtuóz)

Jordana Palovičová – klavír

18. októbra 2011

Ján Cikker (1911–1989): Klavírne variácie na slovenskú ľudovú pieseň – 1973 (Molto moderato, improvvisando – Un poco più mosso, ma sempre moderato – Con moto, corrente – Moderato – Animando – Con moto moderato – Un poco appassionato – Con moto moderato)

Jordana Palovičová – klavír

18. októbra 2011

Ján Cikker (1911–1989): 7 fúg (výber) – 1932–1934 (Fuga I. a 2 voci. Allegro vivo – Fuga III. a 3 voci. Largo sostenuto – Fuga IV a 3 voci. Andante sostenuto – Fuga VI. a 2 voci. Andante)

Jordana Palovičová – klavír

18. októbra 2011

Ján Cikker (1911–1989): Variácie, op. 14 – 1935 (Thema. Rubato quasi parlando – 1. Più mosso – 2. – – 3. Allegretto grazioso – 4. Poco allegro – 5. Allegro strepitoso – 6. Largo sostenuto – 7. Allegro gaio – 8.Vivo – 9. Vivo – 10. Molto moderato – 11. Presto. Rubato quasi parlando)

Jordana Palovičová – klavír

18. októbra 2011

Ján Cikker (1911–1989): Čo mi deti rozprávali, klavírne akvarely – 1962 (

1. Prosím si rozprávku – 2. Chyť ma! – 3. Prečo padá sneh? – 4. Čo je les? – 5. Tancuj so mnou – 6. Prečo plačeš? – 7. Čo je v tom opustenom hrade? – 8. Kam uteká potôčik? – 9. Tam je mátoha – 10. Videli sme srnku – 11. Vlak ide! – 12. Prečo je nebo belasé? – 13. Vypustil som motýlika – 14. Musí každý umrieť? – 15. Boli sme v cirkuse)

Jordana Palovičová – klavír

18. októbra 2011

Chick Corea (*1941): Crystal silence, 1972

Vladimír Godár – klavír

20. decembra 2011

Ernő Dohnányi (1877–1960): Koncertná skladba D dur pre violončelo a orchester, op. 12 – 1903–1904 (autorská verzia pre violončelo a klavír)

Ján Slávik – violončelo, Daniela Varínska – klavír

24. mája 2011

Ernő Dohnányi (1877–1960): Sláčikové sexteto B dur (3. verzia) – 1899 – svetová premiéra

Stanislav Mucha, František Török, Alexander Lakatoš, Veronika Prokešová, Ján Slávik, Pavol Mucha

6. septembra 2011

Ernő Dohnányi (1877–New York): Sonáta cis mol pre husle a klavír op. 21, 1912 (Allegro appassionato – Allegro ma con tenerezza – Vivace assai. Tempo del primo pezzo)

Juraj Tomka – husle, Maroš Klátik – klavír

6. decembra 2011

Johann Jakob Froberger (1616–1667): Auff die Mayerin, 1649

Maroš Klátik – klavír

28. februára 2011

Nodar Gabunia (1933–2000): Uspávanka (Z detského zápisníka, č. 11)

Magdaléna Bajuszová – klavír

20. decembra 2011

Mordechaj Gebirtig (1877–1942): Jankele

Tomáš Šelc – barytón, Dana Hajóssy – klavír

27. septembra 2011

Vladimír Godár (*1956): Passacaglia, 2004/2007

Jozef Lupták – violončelo

15. marca 2011

Vladimír Godár (1956): Emmeleia – 1994/2002

Bratislavské gitarové kvarteto: Miloš Slobodník, Jana Babuliaková, Radka Krajčová, Martin Krajčo

28. marca 2011

Vladimír Godár (*1956): What does little birdie say? Lullaby, 2009

Eva Šušková – soprán, Petra Noskaiová – mezzosoprán, Maroš Klátik – tenor, Tomáš Šelc – bas, Juraj Tomka – husle, Ján Slávik – violončelo, Vladimír Godár – klavír

20. decembra 2011

Vladimír Godár (*1956): Emmeleia pre husle, gitaru a sláčiky – 1994/R 2012

Juraj Tomka – husle, Martin Krajčo – gitara, Sinfonietta Bratislava, Pavel Bogacz ml. – umel. vedúci

21. decembra 2011

Vladimír Godár (*1956): Dormi Jesu, verzia pre soprán, sláčiky a gitaru – 2009/R 2012

Eva Šušková – soprán, Martin Krajčo – gitara, Sinfonietta Bratislava, Pavel Bogacz ml. – umel. vedúci

21. decembra 2011

Leopold Godowsky (1870–1938): Sonáta e mol pre klavír, 1911 (1. Allegro non troppo, ma appassionato – 2. Andante cantabile – 3. Allegretto vivace e scherzando – 4. Allegretto grazioso e dolce – 5. Retrospect, lento, mesto. Larghetto lamentoso. Fuga (molto espressivo). Maestoso lugubre)

Ladislav Fančovič – klavír

3. novembra 2011

Ernest Gold (1921–1999) – Pat Boone (1934): Exodus

Tomáš Šelc – barytón, Dana Hajóssy – klavír

27. septembra 2011

Georg Grefflinger (1620?–1677): Schweiget mir vom Weiber nehmen (Seladon: Weltliche Lieder, Hamburg 1651)

Petra Noskaiová – mezzosoprán; Maroš Klátik – klavír

28. februára 2011

Sofia Gubajdulina (*1931): Desať prelúdií, 1974 – slovenská premiéra

Jozef Lupták – violončelo

15. marca 2011

Jenő Hubay (1858–1937): Maggiolata (Chant de Mai), op. 15/2 – 1882

Ján Slávik – violončelo, Daniela Varínska – klavír

24. mája 2011

Charlie Chaplin (1889–1977) – John Turner, Geoffrey Parsons: Smile (pieseň z filmu Moderná doba)

Tomáš Šelc – bas, Vladimír Godár – klavír

20. decembra 2011

Tichon Chrennikov (1913–2007): Kolybeľnaja Svetlany (pieseň z filmu Husárska balada)

Eva Šušková – soprán, Petra Noskaiová – mezzosoprán, Martin Krajčo – gitara

20. decembra 2011

Eric Idle (*1943): Always Look On The Bright Side Of Life, 1979 (pieseň z filmu Život Briana)

Eva Šušková – soprán, Maroš Klátik – klavír

20. decembra 2011

Carrie Jacobs-Bond (1862–1946): Betty’s Music Box, 1917

Magdaléna Bajuszová – klavír

20. decembra 2011

Armas Järnefelt (1869–1958): Berceuse, 1905 (A Mademoiselle Sigrid Lindberg)

Ján Slávik – violončelo, Vladimír Godár – klavír

20. decembra 2011

Gija Kančeli (*1935): Po plači..., 1994

Jozef Lupták – violončelo

15. marca 2011

Gija Kančeli (*1935): Dožď i solnce (pieseň z filmu Slzy padali)

Petra Noskaiová – mezzosoprán, Juraj Tomka – husle, Ján Slávik – violončelo, Vladimír Godár – klavír

20. decembra 2011

Dezider Kardoš (1914–1991): Uspávanka pre husle a komorný orchester – 1938

Juraj Tomka – husle, Martin Krajčo – gitara, Sinfonietta Bratislava, Pavel Bogacz ml. – umel. vedúci

21. decembra 2011

Zoltán Kodály (1882–1967): Adagio – 1908,

Ján Slávik – violončelo, Daniela Varínska – klavír

24. mája 2011

Zoltán Kodály (1882–1967): Sonatína – 1921–1922

Ján Slávik – violončelo, Daniela Varínska – klavír

24. mája 2011

Zoltán Kodály (1882–1967): Adagio pre violončelo a klavír (1905/1910)

Ján Slávik – violončelo, Daniela Varínska – klavír

17. decembra 2011

Hans Koessler (1853–1926): Sláčikové sexteto f mol – 1902 – slovenská premiéra

Juraj Tomka, Andrej Matis, Veronika Prokešová, Alexander Lakatoš, Pavol Mucha, Ján Slávik

6. septembra 2011

Hans Koessler (1853–1926): Uhorské tance / Magyar tánczok, 1902 (1. zv.) (Allegro vivo – Allegro vivo – Allegretto)

Juraj Tomka – husle, Maroš Klátik – klavír

6. decembra 2011

Hans Koessler (1853–1926): Sonáta e mol pre husle a klavír, 1902? (Allegro – Scherzo. Allegretto. Adagio. Allegretto – Finale. Allegro moderato)

Juraj Tomka – husle, Maroš Klátik – klavír

6. decembra 2011

Jozef Kolkovič (1957): Chorale II (z cyklu Full Circle) – 2000 – slovenská premiéra

Bratislavské gitarové kvarteto: Miloš Slobodník, Jana Babuliaková, Radka Krajčová, Martin Krajčo

28. marca 2011

Egon Krák (1958): Cadenza – 2010

Bratislavské gitarové kvarteto: Miloš Slobodník, Jana Babuliaková, Radka Krajčová, Martin Krajčo

28. marca 2011

Ladislav Kupkovič (1936): Sonata da camera – 2004

Bratislavské gitarové kvarteto: Miloš Slobodník, Jana Babuliaková, Radka Krajčová, Martin Krajčo

28. marca 2011

Franz Liszt (1811–1886): Die Zelle in Nonnenwerth (Elegie) – 1883?

Ján Slávik – violončelo, Daniela Varínska – klavír

24. mája 2011

Federico García Lorca (1898–1936): Nana de Sevilla

Eva Šušková – soprán, Martin Krajčo – gitara

20. decembra 2011

Witold Lutosławski (1913–1994): 4 melodie śląskie na 4 skrzypiec – 1945/1953

Juraj Tomka, Andrej Matis, Stanislav Mucha, František Török

6. septembra 2011

Anatolij Konstantinovič Ľadov (1855–1914): Une tabatière musique / Muzykaľnaja tabakerka, op. 32, 1893

Magdaléna Bajuszová – klavír

20. decembra 2011

Pavol Malovec (1957): Ritornel – 2010 – premiéra

Bratislavské gitarové kvarteto: Miloš Slobodník, Jana Babuliaková, Radka Krajčová, Martin Krajčo

28. marca 2011

Agustín Barrios Mangore (1885–1944): Canción de cuna, El Sueňo de la Muñequita – MK

Martin Krajčo – gitara

20. decembra 2011

Karl May (1842–1912): Ave Maria

Eva Šušková – soprán, Petra Noskaiová – mezzosoprán, Maroš Klátik – tenor, Tomáš Šelc – bas

20. decembra 2011

John McLauglin (*1942): Thousand Island Park, 1973

Martin Krajčo – gitara, Vladimír Godár – klavír

20. decembra 2011

Sisa Michalidesová (*1983): Svetlo

Vladimír Godár – klavír

20. decembra 2011

Alexander Moyzes (1906–1984): Sonáta e mol pre klavír, op. 2, 1926–1927/R 1942

Peter Pažický – klavír

16. mája 2011

Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): Dva tance pre husle a klavír – 1943

Milan Paľa – husle, viola; Magda Bajuszová – klavír

19. apríla 2011

Štefan Németh-Šamorínsky: Sonáta pre husle a klavír – 1962

Milan Paľa – husle, viola; Magda Bajuszová – klavír

19. apríla 2011

Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): Drei Lieder / Tri piesne – 1918 (1. Widmung / Venovanie (Ebba v. Steindlerová) – 1918/1919; 2. Orgeltöne / Zvuky organa (Ebba v. Steindlerová) – 1918; 3. Der schwere Abend / Ťažký večer (Nikolaus Lenau))

Eva Šušková – soprán, Peter Pažický – klavír

4. októbra 2011

Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): Die Rosen leuchten / Ruže kvitnú (Ebba v. Steindlerová) – 1917

Eva Šušková – soprán, Peter Pažický – klavír

4. októbra 2011

Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): Der Einsame / Osamotený (Wang-Seng Yu, Čínska flauta) – 1925

Eva Šušková – soprán, Peter Pažický – klavír

4. októbra 2011

Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): Lied (Wirst du ein Engel sein) / Pieseň (Cäsar Flaischlen) – 1929

Eva Šušková – soprán, Peter Pažický – klavír

4. októbra 2011

Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): Három dal / Tri piesne (Anna Wimbergerová) – 1932 (1. Megbánás / Ľútosť – 1924?; 2. Boldog perc / Blažená chvíľa – 1932; 3. Örök vágy / Večná túžba – 1924~

Helena Becse Szabó – soprán, Peter Pažický – klavír

4. októbra 2011

Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): Nyolc magyar népdal / Osem maďarských ľudových piesní, op. 16 – 1932 (1. Kimegek a doberdói harctérre / Idem na doberdské bojište; 2. Mikor megyek Románia felé / Keď pôjdem smerom do Rumunska; 3. Ha csakugyan, csakugyan / Dám rozorať čorvášsky cintorín; 4. Már minálunk babám / Taký zvyk má milá; 5. Érik a, érik a búzakalász / Dozrieva pšeničný klas; 6. Esik eső szép csendesen / Prší dáždik; 7. Fekete cserepes / Čierne škridlice; 8. Fa fölött, fa alatt / Nad stromom, pod stromom)

Martin Mikuš – barytón, Peter Pažický – klavír

4. októbra 2011

Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): Három Ady-dal I. / Tri piesne na slová Endre Adyho I. – 1943 (Héja-nász az avaron / Svadba jastrabov v šáši (preklad V. Beniak); Őrizem a szemed / Strážim tvoje oči (preklad A. Mazán); Dalok tüzes szekerén / Ohnivým vozom piesní (preklad A. Mazán))

Helena Becse Szabó – soprán, Peter Pažický – klavír

4. októbra 2011

Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): Három Ady-dal II. / Tri piesne na slová Endre Adyho II. (Szeretném ha szeretnének / Milovaným rád by som bol (preklad V. Beniak); Isten drága pénze / Drahý peniaz boží (preklad V. Beniak); Beteg szívemet hallgatod / Mému chorému srdci nasloucháš (preklad K. Bednář) –1944)

Helena Becse Szabó – soprán, Peter Pažický – klavír

4. októbra 2011

Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): Tri slovenské ľudové piesne (podľa op. 39) – 1950? (1. Na zelených lúčkach; 2. Hej, poľana, poľana; 3. Ešče raz hoja)

Martin Mikuš – barytón, Peter Pažický – klavír

4. októbra 2011

Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): Dve slovenské ľudové piesne, op. 64 – 1958 (1. Hej, ďe buďem, tam buďem (Liptovské Sliače); 2. Ej, či zhora, či zdola (Rejdová))

Eva Šušková – soprán, Martin Mikuš – barytón, Peter Pažický – klavír

4. októbra 2011

Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): Desať záhoráckych pjesničiek – 1948 (1. Bože múj, otče múj (Kiripolec); 2. Zakvitla čerešňa (Kúty); 3. Mám ja lúku (Borský Sv. Mikuláš); 4. Zapadaj suníčko (Osuské); 5. Cože ďívča hovorí (Kopčany); 6. Vychádzá suníčko (Borský Sv. Mikuláš); 7. Za horama, za dolama (Osuské); 8. Ten prítožský pastýr (Prietož pri Skalici); 9. Mám ja ženu šikovnú (Kiripolec); 10. Ej počkaj, počkaj (Holič))

Eva Šušková – soprán, Peter Pažický – klavír

4. októbra 2011

Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975): Ave Maria pre hlas a sláčikový orchester – 1947

Eva Šušková – soprán, Sinfonietta Bratislava, Pavel Bogacz ml. – umel. vedúci

21. decembra 2011

František Neruda (1843–1915): Berceuse slave d’après un chant polonais, op. 11

Ján Slávik – violončelo, Vladimír Godár – klavír

20. decembra 2011

Arvo Pärt (*1935): Kuus kuus kalike – (Zwei Wiegenlieder), 2002

Eva Šušková – soprán, Petra Noskaiová – mezzosoprán, Juraj Tomka – husle, Ján Slávik – violončelo, Vladimír Godár – klavír

20. decembra 2011

Astor Piazzolla (1921–1992): Oblivion, 1982

Juraj Tomka – husle, Ján Slávik – violončelo, Vladimír Godár – klavír

20. decembra 2011

Lew Pollack (1895–1946) – Jack Yellen (1892–1991): My Yiddishe Momme / Moja židovská mama

Tomáš Šelc – barytón, Dana Hajóssy – klavír, Natália Jaburková – prednes

27. septembra 2011

Jevgenij Ptičkin (1930–1993): Kolybeľnaja (pieseň z rozhlasovej hry Semja Larsenov) (M. Pľackovskij)

Eva Šušková – soprán, Petra Noskaiová – mezzosoprán, Juraj Tomka – husle, Ján Slávik – violončelo, Vladimír Godár – klavír

20. decembra 2011

Ľudovít Rajter (1906–2000): Suita pre sólové violončelo č. 1 – 1977–1978

Ján Slávik – violončelo, Daniela Varínska – klavír

24. mája 2011

Vladimír Rebikov (1866–1920): Tabatière a musique (Balet iz skazki dľa detej), 1894–1900

Magdaléna Bajuszová – klavír

20. decembra 2011

Nino Rota (1911–1979): L’Acrobata (Sette pezzi per bambini, č. 7)

Magdaléna Bajuszová – klavír

20. decembra 2011

Naomi Shemer (1930–2004): Jerusalem, Jerusalem

Tomáš Šelc – barytón, Dana Hajóssy – klavír, Natália Jaburková – prednes

27. septembra 2011

Franz Schmidt (1874–1939): Drei kleine Phantasiestücke nach ungarischen Nationalmelodien / Tri malé fantázie podľa uhorských ľudových melódií (1892) (Allegretto – Allegretto con moto. Adagio. Tempo I. – Allegro vivace)

Ján Slávik – violončelo, Daniela Varínska – klavír

17. decembra 2011

Alfred Schnittke (1934–1998): Improvizácia, 1993 – slovenská premiéra

Jozef Lupták – violončelo

15. marca 2011

Valentin Silvestrov (*1937): Chvíle ticha a smútku, 2002 – slovenská premiéra

Jozef Lupták – violončelo

15. marca 2011

Valentin Silvestrov (*1937): Kolybeľnaja (25. 10. 1893 pamjati P. I. Čajkovskogo, 2. časť)

Juraj Tomka – husle, Maroš Klátik – klavír

20. decembra 2011

Paul Simon (*1941, arr.): Scarborough Fair / Canticle

Eva Šušková – soprán, Petra Noskaiová – mezzosoprán, Martin Krajčo – gitara

20. decembra 2011

Isaac Bashevis Singer: Tri želania (Príbehy detstva, preklad Zuzana Vilikovská)

Natália Jaburková – prednes

27. septembra 2011

Isaac Bashevis Singer: Ucel a jeho dcéra (Príbehy detstva)

Natália Jaburková – prednes

27. septembra 2011

Isaac Bashevis Singer: Ole a Trufa (Príbehy detstva)

Natália Jaburková – prednes

27. septembra 2011

Jozef Sixta (1940–2007): Recitatív, 1974/R1997

Jozef Lupták – violončelo

15. marca 2011

Sergej Slonimskij (*1932): Ďujmovočka / Palculienka

Magdaléna Bajuszová – klavír

20. decembra 2011

Georgij Vasilievič Sviridov (1915–1998): Kolybeľnaja (10 piesní podľa Alexandra Bloka, č. 6), 1972–1980

Eva Šušková – soprán, Petra Noskaiová – mezzosoprán, Maroš Klátik – klavír

20. decembra 2011

Dmitrij Šostakovič (1906–1975): Sonáta pe violu a klavír, op. 147 – 1975

Milan Paľa – husle, viola; Magda Bajuszová – klavír

19. apríla 2011

Mike Taylor (1938–1969) – Ginger Baker (*1939): Passing the time (Wheels of Fire, 1968)

Tomáš Šelc – bas, Ján Slávik – violončelo, Vladimír Godár – klavír

20. decembra 2011

John Tavener (*1944): Thrinos, 1990

Jozef Lupták – violončelo

15. marca 2011

Robert Volkmann (1815–1883): Das Fischermadchen, Rittersstuck (Ungarische Skizzen, op. 24, č. 2, 6; transkripcia Leopold Grützmacher)

Ján Slávik – violončelo, Daniela Varínska – klavír

24. mája 2011

Robert Volkmann (1813–1885): Serenáda č. 3 pre sláčikový orchester so sólovým violončelom, op. 69 (venované Karolovi Jurenákovi) – 1870

Ján Slávik – violončelo, Sinfonietta Bratislava, Pavel Bogacz ml. – umel. vedúci

21. decembra 2011

William Vincent Wallace (1812–1865) – Alfred Tennyson (1809–1892): Sweet and Low. Cradle Song (Charlie C. Convencie – arr. gui), 1885

Petra Noskaiová – mezzosoprán, Martin Krajčo – gitara

20. decembra 2011

Mark M. Warschawski (1848–1907): Alefbejz / Abeceda

Tomáš Šelc – barytón, Dana Hajóssy – klavír

27. septembra 2011

Eugène Ysaÿe (1858–1931): Rêve d’enfant, op. 14, 1901

Juraj Tomka – husle, Maroš Klátik – klavír

20. decembra 2011

Peter Zagar (*1961): Veni, Emmanuel – 2009

Eva Šušková – soprán; Petra Noskaiová – mezzosoprán; Tomáš Šelc – bas; Juraj Tomka – husle; Mária Fuchsbergerová – husle; Alexander Lakatoš – viola; Júlia Urdová – viola; Ján Slávik – violončelo

20. decembra 2011

Ilja Zeljenka (1932–2007): Musica slovaca – 1975/2010 (arr. Martin Krajčo) – premiéra

Bratislavské gitarové kvarteto: Miloš Slobodník, Jana Babuliaková, Radka Krajčová, Martin Krajčo

28. marca 2011

V roku 2011 odznelo na koncertoch Albrechtiny 67 skladieb od 19 slovenských autorov.