Ján Slávik

Violončelista Ján Slávik študoval na bratislavskom Konzervatóriu u G. Večerného a K. Filipoviča a na VŠMU u J. Podhoranského. Komornú hru študoval na viedenskej Hochschule für Musik und Darstellende Kunst u F. Samohyla a G. Pichlera. Roku 1992 ukončil doktorandské štúdium na VŠMU a od roku 1993 tu pôsobí ako pedagóg. Zúčastnil sa mnohých interpretačných kurzov a je držiteľom viacerých ocenení. Je zakladajúcim členom Moyzesovho kvarteta (1975), s ktorým koncertoval takmer vo všetkých štátoch Európy, Japonsku, USA a Kanade a nahral viac ako 30 CD. Ako sólista účinkoval s mnohými orchestrami vo viacerých štátoch Európy. Od roku 2008 pôsobí ako koncertný majster Slovenskej filharmónie. S Danielou Varínskou uviedol a nahral kompletné Beethovenovo dielo pre klavír a violončelo (vydavateľstvo Diskant), ako aj suity a sonáty J. S. Bacha a sonáty Johannesa Brahmsa. Premiérovo uviedol mnohé skladby, viacerí slovenskí autori mu venovali svoje diela (Iršai, Kupkovič, Zeljenka). Pre Diskant nahral Cello Works Ilju Zeljenku i diela iných slovenských autorov. Pravidelne spolupracuje s rozhlasom a televíziou, jeho nahrávky vyšli aj na CD Marco Polo, Naxos, TUTL a Classico.

Pravidelne vedie majstrovské interpretačné kurzy. Je zakladateľom Medzinárodného festivalíku umenia Hudba Modre a Slovenského festivalíku umenia Hudba Trnave.

profil

profil