Magdaléna Bajuszová

Klaviristka Magdaléna Bajuszová sa začala venovať klavírnej hre už v útlom detstve. Bola mimoriadnou a neskôr riadnou študentkou bratislavského Konzervatória (Peter Čerman, Eva Pappová), ako aj absolventkou VŠMU (Daniela Varínska, Cyril Dianovský, Ida Černecká). Už počas štúdií získala viacero ocenení na medzinárodných súťažiach. V jej repertoári prevláda hudba 19. (Brahms, Rachmaninov) a 20. storočia (Schönberg, Berg, Webern, Šostakovič, Bartók, Hindemith, Stravinskij, Poulenc). Osobité uznanie si získala najmä uvádzaním diel novodobých autorov, z ktorých mnohé premiérovala a nahrala na CD (autorské CD Zeljenku a Kolkoviča, skladby Burlasa, Breinera, Godára, Szeghy). Popri sólistickej činnosti sa venuje aj komornej hudbe a výučbe klavírnej hry na Konzervatóriu i na VŠMU. profil