Vladimír Godár

Skladateľ Vladimír Godár po súkromnom štúdiu kompozície (Peter Bartovic) pokračoval na bratislavskom Konzervatóriu (Juraj Pospíšil) a na VŠMU u Dezidera Kardoša. Jeho pracovné pozície (OPUS, SAV, časopis Slovenská hudba, Národné hudobné centrum, Filozofická fakulta UK, Akadémia umení v BB, VŠMU) formovali jeho všestrannú osobnosť, a tak sa okrem skladateľa či klaviristu stal redaktorom, vydavateľom, píšucim autorom-publicistom, muzikológom, učiteľom, estetikom, a v neposlednom rade i organizátorom hudobných podujatí a osnovateľom mnohých projektov (CD, koncerty, knihy). Godár je autorom vyše stovky skladieb pre sólové nástroje, komorné zoskupenia i orchestrálne telesá, s čisto inštrumentálnym i vokálnym či vokálno-inštrumentálnym obsadením. Navyše je známy ako skladateľ filmovej hudby.

Ako muzikológ sa venuje predovšetkým historickým vývojovým aspektom hudby, zaoberá sa poetikou, estetikou a rétorikou hudby. Je výnimočným znalcom slovenských hudobných dejín a zaslúžil sa o oživenie mnohých zabudnutých kompozícií a autorov a o ich návrat na naše koncertné pódiá. Pomáha tak zapĺňať biele miesta našej histórie.

profil

profil