Xénia Jarová

Klaviristka Xénia Jarová (rod. Ljubimová) sa narodila v Prešove v rodine s hudobníckou tradíciou. Základné hudobné vzdelanie získala na prešovskej ZUŠ A. Moyzesa, kde sa venovala klavírnej hre a spolupráci v komorných zoskupeniach, s ktorými realizovala aj nahrávky v prešovskom regionálnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Konzervatoriálne štúdiá hry na klavíri absolvovala v Bratislave v triede Edity Toperczerovej. V tomto období pôsobila aj ako korepetítorka Hudobno-dramatického spolku Tarasa Ševčenka, s ktorým sa zúčastnila niekoľkých festivalov na Ukrajine a v Poľsku. Je absolventkou Vysokej školy múzických umení, kde študovala pod vedením Idy Černeckej a Magdalény Bajuszovej. V súčasnosti je doktorandkou VŠMU. Venuje sa sólovému a veľmi intenzívne aj komornému repertoáru. Účinkovaním na festivaloch „Prehliadka mladých skladateľov“ a „Nová slovenská hudba“ upriamuje svoju pozornosť aj na súčasnú hudbu. Koncertne vystúpila vo viacerých mestách Slovenska, Čiech, Poľska, na Ukrajine a v Anglicku. V koncertnom duu spolupracuje s manželom a kontrabasistom Filipom Jarom. V auguste 2012 spoločne získali v Piešťanoch na Festivale mladých umelcov Cenu za interpretáciu.